Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на Google Play
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на AppStore
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Центр підтримки клієнтів - 0 800 300 525

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ

«Знижки на пальне від WOG з Vodafone Бонус»

 1. Терміни та визначення

WOG – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РИТЕЙЛ», 43 010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 (Організатор Акції).

Vodafone – Приватне Акціонерне Товариство «ВФ УКРАЇНА», 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 (Співорганізатор Акції).

Промокод – комбінація з 8 символів (букв латинського алфавіту та цифр), який надає абоненту право на отримання спеціальної пропозиції (знижки) на Пальне на АЗК WOG.

Програма лояльності VodafoneБонус – будь-яка маркетингова програма Vodafone, яка надає можливість абонентам отримувати бонуси та обмінювати їх на послуги Vodafone та партнерів Vodafone.

Бонуси – умовні бали, які нараховуються абонентам за виконання умов програми лояльності, та які абонент може обміняти на послуги Vodafone та партнерів Vodafone.

Абоненти – клієнти Vodafone, які користуються послугами мобільного зв’язку.

SMS (Short Message Service) - технологія, яка дозволяє приймати та передавати короткі текстові повідомлення за допомогою мобільного телефону. Входить в стандарти мобільного зв’язку.

Договір – укладений між Vodafone і WOG договір про надання та використання Промокодів.

Учасники – Клієнти Vodafone, які отримали Промокод в SMS-повідомленні від Vodafone.

Пальне – бензин марок «А-92», «А-92 Мустанг», «А-95», «А-95 Мустанг», «А-100 Мустанг» та дизпаливо «ДП Мустанг», «ДП Мустанг +».

Акційні умови – можливість, протягом терміну дії промокоду, один раз отримати Учасником Знижки на придбання Пального на АЗК WOG, за умови використанням Учасником Промокоду, номер якого вказаний в SMS-повідомленні від Vodafone, при розрахунку за Пальне.

Знижка – дисконт, який надається тільки на Пальне на АЗК, де діє програма лояльності "ПРАЙД", а саме:

2,50 грн./л. за умови придбання бензину «А-92», «А-92 Мустанг», «А-95», «А-95 Мустанг», «А-100 Мустанг» та дизельного пального «ДП Мустанг», «ДП Мустанг+»;

0,75 грн/л на Газ(ГАЗ СПБТ, LPG Mustang) .

Термін Акції – строк дії Акційних умов, термін протягом якого абоненти Vodafone мають можливість стати учасниками Акції . Термін Акції 01.03.2018 – 31.12.2018(включно).


 1. Мета Акції

Метою проведення Акції є заохочення Учасників до користування послугами та придбання товарів від WOG та Vodafone.

 1. Загальні умови проведення Акції

  • Для участі в Акції абоненту Vodafone необхідно отримати SMS-повідомлення з Промокодом від Vodafone, замовивши його за умовами Програма лояльності VodafoneБонус:

- контрактний абонент Vodafone може отримати промокод в обмін на 400 бонусів, надіславши безкоштовний ussd запит на номер *110*885*3#, промокод буде надіслано протягом 7 робочих днів з дня замовлення та списання бонусів;

- абонент передплати Vodafone може отримати промокод в обмін на 400 бонусів, надіславши безкоштовний ussd запит на *777*2*503#, промокод буде надіслано протягом 7 робочих днів з дня замовлення та списання бонусів;

  • Право повторно стати Учасником Акції надається тільки за умови повторного отримання Промокоду.

  • Обмежень по кількості замовлень промокодів не встановлено.

  • Термін дії кожного промокоду 1 місяць з моменту надсилання абоненту. Отримані абонентами Vodafone та не використані промокоди протягом терміну дії (1 місяць з дня надсилання промокоду абоненту), вважаються такими, що втратили чинність.

  • Для реалізації права Учасника скористатися спеціальною пропозицією (знижкою) по промокоду необхідно при купівлі пального на АЗК WOG, де діє програма лояльності "ПРАЙД" (Додаток 1), надати (пред’явити) промокод касиру АЗК разом з карткою учасника програми лояльності ПРАЙД*, яка діє на АЗК WOG, згідно офіційних правил програми ПРАЙД: www.wog.ua. Знижка надається Учаснику Акції за умови верифікації Промо-коду (тобто підтвердження його справжності) в інформаційній системі Організатора. У разі не підтвердження Організатором справжності Промо-коду, він має право відмовити Учаснику Акції в отриманні Знижки.

* в Акції беруть участь тільки картки ПРАЙД з номерами в діапазонах: 7777770хххххххх, 7777772хххххххх, 77777763ххххххх, 77777761ххххххх, де «х» – будь-яка цифра від 0 до 9

  • При цьому об’єм пального, на який поширюється Знижка, обмежений - максимальна кількість пального на яку надається знижка за 1 промокодом 80 літрів. Знижка отримується, за умови придбання на АЗК Організатора пального об’ємом від 1 до 80 літрів одним чеком. Промокод для отримання знижки може бути використаний одноразово. Дво- чи багаторазове використання Промо-коду для отримання знижки не допускається. Знижки по кількох Промокодах або з іншими Акціями на пальне на АЗК Організатора не сумується.

Заміна Промокодів грошовим еквівалентом та або заміна на будь-які інші види матеріальної компенсації – не допускається. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають. При втраті Промо-код не відновлюється. Промокоди можуть бути отримані та використані Учасниками лише у відповідності та на умовах цих Правил.

  • У випадку не пред’явлення оператору промокоду при оплаті за пальне знижка не надається.

Примітка: Картку учасника програми ПРАЙД можна безкоштовно отримати на АЗК WOG за купівлю пального або інших товарів, згідно офіційних правил програми ПРАЙД: www.wog.ua. Наявність картки ПРАЙД – є обов’язковою умовою надання знижки по промокоду.

  • Vodafone та WOG мають право змінити умови Акції, шляхом внесення змін до даних Офіційних умов, при цьому такі зміни та/або доповнення можливі у випадку їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення для Учасників, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних умов;

  • Рішення Vodafone та WOG щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, розповсюджуються однаково на всіх Учасників;

  • Дані Офіційні умови розміщуються на сайтах Vodafone http://www.bonus.vodafone.ua/ та WOG http://www.wog.ua/;

  • Беручи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вони ознайомлені з Офіційними умовами;

  • Участь Учасника в Акції припиняється після закінчення строку проведення Акції або відсутності підстав вважати Клієнта Учасником.

  • WOG не несе відповідальності за не виконання (несвоєчасне виконання) Vodafone /Учасником Акційних умов. Vodafone не несе відповідальності за не виконання (несвоєчасне виконання) WOG /Учасником Акційних умов та неможливість використання Учасником Промокоду.

  • Vodafone та WOG не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

  • Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої Організатору/Співорганізатору Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

  • Організатор/Співорганізатор Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

  • Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Промо-кодів. Претензії та спори між абонентами Vodafone та Vodafone щодо додаткових привілеїв, наданих чи ненаданих Vodafone, вирішуються останнім самостійно. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

  • Порушення Учасником цих Умов, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Умов автоматично позбавляє його права на отримання Промо-коду. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора/Співорганізатора Акції будь-якої компенсації.

Додаток 1

до офіційних умов проведення маркетингової акції

«Знижки на пальне від WOG з Vodafone Бонус»

1

АЗС "Вєра"м.Кагарлик,вул.Жовтнева,56

Київська обл., Кагарлицький р., м. Кагарлик, вул. Жовтнева, буд. 56

2

АЗС "Ак.Заболотного(ліва)" вул.Ак.Заболотного 31-ж

м.Київ, вулиця Заболотного академіка, буд.31ж

3

АЗС "Ак.Заболотного(права)" вул.Ак.Заболотного ,174-а

м.Київ, вулиця Заболотного академіка, буд.174а

4

АЗС "Веста-1" м.Біла Церква, вул.Запорожця,98а

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а

5

АЗС "Веста-5",Сквирське шосе,272"

Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, буд. 272

6

АЗС "Десна" вул.,Ватутіна,2

м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, буд.2г

7

АЗС "Жашків"

Черкаська обл., Жашківський р., м. Жашкiв, вул. Одеська, буд. 50 в

8

АЗС "Здорівська" автодорога Київ-Одеса, км 35+900(праворуч)

Київська обл., Васильківський р., с/рада Здорiвська, автодорога Київ-Одеса, 35км+900м

9

АЗС "Знам'янка"

Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Партизанська, буд. 70

10

АЗС "Кам'янка"

Черкаська обл., Кам'янський р., м. Кам'янка, вул. Шевченка, буд. 51а

11

АЗС "Кононівка"

Черк.обл., Драбівський р., с/рада Кононiвська, а/ дорога Київ-Харків-Довжанський, 126км+200м

12

АЗС "Нептун"

Черкаська обл., Смілянський р., сщ Холоднянське, вул. Ржевська, буд. 24

13

АЗС "Полянецька праворуч"

Черк.обл., Уманс. р., с/рада Полянецька, а/дСтрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам"янка(ч/зВін)550км+467м

14

АЗС "Радлена" вул.,Ватутіна,3

м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 3

15

АЗС "Радуга-2" м.Київ, вул.Ватутіна,16

м. Київ, прспект Ватутіна Генерала, будинок 16

16

АЗС "Свегус"м.Бровари,вул.Київська,331

Київська обл., м. Бровари, вул. Київська 331

17

АЗС "Сміла "Комунарська"

Черкаська обл., м. Сміла, вул. Комунарська, буд. 141

18

АЗС "Староноводницька"

м. Київ, вулиця Старонаводницька, буд. 59

19

АЗС "Тат-К" м.Вишгород,вул.Набережна,4-б

Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вул. Набережна, 4-Б

20

АЗС "Умань 1 "

Черкаська обл., м. Умань, Ленінгградське шосе, буд. 4-в

21

АЗС "Умань 2 "

Черкаська обл., м. Умань, Ленінградське шосе, буд. 1-б

22

АЗС "Червона Слобода"

Черкаська обл., Черкаський р., с. Червона Слобода, Жовтнева, буд. 16/4

23

АЗС "Ярило" м.Київ, пр-т Броварський,11б

м. Київ, проспект Броварський , будинок 11

24

АЗС (Фастов Екойл)

Київська обл., м. Фастів, вул. Якубовського, буд. 62

25

АЗС 17 Миколаїв "Криве озеро1"

Миколаївська обл., Кривоозерський р., смт Криве Озеро, Автодорога Київ - Одеса, 293 км (праворуч)

26

АЗС Садова

Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Садова, б.43

27

АЗС Черкаси "Аеропорт" Смілянське

Черкаська обл., Черкаський р., с/рада Русько-Полянська, АЗС, а/дорога "Сміла-Черкаси" 6 км+200м

28

АЗС "30-річчя Перемоги" Черкаси

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 7/1

29

АЗС "40-річчя Перемоги"

Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. 40 років Перемоги, буд. 105-а

30

АЗС "50-річчя СРСР"

м. Харків, вул. 50-річчя СРСР, 2в

31

АЗС "Авангард"

Київська обл., Бориспільський р., с/рада Сенькiвська Північно-Східний обхід м.Київ , 11 км+200м

32

АЗС "Айс"

Запорізька обл.,м. Запоріжжя, вул. Магістральна, буд. 100 б

33

АЗС "Байківці"

Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Байківці, вул Смиковецька, 3

34

АЗС "Балабино"

Запорізька обл., Запорізький р., смт Балабине, вул. Українська, буд. 2 д

35

АЗС "Балківська 2"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, буд. 2

36

АЗС "Балківська,53"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 53

37

АЗС "Бармаки"

Рівненська обл., Рівненський р., с. Бармаки, вул. Польова, буд. 2

38

АЗС "Бартатів"

Львівська обл., Городоцький р., с.Воля-Бартатiвська, вул. Львівська, буд. 33 б

39

АЗС "Бердичівський майдан"

Житомирська обл., Житомирський р., с. Зарiчани, Бердичівський майдан , буд. 8

40

АЗС "Бердянськ"

Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд. 108 б

41

АЗС "Берегово"

м. Берегово, вул.Мукачівська,190

42

АЗС "Бережани"

Тернопільська обл., Бережанський р., м. Бережани, вул. Тернопільська, буд. 9 а

43

АЗС "Берестечко"

Волинсбка обл., Горохівський р-н, с. Кутрів, вул. Лесі Українки, 1а.

44

АЗС "Біла Гора"

Україна, Луганська обл., Попаснянський р., с Бiла Гора, вул. Лівобережний масив, буд. 3

45

АЗС "Білочка"(тр.Київ-Харків, Пісоч с/р)

Харківський р., Пісочинська с/р, а/д Київ - Харків, Довжанський, км. 464-850 (ліворуч)

46

АЗС "Богородчани"

Івано-Франківська обл., Богородчанський р., с. Скобичiвка, вул. Зелена, буд. 51

47

АЗС "Болехівці"

Львівська обл., Дрогобицький р., с. Болехiвцi, вул. Трускавецька, буд. 1

48

АЗС "Бранів"

Рівненська обл., Корецький р., с. Бранiв, вул. Корецька, буд. 8

49

АЗС "Брище"

Волинська обл., Луцький р., с. Сирники, вул. Ковельська, буд. 91

50

АЗС "Бронники"

Житомирська обл., Новоград-Волинський р., с. Броники, вул. Весела, буд.9

51

АЗС "Бугаївська"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 58/2

52

АЗС "Бурштин"

Івано-Франківська обл., Галицький р., м. Бурштин, вул. Бандери С. (вул. 1 Травня), буд. 113а

53

АЗС "Бучач"

Тернопільська обл., Бучацький р., м. Бучач, вул. Галицька ( вул. Леніна), буд. 194

54

АЗС "В.Березний"

Закарпатська обл., В.Березнянський р.,смт В.Березний, вул. Штефаника (вул. Рад.Армії) буд.124

55

АЗС "В.Березовиця"

Тернопільська обл., Тернопільський р., селище Велика Березовиця, вулиця Микулинецька, 127

56

АЗС "Василівка"

Запорізька обл., Василівський р., м. Василiвка, мікрорайон 40 років Перемоги, буд.16

57

АЗС "Великосілки"

Львівська обл., Кам'янка-Бузький р., с. Великосiлки, вул. Львівська, буд. 2

58

АЗС "Великотернівська"

Полтавська обл., м. Полтава, вул. Великотирновська, буд.46

59

АЗС "Вигода"

Івано-Франківська обл.,Долинський р.,смт. Вигода,вул. Данила Галицького (вул. Радянська), буд.12

60

АЗС "Вишнів"

Волинська обл., Любомльський р.,с. Вишнiв, вул. Київська, буд.4

61

АЗС "Вілок"

Закарпатська обл., Виноградівський р., смт.Вилок, вул. Виноградівська, буд. б/н

62

АЗС "Віражна"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Стартова, буд. 5 б

63

АЗС "Гагаріна"

Харківська обл., м. Харків, пр. Гагаріна 183-А

64

АЗС "Гама-Хім"

Львівська обл., м. Львів, пр. Чорновола В. (вул. 700-річчя Львова), буд. 107

65

АЗС "Гамаліївка"

Львівська обл., Жовківський р., с Малі Підліски, а/д Київ - Чоп, км 527+750.

66

АЗС "Генерала Ватутіна"

Житомирська обл.,м. Житомир, вул. Ватутіна, буд. 63

67

АЗС "Глибочиця

Житомирська обл., Житомирський р., с/р Глибочицька, автодорога " Київ-Чоп" км 127+990 (праворуч)

68

АЗС "Говтвянчик"

Полтавська обл., Полтавський р., с. Говтвянчик, вул. Київське шосе, буд.1

69

АЗС "Гоща"

Рівненська обл., Гощанський р., смт Гоща, вул. Рівненська ( вул. Калініна), буд. 74-а

70

АЗС "Грушевського"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Грушевського Михайла (вул. Ачканових братів), буд. 6

71

АЗС "ДакКар"

м. Київ, Наддніпрянське шосе, 8

72

АЗС "Дальницька"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 55

73

АЗС "Делятин"

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., смт Делятин, вул. 16 Липня, буд. 11б

74

АЗС "Дніпропетровське шосе" (с. Сонячне)

Запорізька обл., Запорізький р.н, сщ Сонячне, вул. Сонячне шосе, буд. 55

75

АЗС "Добровольського"

Одеська обл., Комінтернівський р-н, територія Фонтанської с/р, а/д Одеса-Мелітополь-Новоазовськ

76

АЗС "Добряни"

Львівська обл., Стрийський р.,с. Добряни, вул. Садова 13

77

АЗС "Довжанка"

м. Тернопіль, а/д Львів - Кіровоград - Знаменка (км. 120+710)

78

АЗС "Долина"

Івано-Франківська обл., Долинський р., м. Долина, вул. Хмельницького Богдана , буд. 25в

79

АЗС "Донецьке шосе"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, буд. 7

80

АЗС "Дослідна"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дослідна станція, буд.2 в

81

АЗС "Дружба"

Тернопільська обл.,Теребовлянський р.,смт Дружба, вул.Лесі Українки ( вул. Дзержинського), буд. 2-а

82

АЗС "Дубина"

Львівська обл., Сколівський р., с.Дубина, вул. Січових Стрільців 207

83

АЗС "Дуліби"

Львівська обл., Стрийський р., с. Дулiби, вул. Заводська, буд. 37

84

АЗС "Жмеринка"

с.Коростiвцi Жмеринського району Вінницької області,вул.Шевченка 1а,перехрестя км 346+200 * км 1+050

85

АЗС "Жукова-Ювілейна"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд. 36

86

АЗС "Заболотів"

Івано-Франківська обл., Снятинський р., смт. Заболотiв, вул. Грушевського, буд. , 125 б

87

АЗС "Загс" пр-т Перемоги,11

м. Київ, проспект Перемоги, будинок 11б

88

АЗС "Заліщики"

Тернопільська обл.,Заліщицький р., м.Залiщики, вул.Бандери С. (вул. Леніна, вул.Українська), буд.118

89

АЗС "Запитів"

Львівська обл., Кам'янка-Бузький р., смт Запитiв, вул. Київська, буд. 201

90

АЗС "Зарванці"

с. Зарванцi Вінницького району Вінницької області по вулиці Молодіжна № 29

91

АЗС "Зарічани"

Житомирська обл., Житомирський р., с. Зарiчани, вул. Бердичівське шосе, буд.3 а

92

АЗС "Затурці"

Волинська обл., Локачинський р., с. Затурцi, вул. Липинського, буд. 4 а

93

АЗС "Західна-Окружна"

Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, буд. 5/2

94

АЗС "Зачиняєва-Істоміна"

Запорізька обл., м. Запоріжжя , вул. Зачиняєва, 21-а

95

АЗС "Збараж"

Тернопільська обл., Збаразький р., м. Збараж, вул. Січових Стрільців ( вул. Крупської), буд. 1 Б

96

АЗС "Здолбунів"

Рівненська обл., Здолбунівський р., м. Здолбунiв, вул. Коперніка, буд. 49

97

АЗС "Зевс-Холдінг" Пасічна

Львівська обл., м.Львів, вул. Пасічна, буд.144а

98

АЗС "Зоря"

Рівненська обл., Рівненський р., с. Зоря, вул. Жовтнева, буд. 9

99

АЗС "І.Рабіна"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Рабіна Іцхака (вул.Якіра), буд. 24

100

АЗС "Іване Пусте"

Тернопільська обл., Борщівський р., с. Іване-Пусте, вул. Центральна (вул.Шевченка Т.Г.), буд. 1 а

101

АЗС "Ізмаїл"

Одеська обл., м. Ізмаїл, пр. Суворова, буд. 378

102

АЗС "Ілос"

Львівська обл., м. Львів, вул. Луганська, буд. б/н / вул. Стрийська , буд. б/н

103

АЗС "Калуш вул.Б.Хмельницького

Івано-Франківська обл.,м., Калуш, вул. Хмельницького Б., буд. 78а

104

АЗС "Калуш"

Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Козоріса (вул. Чкалова), буд. 54

105

АЗС "Кам'янець Подільський"

Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, буд. 7 "в"

106

АЗС "Камінь Каширський"

Волинська обл., Камiнь-Каширський р., м. Камiнь-Каширський, вул. Ватутіна, буд. 6

107

АЗС "Камянка Бузька"

Львівська обл., Кам'янка-Бузький р. , с. Сапiжанка, вул. Володимира Великого, буд. 89

108

АЗС "Клячаново"

Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Клячаново, вул. Мукачівська, буд. 129

109

АЗС "Кобеляки"

Полтавська обл., Кобеляцький р., м. Кобеляки, вул.Дніпропетровська, буд.11

110

АЗС "Ковирі"

Львівська обл., Пустомитівський р., с/рада Жирiвська, АЗС №6, а/дКиїв - Чоп 557км +100м (ліворуч)

111

АЗС "Колодяжне"

Волинська обл., Ковельський р., с.Колодяжне, вул. Луцька, буд. 2 а

112

АЗС "Комсомольське"

с. Комсомольське, Козятинського району , Вінницької області, вул. Київська, 135

113

АЗС "Корсунці"

Одеська обл., Комінтернівський р., с. Корсунцi, вул. Степова, буд. 1 "б"

114

АЗС "Косів"

Івано-Франківська обл., Косівський р., с. Смодна, вул. Незалежності, (вул. Леніна), буд. 44 а

115

АЗС "Краківець2"

Львівська обл., Яворівський р., с. Глиницi, вул. Без назви, буд. 9

116

АЗС "Красне"

Чернігівська обл., Чернігівський р., с. Красне, вул. Дружби, буд. 1а

117

АЗС "Красноград"

Харківська обл., Красноградський р., с. Пiщанка, вул. Енгельса, буд. 144, 146

118

АЗС "Кременець"

Тернопільська обл., Кременецький р., м. Кременець, вул. Лятуринської О. ( вул. Макаренка), буд. 17

119

АЗС "Криворіжське шосе"

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Дороге, вул. Миколаївська буд. 191а

120

АЗС "Кротова"

м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 22д.

121

АЗС "Курахово"

Донецька обл., Мар'їнський р., м. Курахове, Промислова зона 63/1

122

АЗС "Кучургани"

Одеська обл., Роздільнянський р., с. Кучурган, вул. Одеська 12

123

АЗС "Ланівці"

Тернопільська обл., Лановецький р., м. Ланiвцi, вул. Тернопільська ( вул. Ратушко), буд. 49

124

АЗС "Левків"

Житомирська обл., Житомирський р., с/рада Левкiвська, автодорога " Київ-Чоп" км 127+990 (ліворуч)

125

АЗС "Люстдорфська 137"

Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфсько дорога (Чорноморська дорога), буд. 137

126

АЗС "Люстдорфська 174"

Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога (Чорноморська дорога), буд. 174-б

127

АЗС "Люстдорфська 55"

Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 55

128

АЗС "М. Добронь"

Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Мала Добронь, вул. Головна (вул. Леніна), буд. 2-а

129

АЗС "Малопанасівський в'їзд"

Харківська обл., м. Харків, Малопанасівський в'їзд, б.1

130

АЗС "Маневичі"

Волинська обл., Маневицький р., смт Маневичi, вул. Луцька (вул. Радянська), буд. 11

131

АЗС "Маріуполь"

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 60

132

АЗС "Маяки"

Одеська обл., Біляївський р., с/рада Маяківська, автодорога Одеса - Рені 38 км

133

АЗС "Мелітополь"

Запорізька обл, м. Мелітополь, пр-т Богдана Хмельницького,78

134

АЗС "Миргород"

Полтавська обл., м. Миргород, вул.Комишнянська, буд. 141

135

АЗС "Мислова"

Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Мислова, Бойчука Я. (Об"їзна), буд. 1 б

136

АЗС "Мостиська"

Львівська обл., Мостиський р., м. Мостиська, вул. Грушевського М., буд. 52

137

АЗС "Найс" ліворуч

Київська обл.а/д Київ-Харків 34км + 700м., ліворуч , в м.Борисполі (АЗС "Найс 1")

138

АЗС "Найс" праворуч

Київська обл.а/д Київ-Харків 34км + 700м., праворуч , в м.Борисполі (АЗС "Найс 2")

139

АЗС "Немирівське шосе"

с. Вiнницькi Хутори, Вінницького району, Вінницької області по вулиці Немирівське шосе за № 92-А

140

АЗС "Нересниця"

Закарпатська обл., Тячівський р., с.Нересниця вул. Заводська № 38 (35)

141

АЗС "Новікова"

Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Новікова, буд. 10

142

АЗС "Новояворівськ"

Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворiвськ, вул. Львівська, буд. 2

143

АЗС "Обухів"

Київська обл., Обухівський р., м. Обухiв, вул. Піщана (вул. Куйбишева) 101-В

144

АЗС "Овідіопольське шосе"

Одеська обл., м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3/1

145

АЗС "Оліївка"

Житомирська обл., Житомирський р., с. Олiївка, вул.Щорса, буд. 269

146

АЗС "Опарипси"

Рівненська обл., Радивилівський р., с. Опарипси, вул. Бродівська, буд. 96 а

147

АЗС "Остріг" Межиріч

Рівненська обл., Острозький р., с. Межирiч, вул. Хутірська, буд. 21

148

АЗС "Отамана Головатого"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Головатого Отамана, буд. 161

149

АЗС "Отинія"

Івано-Франківська обл.,Коломийський р.смт Отинiя, вул. Галицька (вул. Станіс-го, вул. Терешкова)123а

150

АЗС "Павлоград 2" (Приволчанська с/р)

Днепрпетровская обл., Павлоградський район, територія привовчанської сільськой ради, вздовж автодоро

151

АЗС "Павлоград"

Діпропетровська обл., Павлоградський р-н, Богуславська с\р, вул. Лінійна 2а

152

АЗС "Павшино"

Закарпатська обл., Мукачівський р-., с. Павшино, вул. Берегівська, буд. б/н

153

АЗС "Панцерника Потемкіна"

Харківська обл., м.Харків, вул. Броненосця Потьомкін, буд. 4

154

АЗС "Паркова" (Сонячне)

Запорізька обл., Запорізький р., сщ Сонячне, вул. Паркова, буд. 1

155

АЗС "Погорєлова"

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької, буд. 48

156

АЗС "Порубне"

Чернівецька обл., Глибоцький р., с. Тереблече, вул. Головна ( вул. Центральна), буд. 134

157

АЗС "Почаїв"

Тернопільська обл., Кременецький р., м. Почаїв, вул. Кременецька, буд. 27

158

АЗС "пр.Миру"

Полтавська обл. , м. Полтава, пр.Миру, буд. 8 а

159

АЗС "Привільне"

Рівненська обл., Дубенський р., с. Привiльне, вул. Дубенська, буд. 6

160

АЗС "Прилуки"

Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського 101

161

АЗС "Проспект Л.Свободи"

м. Харків, пр-т Людвига Свободи, 57а

162

АЗС "Проспект Московський"

м. Харків, п-т Московський, 247а

163

АЗС "Путрівська"

Київська обл., Васильківський р., с/рада Путрiвська, автодорога Київ-Одеса 35км+900м

164

АЗС "Раківчик"

Івано-Франківська обл., Коломийський р., с. Ракiвчик, вул. Прикарпатська (вул. Леніна), буд. 10 а

165

АЗС "Ратно"

Волинська обл., Ратнівський р., смт Ратне, вул. Центральна (вул. Леніна), буд. 1а

166

АЗС "Річки"

Львівська обл., Жовківський р., с/рада Річківська, автодорога Львів - Рава - Руська , 65 км+900м

167

АЗС "Рясне-Руська"

Львівська обл., Яворівський р., с/ рада Рясне-Руська, АЗС, дорога Львів-Яворів, км 9+100м (ліворуч

168

АЗС "Садки"

Житомирська обл., Житомирський р., с. Садки, " Київ-Чоп" км 154+600 ( на автодорозі Київ - Чоп)

169

АЗС "Саперно-Слобідська"

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська за № 104

170

АЗС "Серпанок"

Рівненська обл., м. Дубно, вул. Комунальна, буд. 2а

171

АЗС "Сілець"

Львівська обл., Сокальський р., с. Сiлець, вул. Перехрестя, буд. 2

172

АЗС "Смотрич"

Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Смотрич, вул. Леніна 32

173

АЗС "Сокаль"

Львівська обл., Сокальський р., м. Сокаль, вул. Героїв УПА, буд. 19

174

АЗС "Сокільники"

Львівська обл., Пустомитівський р., с. Сокiльники, вул. Стрийська, буд. 12

175

АЗС "Солом’янська" (верхня)

м. Київ, вул. Соломянська, 40а

176

АЗС "Солом’янська" (верхня)

м. Київ, вул. Соломянська, 40а

177

АЗС "Соломоново" нова

Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Соломоново, автодорога Київ - Чоп км 828+600 праворуч

178

АЗС "Солонка"

Львівська обл., Пустомитівський р., с/рада Солонківська , АЗС, траса Київ - Чоп км 553,

179

АЗС "Солотвино"

Закарпатська обл., Тячівський р., смт.Солотвино вул.. Спортивна № 125 "а"

180

АЗС "Сопошин"

Львівська обл., Жовківський р., с. Сопошин, вул. Львівська, буд. 29

181

АЗС "Старовойтове1"

Волинська обл., Любомльський р., с. Старовойтове, вул. Прикордонників, буд.34

182

АЗС "Старовойтове2"

Волинська обл., Любомльський р., с. Старовойтове, вул. Прикордонників, буд. 35

183

АЗС "Старокостянтинів"

Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. 1 Травня, буд. 127

184

АЗС "Старокостянтинівське шосе 2"

Хмельницька обл., м. Хмельницький, Староконстянтинівське шосе, буд. 2/1н

185

АЗС "Страбічево"

Закарпатська обл., Мукачівський р., с.Страбичово, вул. Центральна, буд. 407

186

АЗС "Струмівка"

Волинська обл., Луцький р., с. Струмiвка, вул. Рівненська, буд. 120 а

187

АЗС "Стуфчинці"

Хмельн обл., Хмельницький р., с/рада Стуфчинецька, автодорога Житомир-Чернівці-Тереблече 178км+264м

188

АЗС "Супрунівка-2"

Полтавська обл., Полтавський р., с. Супрунiвка, вулиця Київська, будинок 4-В

189

АЗС "Талісман"

Львівська обл., м. Львів, пр. Чорновола В. (вул. 700-річчя Львова), буд. 10

190

АЗС "Тираспольське шосе"

Одеська обл., м. Одеса, Тираспольське шосе, буд. 15

191

АЗС "Тисмениця"

Івано-Франківська обл., Тисменицький р., м. Тисмениця, вул. Левицького К.(вул. 17 Вересня), буд.114

192

АЗС "Трускавець"

Львівська обл., м. Трускавець,вул. Мазепи І., буд. 25"б"

193

АЗС "Турійськ"

Волинська обл., Турійський р., смт Турiйськ, вул. Володимирська, буд. 45

194

АЗС "Тячів"

Закарпатська обл., Тячівський р., м.Тячiв, вул. Незалежності , 90

195

АЗС "Угринів"

Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Угринів, вул.Калуське шосе, 2д

196

АЗС "Фонтанська дорога"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанська дорога ( вул. Перекопської дивізії), 2а

197

АЗС "Холмок" Розівка

Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Розiвка, вул.Свободи (вул. Леніна), буд. 49

198

АЗС "Хуст"

Закарпатська обл., Хустський р.Рег.авт. дорогаР-03 Мукачево-І.Франківськ-Рогатин-Львів (черезРахів),

199

АЗС "Цумань"

Волинська обл., Ківерцівський р., с. Кадище, вул. Миру, буд.1

200

АЗС "Чарівна"

м. Запоріжжя, вул. Чарівна 64-а

201

АЗС "Черкаська Лозова"

Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, пров. Променевий, 29

202

АЗС "Чинадієво"

Закарпатська обл., Мукачівський р., смт Чинадiйово, вул. Волошина ( вул. Леніна) буд. б/н

203

АЗС "Чинадієво2"

Закарпатська обл., Мукачівський р., смт Чинадiйово, вул. Садова, буд. 94 "в"

204

АЗС "Чоп"

Закарпатська обл., м. Чоп, а/д Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород), 828 км+60м

205

АЗС "Чорна Гора"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Зразкова, буд. 2б

206

АЗС "Чортків"

Тернопільська обл., Чортківський р., м. Чорткiв, вул. Ягільницька, буд. б/н

207

АЗС "Шана"

Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, автодорога Київ - Вишгород - Десна 19 км.

208

АЗС "Шаровеки"

Хм. обл., Хм. р., с/рада Шаровечківська, а/дорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка,251км+620м

209

АЗС "Шегині"

Львівська обл., Мостиський р., с. Баличi, вул. Львівська, буд. 4

210

АЗС "Южний"

Одеська обл.,м. Южне, вул. Будівельників, буд. 22

211

АЗС "Ямниця"

Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с. Ямниця, вул. Галицька (вул. Радянська), буд. 64

212

АЗС 10 Миколаїв "Баштанське шосе"

Миколаївська обл., Жовтневий р., с. Мiшково-Погорiлове, Баштанське шосе, буд. 1

213

АЗС 11 Миколаїв "Металургів"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Жовтневий, буд 281А

214

АЗС 12 Миколаїв "Героїв Сталінграда"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, буд. 22 в

215

АЗС 13 "Лупарево"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр.Жовтневий, буд. 588

216

АЗС 14 Миколаїв "Мигія"

Миколаївська обл., Первомайський р., с. Мигiя, вул. Первомайська, буд. 112 а

217

АЗС 15 "Баштанка"

Миколаївська обл., Баштанський р., м. Баштанка, Автодорога Дніпропетровськ - Миколаїв, 259 км

218

АЗС 16 "Індустріальна"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 3А/3

219

АЗС 18 Миколаїв "Криве озеро 2"

Миколаївська обл., Кривоозерський р., смт Криве Озеро, Автодорога Київ-Одеса , 293км (ліворуч)

220

АЗС 19 "Казанка"

Миколаївська обл., Казанківський р., смт Казанка, вул. Васляєва, буд. 64, корп. б

221

АЗС 20 "Первомайська"

Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул.Червонофлотська, буд. 41-б

222

АЗС 21 "Очаківський поворот"

Миколаївська обл., Миколаївський р., с. Нечаяне, вул. Одеська, буд. 2-в

223

АЗС 22 "Сандора"

Миколаївська обл., Жовтневий р., с/рада Миколаївська, Автодорога "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ", 16

224

АЗС 23 "Варварівка"

Миколаївська обл., Миколаївський р., сщ Весняне, вул. Одеське шосе, буд. 2а

225

АЗС 24 "Нова Одеса"

Україна, Миколаївська обл., Новоодеський р., м. Нова Одеса, вул. Леніна, буд. № 50

226

АЗС 25 "Київська-1"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, буд. 121

227

АЗС 26 "Варварівка2"

Микол. обл.,м.Миколаїв, Одеське шосе, 116

228

АЗС 27 "Вознесенськ"

Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, буд. 242 - Г

229

АЗС 28 "Южноукраїнськ"

Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Комунальна зона, буд. 18

230

АЗС 29 "Київська-2"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, буд. 26 а

231

АЗС 3 Миколаїв "Ольга"

Миколаївська обл., Жовтневий р., сщ. Коларiвка, вул. Дорожна, буд. 6

232

АЗС 30"Баштанка 2"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Кірова, буд. 252

233

АЗС 31 "Цюрупинськ"

Херсонська обл.,м.Цюрупинськ,вул.Гвардійська,162

234

АЗС 4 Миколаїв "Інгул"

Миколаївська обл., Жовтневий р., сщ Коларiвка, вул. Дорожна, буд. 3

235

АЗС 462-й

а/д Київ-Одеса 462км+325 (стела "Одеса місто-герой")

236

АЗС 5 Миколаїв "Липова"

Миколаївська обл.,м. Миколаїв, вул. Липова, буд.40

237

АЗС 6 "Возсіятське"

Миколаївська обл., Єланецький р., с. Возсiятське, вул. Кірова, буд. 70

238

АЗС 7 Миколаїв "Чкалова"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 23/1

239

АЗС 8 Миколаїв "Луначарського"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Луначарського, буд. 7

240

АЗС 9 Миколаїв "Херсонське шосе"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 50б

241

АЗС №13 "Чувашська"

Харківська обл., м. Харків, вул. Чуваська, буд. 1

242

АЗС Борислав "Коваліва"

Львівська обл., м. Борислав, вул.Коваліва, буд. 46"а"

243

АЗС Борщів "С.Бандери"

Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщiв, вул. Бандери С. ( вул. Леніна), буд. 146 а

244

АЗС Вол.Волинський "Луцька"

Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Луцька ( вул. Газопровід), буд. 192

245

АЗС Вол.Волинський "Устилузька"

Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька (вул. Маркса К.) , буд. 140

246

АЗС Габдрахманова

Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, б.46

247

АЗС Горохів "Луцька"

Волинська обл., Горохівський р., м.Горохiв, вул. Луцька (вул.40-річчя Перемоги), буд.47

248

АЗС Горохів "Львівська"

Волинська обл., Горохівський р., м. Горохiв, вул. Львівська (вул. Леніна), буд.42

249

АЗС Дрогобич "В.Великого"

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, буд. 7/3

250

АЗС Дрогобич "Самбірська"

Львівська обл., м. , Дрогобич, вул. Самбірська, буд. 51

251

АЗС Дрогобич "Стрийська"

Львівська обл.,м. Дрогобич, вул.Стрийська, буд.443/ІІ

252

АЗС ЕКОІЛ "Городоцька"

Львівська обл., м. Львів, вул. Кузневича Г., буд. 5

253

АЗС Житомир "Вітрука"

Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вітрука, буд.1

254

АЗС Житомир "Майдан Визволення"

Житомирська обл., м. Житомир, майдан Визволення, 11.

255

АЗС І.-Франківськ"Довженка"

Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вулиця Довженка О.(вулиця Веселова), будинок 21а

256

АЗС І.-Франківськ"Тисменецька"

Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Тисменецька , буд. 248 а

257

АЗС Київ вул.Науки

м. Київ, Голосіївський р-н., пр-т Науки, 49

258

АЗС Київ Дніпровська набережна

м. Київ, Дніпровська Набережна, 16 б

259

АЗС Київ Електротехнічна

Київська обл., м. Київ, вулиця Електротехнічна, буд. 2 б

260

АЗС Київ Заводська

м. Київ, вул. Заводська, 72

261

АЗС Київ Набережно-Лугова

Київська обл., м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8

262

АЗС Київ Столичне шосе

м. Київ, вул. Столичне шосе, 96

263

АЗС Кіровоград "Московська"

Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул. Московська, буд. 171

264

АЗС Кіровоград"Героїв Сталінграду"

Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Героїів Сталінграда, буд. 22б

265

АЗС Ковель "Брестська"

Волинська обл., м.Ковель, вул. Брестська, буд. 141

266

АЗС Ковель "Варшавська"

Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська , буд. 3 б

267

АЗС Ковель "Луцька"

Волинська обл., м. Ковель, вул.Луцька, буд. 29 а

268

АЗС Корець

Рівненська обл., Корецький р-н., с/р Головницька, автодорога Київ-Чоп, 269км+580м (Рось)

269

АЗС Коростень "Жовтнева"

Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, буд. 26- в

270

АЗС Коростень "Клочове"

Житомирська обл., Коростенський р., с/рада Кожухiвська, автодорога " Київ-Ковель-Ягодин" , 159км.+0

271

АЗС Летичів, Хмельницької обл.

Хмельницька область, Летичівський район, Рудняньська селещна рада, км. 311+750 автодороги М-12

272

АЗС Луцьк "Відродження"

Волинська обл., Луцький р., с. Липини, вул. Відродження, буд. 40

273

АЗС Луцьк "Володимирська"

Волинська обл., Луцький р., с. Великий Омеляник, вул. Володимирська, буд.1а

274

АЗС Луцьк "Київський майдан"

Волинська обл., м. Луцьк, вул.Рівненська (вул. Енгельса), буд.22

275

АЗС Луцьк "Конякіна"

Волинська обл., м.Луцьк, вул. Конякіна, буд.22а

276

АЗС Луцьк "Соборності"

Волинська обл., м. Луцьк, пр.Соборності , буд. 45

277

АЗС Любешів "Незалежності"

Волинська обл., Любешівський р., смт Любешiв, вул. Незалежності, (вул. Леніна), буд. 2

278

АЗС Львів "Б.Хмельницького, 291"

Львівська обл., м. Львів,вул. Хмельницького Б., буд. 291

279

АЗС Львів "Богданівська"

Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, буд. 11

280

АЗС Львів "Городоцька"

Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд. 288

281

АЗС Львів "Катерина"

Львівська обл., Пустомитівський р., с/рада Солонківська, автодорога Київ-Чоп, 539км+350м

282

АЗС Львів "Мазепи"

Львівська обл., м. Львів, вул. Замарстинівська 170а / вул. Мазепи І. гетьмана -

283

АЗС Львів "Поларі"

Львівська обл., м. Львів, вул. Хмельницького Б. буд. 192а

284

АЗС Львів "Стуса"

Львівська обл., м. Львів, вул. Стуса В., буд. 57а

285

АЗС м. Дніпропетровськ, вул. Передова, 263

м. Дніпропетровськ, вул. Передова, 263

286

АЗС м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, тер.Ювілейної с/р

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, т-рія Ювілейної с/р,АЗК №7е

287

АЗС м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда",1і

м. Дніпропетровськ, проспект Газети "Правда", 1 і

288

АЗС м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда",2г

м. Дніпропетровськ, проспект Газети "Правда", 2 г

289

АЗС м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правди (в’їзд) (Золоті ключі 2)

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. ім. Бабенка І.А., №8

290

АЗС м. Київ, вул. Берковецька,6 Святош.р-н, "Палладіна" (Ашан)

м. Київ, вул. Берковецька, 6

291

АЗС м. Київ, Севастопольська площа

м. Київ, Севастопольська площа

292

АЗС м. Львів, в'їзд з Тернополя (с. Підгірне)

Львівська область, Пустомитівський р-н, с.Підгірне, автодорога Львів-Тернопіль км13+136 (ліворуч)

293

АЗС м. Мелітополь, виїзд на Запоріжжя

Запорізька область, Мелітопольський район, с. Семенівка, вул. Миру 64

294

АЗС м. Харків, вул.Шевченка, 41

м. Харків, вул.Шевченка, 41

295

АЗС м.Бердичів, вул.Леніна

Житомирська обл., м.Бердичів, вул.Леніна 93а

296

АЗС м.Василівка-2, Підгірненська с/р, Запорізький р-н

Запорізька обл., Василівський р-н, с. Підгірне, на а/д М-18 Харків - Сімферополь км. 343 + 300 поруч

297

АЗС м.Вінниця, вул. Келецька, 47а

м.Вінниця, вул. Келецька, 47а

298

АЗС м.Вінниця, вул. Київська, 76

м.Вінниця, вул. Київська, 76

299

АЗС м.Вінниця, вул. Лебединського, 15а

м.Вінниця, вул. Лебединського, 15а

300

АЗС м.Вінниця, вул. Лебединського, 4а

м.Вінниця, вул. Лебединського, 4а

301

АЗС м.Вінниця, вул. Порека, 28

м.Вінниця, вул. Василя Порика 28

302

АЗС м.Дніпродзержинськ, перехід Курилівка

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Курилівка, вул. Зоряна 16

303

АЗС м.Дніпропетровськ, Донецьке шосе (виїзд),"Золоті ключі"

Дніпропетровська обл, Дніпропетровський р-н., село Ювілейне, вул. Кримська 7

304

АЗС м.Дніпропетровськ, Набережна-Заводська

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 3

305

АЗС м.Дніпропетровськ, СТОІК, Криворізьке шосе

Днепропетровская обл., г.Днепропетровськ, Криворожское шоссе д. 33

306

АЗС м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 92

АЗС м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 90

307

АЗС м.Київ, вул.Академіка Глушкова, 139

м. Київ, просп. Глушкова Академіка, буд. 1392 у Голосіївському районі м. Києва

308

АЗС м.Київ, вул.Богатирська, 15а

м. Київ, вул. Богатирська, 15

309

АЗС м.Київ, вул.Бориспільська, 12

м. Київ, вул. Бориспільська, 12

310

АЗС м.Київ, вул.Здолбунівська-Сортувальна

м.Київ, вул. Здолбунівська, 3-д

311

АЗС м.Київ, вул.Ізюмська, 2

вул. Ізюмська, 2 у Голосіївському районі м. Києва

312

АЗС м.Київ, вул.Крайня, 1

вул. Крайня, 1 у Деснянському районі м. Києва

313

АЗС м.Київ, вул.Народного Ополчення, 11

м. Київ, вул.Народного ополчення, буд.11 у Соломянскому районі м. Києва

314

АЗС м.Київ, вул.Сім’ї Сосніних, 17а

м.Київ, вул.Сім`ї Сосніних, 17а

315

АЗС м.Київ, Дніпровська набережна (Волна)

м. Київ, провулок Заводський, 1

316

АЗС м.Київ, пр-т Броварський, 3а

пр. Броварський, 3-А у Деснянському районі м. Києва

317

АЗС м.Київ, пр-т Відрадний, 105

м.Київ, пр-т Відрадний, 105

318

АЗС м.Київ, пр-т Червонозоряний, 116

м. Київ, просп. Червонозоряний, 116

319

АЗС м.Красноармійськ

Донецька обл., Красноармійський р-н, с. Перше Травня, провул. Пригородний, 6

320

АЗС м.Кременчуг, вул. 60-річчя Жовтня, 7-б

м.Кременчуг, вул. 60-річчя Жовтня, 7-б

321

АЗС м.Кременчуг, вул. Київська

м. Кременчуг, вул. Київська, 66Б

322

АЗС м.Кременчуг, вул. Ярмарочна, 7к

м.Кременчуг, р-н уч. №16, вул. Ярмаркова, 7к

323

АЗС м.Маріуполь, вул.Карпинського

Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Карпинського, 71

324

АЗС м.Маріуполь, вул.М.Мазая

м.Маріуполь, вул.М.Мазая

325

АЗС м.Немирів, вул.Гайсинське шосе, Вінницької обл.

Вінницька обл.. м.Немирів, вул..Гайсинське шосе 4

326

АЗС м.Новомосковськ, вул.Сучкова

Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова 41

327

АЗС м.Пирятин

Вздовж дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський км.154+688(ліворуч) м.Пирятин

328

АЗС м.Суми вул.Баумана

м.Суми вул.Баумана, 105

329

АЗС м.Харків, вул.Тракторобудівельників, 1-А

м. Харків, пр. Тракторобудівників, 1-А

330

АЗС м.Харків, пр. Московський (Формула)

м.Харків, пр. Московський, 197/2

331

АЗС м.Хмельницький, вул.Вінницьке шосе

м.Хмельницький, вул. Вінницька, буд. 2/2,

332

АЗС м.Чернігів вул.Миру

м. Чернігів, проспект Миру, буд.231-А

333

АЗС Могилів-Подольський, вул.Пушкінська, 47а

Вінницька обл. м.Могилів-Подільськ, вул. Пушкіна 74

334

АЗС Мукачево "Підгірна"

Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Верхнiй Коропець, вул. Мукачівська, буд. 2а

335

АЗС Нова Каховка

Херсонська область, м.Нова Каховка, вул. Парижської Комуни, буд.81

336

АЗС Новоград-Волинськ "Центр"

м. Новоград- Волинський, вул. Шевченка 43,

337

АЗС Новоград-Волинський "Об"їзна"

Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Нова Романівка, вул. Житомирське шосе, 31

338

АЗС Новодмитрівка

Золотоніський р., с/р Новодмитрівська, а/ д Н-08 Бор.-Дніпропет-Запор(ч/зКрем)км108+612-км108+730

339

АЗС Полтава Серьогіна

м. Полтава, вул. Серьогіна, вул. 2а (Рось)

340

АЗС Рава-Руська "Річки"

Львівська область, Жовківський р-н, територія Річківської сільської ради, автодорога М-09 Львів-Рава

341

АЗС Рівне "Дубнівська"

Рівненська обл., м. Рівне, вул. Дубенська ( вул. Паризької комуни), буд. 163а

342

АЗС Рівне "Сюрприз"

Рівненська обл., м. Рівне, вул. Мендєлєєва, буд. 26

343

АЗС с.Біла Криниця

Рівненська обл, Рівненський р-н, Білокриницька сільська рада, Київ-Чоп, км 321+600 (ліворуч)

344

АЗС с.Кіпті

с.Кіпті, вул.Слов'янська 53-а Козелецького району, Чернігівської області;

345

АЗС с.Краківець-3

Львівська обл., Яворівський р-н Краківецька с/р, автодорога Львів-Краківець 67+230 праворуч

346

АЗС с.Лобойківка тр.Дніпропетровськ-Київ №2 (Петриківська с/р)

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н., тер. Єлисаветівської сел.Ради, автошлях 43 км.

347

АЗС с.Молодіжне

м.Херсон, А/ш М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ км 221+600 праворуч в районі с.Молодіжне

348

АЗС с.Нерубайське

Одеська обл. Біляївський р-н Нерубайська с/р, а/д Київ-Одеса 459 км+350м

349

АЗС с.Пісочин

Харьковская обл., Харьковский район, с. Пісочин, вул Пушкіна, (р-н повороту до с. Рай-Оленівка, вздо

350

АЗС с.Тереблече (КПП Порубне), Глибочицький р-н

Чернівецька обл. с. Тереблече Глибочицький р-н вул. Головна 151

351

АЗС смт Ювілейне

Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, селищна рада Ювілейне

352

АЗС Староаврамівська с/р, Хорол.р-н, Полт.обл.

Полтавська область,Хоролівський р-н (Староаврамівська с.р.)

353

АЗС Тальне

Черк.обл., Тальнівський р., с/рСоколiвоцька, а/д Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км174+590ліворуч

354

АЗС Тараща

Київська обл., Таращанський р-н, м. Тараща, вулиця Білоцерківська, будинок 63-б

355

АЗС Тернопіль "15 Квітня"

м. Тернопіль, 15 Квітня 2-а

356

АЗС Тернопіль "Микулинецька"

Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Микулинецька (вул. Людникова генерала), буд. 114

357

АЗС Тернопіль "Обїзна 6км"

Тернопільська обл., Тернопільський р., с. великі Гаї, Об"їзна дорога м.Тернополя , км.6 +800 м

358

АЗС Тернопіль "Обїзна 8км" В,Гаї

Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Великі Гаї, Об"їзна дорога м.Тернополя , км.8 + 000 м

359

АЗС Тернопіль "С.Будного"

Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул. С.Будного, 4а.

360

АЗС Тернопіль "Текстильна"

Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 28а

361

АЗС Ужгород "8 Березня"

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8 Березня, буд. 46

362

АЗС Ужгород "Капушанська"

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Перемоги (вул. Капушанська), буд. 152/2

363

АЗС Ужгород "Минайська"

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Минайська (вул. героїв Сталінграда), буд. 16б

364

АЗС Ужгород "Тімірязєва" - Шахта

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Тімірязєва,буд. 15Б

365

АЗС Хмельницьк "пр. Миру"

Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Грузевицька, вул. Західноокружна, буд. 1/а

366

АЗС Хотянівка

Київська обл., Вишгородський р-н, с. Хотянівка, вул. Лісова, буд. 2 «а»

367

АЗС Чабани

Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чабани, а/ш Київ-Одеса 18 км

368

АЗС Червоноград "Б.Хмельницького 63а"

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Хмельницького Б., буд. 63а

369

АЗС Червоноград "Енергія" Промислова 2а

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, буд. 2а

370

АЗС Черкаси "Смілянська"

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4

371

АЗС Чернівецьке кільце, Хмельницької обл.

Хмельницька обл., Хмельницький р-н,тер. ружичанської с/р, в смузі відводу а.д. Н03 Житомир-Чернівці,

372

АЗС Чернівці "Тарілка"

Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, буд. 3б

373

АЗС Чернівці "Червоноармійська"

Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану ,184а

374

АЗС Чорнобаївська с/р, білозерського р-ну, Херс.обл.

Херсонська обл.,Білозерський р.,тер.Чорнобаївської с/р,а/д М-14 Одеса–Меліт.–Новоаз.,207км+600м,лів.

375

АЗС"Дніпродзержинськ"

Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська , буд. 83

376

АЗС"Новомосковська"

Дніпропетровська обл., с.Хащеве, вул. Овчаренко, буд 52м

377

АЗС"П'ятихатки"

Дніпропетровська обл., П'ятихатський р., с Зоря (с. Зоря Комунізму), вул. Молодіжна 55

378

АЗС"Панікахі"

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с Дослiдне, вул.Наукова, буд. 79

379

АЗС"СофіЇвка"

Дніпропетровська обл., Софіївський р., с. Вишневе, вул. Татарця, буд. 21 А

380

АЗК Сміла 'Комунарська'

Черкаська обл.,м.Сміла,вул.Комунарська,141

381

АЗК Черкаси 'Аеропорт'

Черкаська обл.,м.Черкаси (Сміляннське шоссе 6 км + 200 м.)

382

АЗК 'Нептун'

Черкаська обл.,Смілянський р-н,с.Холоднянське,вул.Ржевська,24

383

АЗК 'Кононівка'

Черкаська обл.,Драбівський р-н.,с.Кононівка ,а/д Київ-Харків (км.126+200)

384

АЗК 'Тальне'

Черкаська обл.,Тальнівський р-н (а/д Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 174-59ліворуч)

385

АЗК 'Новодмитрівка'

Черкаська обл.,Золотоноський р-н (а/д Бориспіль-Дніпропетровськ км.108+800)

386

АЗК 'Червона Слобода'

Черкаська обл.,Черкаський р-н,с. Червона Слобода,вул.Жовтнева,16/4

387

АЗК '30-річчя Перемоги'

Черкаська обл.,м.Черкаси,вул.30-річчя Перемоги,7/1

388

АЗК 'Жашків'

Черкаська обл.,м. Жашків,вул. Одеська,50

389

АЗК "Полянецька " праворуч

Черкаська обл. (а/д М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка км. 550+467 - км. 550+617 (праворуч))

390

АЗК 'Умань-1'

Черкаська обл.,м. Умань,вул. Ленінградське шосе,4 В

391

АЗК 'Умань-2'

Черкаська обл.,м. Умань,вул. Ленінградське шосе,1 Б

392

АЗК 'Смілянська'

Черкаська обл.,м.Черкаси,вул. Смілянська 78/4

393

АЗК 'Героїв Майдану'

м.Чернівці,вул.Героїв Майдану,184а

394

АЗК 'Хотинська 3б'

м.Чернівці,вул.Хотинська,3б

395

АЗК 'Порубне'

Чернiвецька обл.,Глибоцький р-н,с. Тереблече,вул. Головна,134

396

АЗК 'Порубне 2'

Чернiвецька обл.,Глибоцький р-н,с. Тереблече,вул. Головна,151

397

АЗК 'Красне'

Чернiгiвська обл.,Чернігівський р-н,с.Красне,вул.Дружби,1а

398

АЗК 'Прилуки'

Чернiгiвська обл.,м. Прилуки,вул. Котляревського,101

399

АЗК 'Кіпті'

Чернігівська обл.,Козелецький р-н,с.Кіпті,вул. Слов’янська,53-а

400

АЗК Чернігів 'Миру'

Чернiгiвська обл.,м.Чернігів,пр-т Миру,231а