Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на Google Play
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на AppStore
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Центр підтримки клієнтів - 0 800 300 525

Офіційні правила Акції

«Знижка при оплаті за напої з WOG PAY Кава»

1. Загальні положення

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції для користувачів Masterpass у сервісу WOG PAY/WOGPAY Кава в мобільного додатку PRIDE (далі у тексті – Акція).

1.2. Акція – це захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед споживачів та стимулювання збуту продукції, формування інтересу та споживчого попиту на продукцію, формування обізнаності споживачів про продукцію під ТМ «WOG», збільшення обсягів продажу такої продукції та передбачає надання заохочень Учасникам Акції, які відповідно до умови даних Правил отримають на це право. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України і має на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).

1.3. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.4. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: www.wog.ua.

1.6. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

2. Організатор Акції.

2.1. Організатором Акції виступає ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (далі у тексті – Організатор).

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

3.1. Період проведення Акції: з 04.02.2019 по 28.04.2019 р. включно (далі у тексті – Період акції), це період протягом якого можна стати Учасником Акції.

3.2. В акції не беруть участь картки ПРАЙД з номерами в діапазоні 77777732ХХХХХХХ, де “ХХ” - будь-яка цифра від 0 до 9.

3.3. Акція проводиться на АЗК, що працюють під ТМ «WOG» по всій території України, окрім АР Крим та окупованих територій (далі у тексті – місце проведення Акції). Акція діє на тих АЗК, де є можливість використання сервісу WOGPAY/ WOGPAY Кава, а саме, де є наклейки з QR-кодом для роботи сервісу.

3.5. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, що постійно проживають на території України, та які виконали умови Акції (далі у тексті – Учасники).

3.6. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Учасниками Акції є користувачі Masterpass з сервісом WOG PAY Кава в мобільному додатку PRIDE, які відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил.

4.2. Спеціальна пропозиція в рамках даної Акції – це право на отримання знижки в торговельній мережі Організатора (АЗК WOG) у розмірі:

-5 грн/шт.

При кожному придбанні будь-якого напою на кавовому автоматі (список доступник товарів вказаний у Додатку №1 до Правил) та оплати за допомогою сервісу WOGPAY Кава і способу оплати Masterpass, встановити знижку -5 грн/шт.

4.3. Щоб отримати право на знижку, необхідно безпосередньо розраховуватися з сервісу WOG PAY Кава у мобільному додатку PRIDE за допомогою банківських платіжних карток у електронному гаманці Masterpass.

4.4. Заохоченням акції є надання акційної знижки вказаної в п. 4.2 Цих правил.

4.5. Заохочення є багаторазовим та надається кожного разу при кожному придбанні, за умови сплати за допомогою Masterpass у сервісі WOG PAY Кава, в мобільному додатку PRIDE.

4.6. Мобільний додаток PRIDE можна встановити на телефон, завантаживши з сервісів GooglePlayMarket та/або AppleStore.

4.7. Обмеження: не більше 10ти шт. за добу.

4.8. Приймаючи участь у акції, інші діючі акції та додаткові умови в мережі WOG не діють.

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права

5.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:

5.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Організатор Акції.

5.1.2. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень тощо, на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.

5.1.3. Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України.

5.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України;

5.3. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

5.4. При безпосередньому розрахунку з сервісу WOG PAY Кава у мобільному додатку PRIDE за допомоги платіжних карток у гаманці Masterpass, при натисканні “Оплатити”, підтверджуєте коректність обраних чи введених даних.

6. Інші умови Акції.

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.

6.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення Акції з будь-яких причин, що від нього не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в клієнта у момент купівлі діючої картки ПРАЙД тощо.

6.5. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості Заохочення грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку їх неотримання з будь-яких можливих причин.

6.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

6.7. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочення. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.8. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

6.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.10. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.11. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: www.wog.ua, за телефоном: 0-800-300-525 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні), або відправивши безкоштовно SMS-запит на номер 8525 для очікування дзвінка від оператора інформаційної лінії.

Додаток 1

Кава «Еспресо»

Кава «Еспресо Лунго»

Кава «Еспресо макіято»

Кава «Американо з молоком»

Кава «Дабл американо»

Кава «Американо»

Кава «Кортадо»

Кава «Flat White»

Кава «Капучино М»

Кава «Капучино L»

Кава «Капучино XXL»

Кава «Лате М»

Кава «Лате L»

Кава «Лате XXL»

«Гарячий шоколад М»

«Гарячий шоколад L»

«Холодний лате»

«Холодний капучино»

Фірмовий чай «Обліпиховий»

Фірмовий чай «Смородиновий»

Фірмовий чай «Імбирний»

Фірмовий чай «Малиновий»

Чай зелений з жасмином "Green Jasmine" ТМ "WOG CAFE"

Чай улун "Oolong" ТМ "WOG CAFE"

Чай чорний "English Breakfast" ТМ "WOG CAFE"

Чай чорний з бергамотом "Earl Grey" ТМ "WOG CAFE"