Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на Google Play
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на AppStore
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Центр підтримки клієнтів - 0 800 300 525
Повернутись

Оголошення про проведення відкритих торгів з закупівлі комп’ютерних систем управління і обліку нафтопродуктів в резервуарах та систем обліку нафтопродуктів, що відпускаються в автоцистерни

29.01.2018

Замовник торгів:

1.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Ойл Груп».

1.2.Місцезнаходження: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.

1.3.Відповідальний за проведення торгів: Данільчик Ю.І. (067) 332-05-98, yura.danilchik@wog.ua

 1. Інформація про предмет тендеру:

Комплект приладів для вимірювання рівня та властивостей нафтопродуктів в резервуарах – РВС 85 шт., РГС 173 шт.

Заміна наливного обладнання з монтажем нових наливних вимірювальних комплексів з впровадженнях схеми автоматизації процесів наливу з комп’ютерним керуванням - 75 шт.

Система повинна виконувати вимоги:

 • ст. 230 Податкового кодексу України (Закон №909-VIII от 24.12.2015 г.), щодо створення акцизних складів,

 • «Інструкції про порядок прийому, транспортування, зберігання, відпустку й обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України» (№ 281/171/578/155 від 20.05.2008 р. (зареєстрована в Мін'юсті під № 805/15496 від 02.09.2008 р.)

Перелік параметрів і значення похибок засобів вимірювання повинні відповідати вимогам законодавства та п.8 Постанови КМУ № 891 від 22.11.2017р. «Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку».

Передбачити реалізацію автоматизації роботи систем обліку нафтопродуктів із наступними значеннями похибок:

 1. Системи наливу автоцистерн:

- відносна похибка вимірювання об’єму: +/–0,1%;

- відносна похибка вимірювання маси: +/–0,15%;

Вищевказані параметри підлягають метрологічній повірці, як засіб комерційного обліку.

- абсолютна похибка вимірювання густини: +/–0,5 кг/м3;

- абсолютна похибка вимірювання температури: +/–0,5 °С.

 1. Системи обліку нафтопродуктів в резервуарному парку:

- відносна похибка вимірювання рівня нафтопродуктів: +/–2 мм;

- відносна похибка вимірювання густини: +/–0,5 кг/м3;

- відносна похибка вимірювання температури: +/–0,5 °С.

На вимогу п.5, п.6, п.7 Постанови КМУ № 891 від 22.11.2017 р. «Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку», передбачити формування для надсилання до Реєстру зведених за добу підсумкових облікових даних щодо добового обсягу обігу та залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно УКТЗЕД у розрізі акцизного складу та кожного резервуару в одиницях об’єму (літрах), приведених до температури 15 ºС.

1.1. Основні вимоги до наливних вимірювальних комплексів з впровадженнях схеми автоматизації процесів наливу.

Функції системи управління:

- Забезпечення наливу нафтопродуктів в паливовози по заданій оператором дозі.

- Вимірювання і отримання даних про нафтопродукти, що відпускаються:

(заміри об’єму, густини, температури, обчислення маси нафтопродуктів з похибками не

гірше наведених вище).

- Забезпечення безпеки проведення наливу паливовозів за допомогою датчиків захисту від переливу, що встановлюються на автоналивних стояках, та пристроїв автоматичного заземлення.

- Сигналізація про вихід параметрів за задані межі.

- Візуалізація процесу наливу, архівування основних технологічних параметрів.

Кожен з постів відпуску нафтопродуктів повинен включати обладнання, до складу якого входить:

 • сітчастий фільтр грубої очистки Ду100 – 1 шт.;

 • електронасосний агрегат продуктивністю 100 м3/год.;

 • газовідділювач – 1 шт.;

 • вимірювальний модуль відпущеної дози нафтопродуктів у якому знаходиться: витратомір-лічильник, гідравлічний керуючий клапан, автоматичний густиномір, датчик температури, пост керування, електротехнічне обладнання, прилади контролю тиску (манометр, запобіжний клапан);

 • пульт керування з дисплеєм, який показує: задану дозу відпуску нафтопродукту, а після відпуску об’єм налитого продукту, густину, температуру та масу.

Програма відпуску нафтопродуктів має бути побудована на базі сучасного програмного забезпечення і керуючих контролерах. Обмін інформацією між ПЕОМ і контролерами повинен відбувається через стандартний програмний модуль. Всі отримані дані повинні зберігатися у архіві

У зоні відпуску нафтопродуктів програма контролера повинна виконувати наступні функції:

- Відпуск нафтопродуктів в автоцистерни через наливні стояки;

- Зупинку процесу відпуску при досягнені заданої дози;

- Вимір об’єму відпущеного нафтопродукту;

- Вимір температури і її усереднення;

- Обчислення маси відпущеного нафтопродукту;

- Вимір густини і її усереднення;

- Відслідковування технологічного процесу, контроль за станом датчиків;

- Обмін даними з АРМ оператора;

- Зупинення процесу відпуску при загрозі виникнення аварійної ситуації з повідомленням на моніторі оператора (перелив, заземлення).

Для організації повного обліку кількості нафтопродуктів в програмі контролера забезпечити приведення поточних значень густини при температурі відпуску до значень приведеної густини при температурі 15°С. Після відпуску нафтопродуктів у паливовози значення приведеної густини до 15°С, значення маси, об’єму приведеного до 15°С (згідно Постанови КМУ № 891 від 22.11.2017 р.) і температури архівується. Взаємодія користувача з системою може відбуватися через ручний ввід даних з метою видачі команд керування технологічним обладнанням, а також для відслідковування зворотного зв’язку аварійних повідомлень, вводу нових значень уставок і параметрів конфігурування.

АРМ оператора повинно забезпечувати виконання алгоритмів процесу відпуску нафтопродуктів, здійснювати візуалізацію даних технологічного процесу у вигляді схематичних зображень, мнемонічних схем і діаграм, відображати журнал подій, а також історію дій, пов’язаних з конфігуруванням, адмініструванням комплексу, отриманням нормативно-довідкової інформації.

Візуалізація технологічного процесу повинна бути виконана для кожного окремого стояка і відображати наступну інформацію:

- перелив нафтопродукту;

- стан заземлення паливовоза;

- готовність стояка до наливу;

- середню густину, температуру, об’єм, масу, приведений об’єм та густину до 15°С;

- аварійні ситуації.

Програмне забезпечення АРМ оператора повинно включати в себе програми діагностики системних програмних і технічних засобів комплексу і контролю вхідної інформації.

1.2. Основні вимоги до автоматизованої системи обліку обсягів обігу та залишків нафтопродуктів в резервуарному парку.

 • Монтаж рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі та обладнання для забезпечення вимірювання рівня продукту, густини, температури, за якими обчислюється об’єм пального, що перебуває у резервуарі, з використанням градуювальної таблиці резервуара.

 • Створення автоматизованої системи та встановлення спеціалізованого програмного забезпечення - комп’ютерної системи обліку обсягів прийому, відпуску та залишків пального, виведенням інформації на АРМ оператора, інтеграція облікових даних з бухгалтерською системою підприємства та формування зведеного за добу підсумкового звіту щодо добового обсягу обігу та залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД по кожному резервуару та акцизному складу.

 • Монтаж обладнання без втручання в конструктивні характеристики резервуарів.

 • Прокладання магістральних кабельних мереж керування та живлення.

 • Електрообладнання розташувати в існуючих щитових автоналиву та операторних.

 • Передбачити організацію автоматизованого робочого місця (АРМ) оператора в існуючій будівлі операторної.

 • Передбачити заземлення новозмонтованого обладнання та блискавкозахист.

 • Передбачити проведення метрологічної повірки системи та обладнання. 

2. Основні вимоги до обладнання:

2.1 Поставка здійснюється на об’єкт з виконанням комплексу робіт “під ключ” (підготовчі будівельні роботи, бетонні роботи, електрозварювальні роботи, монтаж металоконструкцій та обладнання, прокладення кабельних трас, обв’язка наливних комплексів, електромонтажні роботи з підключення обладнання та системи керування, виконання пусконалагоджувальних робіт, пробний пуск та навчанням обслуговуючого персоналу, проходження метрологічної атестації) та за умов виконання повного технічного обслуговуванням в гарантійний та після гарантійний період.

2.2.Гарантія на товар (безвідмовна експлуатація протягом 12 місяців з моменту введення обладнання в експлуатацію.

2.3. Наявність вимірювального обладнання у реєстрі ЗВТ (обов’язково) на момент проведення тендеру.

3. Основні вимоги до підрядника:

3.1. Наявність у фірми-постачальника необхідної матеріальної і технічної бази, кваліфікованого персоналу для здійснення гарантійного та післягарантійного обслуговування.

3.2. Наявність підтвердженого досвіду впровадження систем управління і обліку нафтопродуктів в резервуарах та систем обліку нафтопродуктів, що відпускаються в автоцистерни (данні про впровадженні системи за останні три роки з контактами відповідальних осіб замовників).

3.3. Наявність підтвердженого досвіду здавання в експлуатацію систем управління і обліку нафтопродуктів в резервуарах та систем обліку нафтопродуктів, що відпускаються в автоцистерни з отриманням свідоцтв метрологічної атестації державного зразку (данні про за останні три роки, підтверджені копіями свідоцтв про метрологічну атестацію).

4. Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю.

4.1. Підрядник зобов’язується виконати наступні етапи робіт:

 • Демонтаж існуючого обладнання і конструкцій (які не придатні для подальшого використання в складі нових систем).

 • Поставка нового обладнання.

 • Монтаж та пусконалагодження нового обладнання.

 • Метрологічну атестацію змонтованого нового обладнання.

 • Навчання технічного персоналу.

4.2. Підрядник зобов’язується:

 • Забезпечити роботу підприємства за існуючою схемою до введення в експлуатацію нового обладнання.

 • Проводити будівельно-монтажні роботи з виконанням всіх вимог безпеки в умовах діючого підприємства.

 • Забезпечувати на об’єкті вжиття всіх необхідних заходів та нести відповідальність за дотримання вимог діючих стандартів, будівельних норм і правил, правил протипожежної безпеки,охорони праці, промислової санітарії, охорони навколишнього середовища, а також виконання вимог правил внутрішнього розпорядку на об’єкті Замовника.

 • Надати ліцензію та дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (в т.ч. монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – технологічного устаткування хімічної, нафтохімічної промисловості; газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах і т.д.);

 • Виконання робіт розпочинати виключно після попереднього узгодження з представником замовника (начальником дільниці нафтобази та інженером з експлуатації) можливості та часові межі виконання робіт кожної робочої зміни.

 • Після монтажу Виконавець проводить перевірку та випробування системи, її налагодження оформивши проведення робіт документально. Зобов’язаний передати Замовнику акти: монтажу, перевірки, випробування, прихованих робіт.

 • На всі використані матеріали, комплектуючі, обладнання, виконавець передає Замовнику сертифікати, накладні, паспорти із зазначенням гарантійних термінів.

 • Виконавець дає гарантію на виконані роботи 1 рік (12 місяців) з моменту введення обладнання в експлуатацію.

 • Якість виконуваних робіт та якість засобів, матеріалів, які використовуються при виконанні робіт згідно Договору, повинна відповідати сертифікатам якості заводів-виробників, державним стандартам, відповідним нормам та вимогам, що ставляться до такого виду робіт, а також письмовим вказівкам Замовника.

ПЕРЕЛІК

документів, які повинні надаватися підрядними організаціями керівникам нафтобаз, згідно нормативно-правових актів з охорони праці, при проведенні робіт підвищеної небезпеки

 1. Копія договору підряду на проведення робіт.

 2. Ліцензія, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки виданий управлінням «Держгірпромнагляду».

 3. Копія «Інструкції з охорони праці з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт» з підписами про ознайомлення працівників, які виконують роботу.

 4. Копія «Інструкції з охорони праці з організації безпечного проведення вогневих робіт» з підписами про ознайомлення працівників, які виконують роботу.

 5. Протоколи, акти випробувань електрогазозварювальних апаратів.

 6. Протоколи, акти випробувань електроінструменту.

 7. Наявність інструменту, що не спричиняє іскріння.

 8. Наявність спецодягу та засобів індивідуального захисту.

 9. Наявність нормативно передбачених засобів пожежогасіння в комплекті робочої техніки підрядника.

5. Отримання тендерної документації.

Тендерна документація надається відповідальною особою в електронній формі за зверненням учасника.

Плата за тендерну документацію відсутня.

6. Тендерне забезпечення - відсутнє.

7. Умови подання тендерних пропозицій.

7.1Місце - м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18.

7.2 Спосіб - листом опечатаним печаткою підприємства по місцю склеювання з приміткою на тендер (назва тендеру) Данільчику Ю.І.

7.3. Кінцевий строк – 05 безезня 2018р до 14.00 год.

8. Розкриття тендерних пропозицій:

8.1 Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18.

8.2 Дата – 06 березня 2018р.

9. Додаткова інформація.

9.1Порядок оплати передоплата 30 %, другий платіж 20 % після готовності продукції до відвантаження заводом-виробником на нафтобази, остаточна оплата 50 % з відстрочкою платежу на 120 календарних днів рівними платежами з моменту вводу в експлуатацію.


Ще тендери

Всі тендери
01

Ціни на пальне*
станом на

Фактична цiна вказана на стеллi АЗК WOG
*Середня цiна в мережi АЗК WOG в м. Київ

WOG CAFE

WOG CAFE – це нове слово,
новий концепт української
гастрономічної культури.

Завантажуй новий
застосунок PRIDE

 • Актуальний баланс бонусів
 • WOG PAY Пальне, Кава, Гаманець
 • Онлайн магазин
 • Зручна історія транзакцій
Дізнатись більше

Всі переваги pride в одному додатку

Дізнатись більше

Найкавовіша кава на WOG

Ароматне кавове зерно від одного з найдревніших виробників Німеччини, надсучасні швейцарські кавові апарати, стильні та зручні горнятка та можливість самостійно приготувати свій улюблений кавовий напій – ми створили максимально комфортні умови для задоволення потреб найвибагливіших кавоманів.

Програма
лояльності
"ПРАЙД"

За кожну покупку в мережі АЗК WOG отримуйте бонуси на вашу картку "Прайд", накопичуйте їх і обмінюйте на пальне або інші товари.

Дізнатись більше

Контроль якості

На АЗК WOG впроваджена система контролю якості нафтопродуктів, на кожному з етапів його доставки.

1. При укладанні міжнародних контрактів;
2. На кордоні України;
3. Перед зливом пального в резервуари нафтобази;
4. Після зливу пального в резервуари нафтобази;
5. При відвантаженні нафтопродуктів з резервуарів нафтобаз.

24
області, в яких представлені АЗК
150 000
клієнтів щодня
7
типів пального

Про WOG

Одна з найбільших монобрендових мереж автозаправних комплексів і найбільший імпортер пального в Україні. Ми поставляємо 7 сертифікованих типів пального з заводів Литви, Румунії та Республіки Білорусь.