Меню

Умови використання
Мобільного застосунку 
PRIDE та його елементів (сервіс WOG PAY).

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Ця Угода (далі – «Угода») регламентує відносини між розробником мобільного Застосунка PRIDE (далі – «Розробник»), і Фізичною особою, яка належним чином приєдналася до цієї Угоди (далі – «Користувач») для отримання права використання мобільного Застосунку PRIDE.Користувачем мобільного Застосунку PRIDE вважається будь яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Застосунку або частин Застосунку, та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди

1.2.  Застосунок PRIDE – мобільний застосунок, що дозволяє скористатися всіма перевагами програми лояльності «ПРАЙД» мережі АЗК WOG. Картка лояльності інтегрована безпосередньо в мобільний застосунок, а для того, щоб нею скористатися досить мати при собі мобільний пристрій, що працює під управлінням операційних систем iOS і Android.

1.3.  Послуги – це технологічна платформа, яка дає змогу користувачам мобільного застосунку PRIDE, передбачених умовами надаваних послуг (окремо іменовані «Застосунок»), можливість користуватись всім доступним функціоналом в мобільному застосунку PRIDE, а також користування сервісом WOG PAY в застосунку PRIDE, з метою оплати за пальне за допомогою застосунку.

1.4.  Сервіс  WOG PAY/Сервіс - сервіс у застосунку PRIDE, за допомогою якого можна сплачувати за пальне в мережі АЗК WOG з мобільного застосунку. Щоб скористатися Сервісом необхідно зареєструватись або авторизуватись у мобільному застосунку PRIDE, мати картку лояльності ПРАЙД та прив'язану платіжну картку до гаманця Masterpass та/або платіжні картки Apple Pay, Google Pay.

1.5.  Для оплати пального з Сервісом WOG PAY використовуються персональні дані Користувача та бездротова передача даних. 

1.6.  Обмеження по використанню Сервісу WOG PAY:

а) загальна максимальна сума транзакцій з використанням сервісу – не більше 12 000 грн на добу (ліміт до кінця доби)

б) не більше 3 транзакцій на добу (до кінця доби).;

в) одна транзакція з використанням Сервісу WOG PAY не може перевищувати 5 000 грн.

1.7.  Masterpass – це сховище даних платіжних карток під захистом системи безпеки Mastercard.

1.8.  Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди використання Застосунку PRIDE розташовується в мережі інтернет за адресою https://wog.ua/page/umovu_wog_pride/

1.9.  Встановлення Застосунку PRIDE на мобільний пристрій Користувача є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди та з умовами програми лояльності «ПРАЙД».

1.10. Використовуючи Застосунок PRIDE, Користувач автоматично погоджується з умовами цієї Угоди.

1.11.  Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Розробником його даних, в тому числі персональних, внесених Користувачем в Застосунок PRIDE, а також на відправку повідомлень згідно з правилами програми лояльності ПРАЙД.

1.12.  Перед початком роботи мобільного Застосунку PRIDE Розробник запитує у Користувача особисті данні та проводить реєстрацію, які включають у себе: номер мобільного пристрою, ім’я (ПІБ Користувача), адресу електронної пошти. У разі небажання Користувача надавати особисту інформацію, Користувач зобов’язаний припинити реєстрацію та подальше користування Застосунком PRIDE.

1.13.  Щоб оплатити пальне за допомогою Сервісу WOG PAY через платіжну картку необхідно прив'язати платіжну картку до гаманця Masterpass або використовувати платіжні сервіси Google Pay/Apple Pay. Для додавання картки в застосунок необхідно зайти в сервіс WOG PAY натиснути Спосіб оплати або зайти в розділ Профіль, Мої картки. Натиснути Додати картку, заповнити всі обов'язкові поля (назва картки, номер карти, термін дії, CVV код), додати картку. Після цього, відбудеться процедура реєстрації гаманця. Для реєстрації гаманця, потрібно впевнитися, що реєструєтесь Ви особисто, для цього на Вашому рахунку буде заблоковано 1 гривню. Користувачу буде надіслано смс-повідомлення з кодом підтвердження від банку на той номер телефону, який Ви вказали під час отримання картки,. У деяких випадках, повідомлення може надійти у мобільний застосунок банку. Код з смс-повідомлення потрібно ввести (6 цифр) і після цього натиснути «Підтвердити». Перед початком користування мобільним Сервісом WOGPAY Користувачу необхідно пройти перевірку за допомогою введення пін-коду картки учасника програми лояльності ПРАЙД.

1.14.  Особиста інформація Користувача, та інша інформація, яка надається Користувачем, використовується Розробником з метою досягнення цілей використання Застосунку PRIDE.

1.15.  Умови цієї Угоди є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Розробник надає Користувачеві права доступу і використання Застосунку PRIDE на умовах цієї Угоди.

1.16.  Ця Угода може бути змінена та / або доповнена Розробником в односторонньому порядку, без будь-якого спеціального повідомлення, шляхом розміщення (публікації) відповідних змін/доповнень/нової редакції Угоди на сайті: https://wog.ua. При цьому продовження використання Застосунка PRIDE після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди, означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

1.17.  Звернення, пропозиції і претензії користувачів до Розробника, пов’язані з функціонуванням Застосунку, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: support_loyalty@wog.ua.

1.18.  Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, підтверджує достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

1.19.  Користувач приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов’язані з його діями по використанню Застосунка PRIDE.

1.20. Для забезпечення високого рівня безпеки Застосунку PRIDE, віртуальної картки лояльності в мобільному застосунку PRIDE, а також інформації, дозволяється використовувати одну картку (обліковий запис) тільки на одному присторї за унікальним ID. Використання однієї картки (облікового запису) ПРАЙД на різних пристроях забороняється та буде відбуватись автоматичний вихід на попередньому пристрої.

1.22. Розробником Застосунку PRIDE є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 42663493.

1.23. Довіреними юридичними особами по проведенню платежів в мобільному Застосунку PRIDE є: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТАЛОН ОІЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 44143747, Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ», код ЄДРПОУ 44800308.

2.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

2.1.  Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися умов цієї Угоди.

2.2.   Користувач має право використання Застосунок PRIDE  виключно з метою особистого використання відповідно до умов цієї Угоди.

2.3.  Користувач зобов’язується не використовувати Застосунок PRIDE в порушення прав і законних інтересів Розробника, інших правовласників, третіх осіб, та цієї Угоди.

2.4.  Користувач зобов’язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність в разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.

2.5.  Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Застосунку PRIDE, а також здійснювати реверс-інжиніринг Застосунку PRIDE.

2.6.  Користувач несе особисту відповідальність за використання Застосунку PRIDE будь-якими способами, прямо не дозволеними цією Угодою.

2.7.  Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Застосунком PRIDE.

2.8.  Перед встановленням Застосунку PRIDE у свій мобільний пристрій, Користувач зобов’язаний ознайомитися з усією інформацією про Застосунок PRIDE, яка розміщена на сайті wog.ua. Установка Застосунку PRIDE у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем зазначеного в цьому пункті зобов’язання. У разі незгоди з умовами цієї Угоди, використання Застосунку PRIDE Користувачем повинно бути негайно припинено.

2.9.  Користувачеві надається можливість безоплатно завантажувати і користуватися повним функціоналом.

2.10.  Користувач надає згоду Розробникові здійснювати обробку його персональних даних, інших даних, які Користувач своїми діями надає Розробнику, шляхом їх розміщення в Застосунку, для досягнення цілей функціонування Застосунку PRIDE.

2.11. Інструкція з заправки транспортного засобу:

2.11.1. Вставити пiстолет в бак авто та зайти в застосунок PRIDE;

2.11.2. Додати платiжну картку (при необхідності);

2.11.3. Натиснути WOG PAY Заправити на головному екрані застосунку;

2.11.4. Обрати та/або перевірити АЗК відповідно до місця знаходження авто

2.11.5. Обрати номер колонки, з якої має відбуватись заправка;

2.11.6 Вказати вид та кількість пального; 

2.11.7. Обрати спосіб оплати; 

2.11.8. Автомобіль обов’язково має бути на обраному в застосунку АЗК, біля вказаної колонки та зі вставленім пістолетом в бак авто.

2.11.9. Після перевірки всіх даних - натиснути "Заправити авто".

2.11.10. Натискаючи «Заправити авто» в Сервісі WOGPAY, при успішному блокуванні коштів, одразу відбувається відпуск пального згідно обраних клієнтом налаштувань в Сервісі WOGPAY (вказаний АЗК, номер колонки та вид пального). Тому в момент натискання  «Заправити авто», автомобіль обов'язково має бути на цьому АЗК, біля відповідної колонки та з вставленим пістолетом в бак авто відповідно до обраних налаштувань в застосунку.

3.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОЗРОБНИКА

3.1.  Розробник має право передавати права та обов’язки за цією Угодою, третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.

3.2.  Розробник має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Сервісом, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в Застосунку PRIDE.

3.3.  Розробник має право надавати Користувачам платні і безкоштовні послуги. Про умови надання платних послуг Розробник інформує Користувача шляхом розміщення в Застосунку PRIDE або на інтернет-сайті: wog.ua відповідної інформації про послугу (найменування послуги, її вартість, форма і порядок оплати).

3.4.  Розробник має право заблокувати доступ Користувача до Сервісу або його частини в разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.

3.5.  Розробник має право, з урахуванням пункту 2.10 цієї Угоди, здійснювати обробку персональних даних Користувача, а також інших даних, наданим Користувачем, для досягнення цілей функціонування Застосунку PRIDE.

3.6.  Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити Користувачеві користування Сервісом без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі в разі, якщо у Розробника є дані вважати, що Користувач (навмисно чи ненавмисно):

·  При користуванні Сервісом порушує законодавство, положення цієї Угоди або права і законні інтереси третіх осіб;

·  Користуються Сервісом недобросовісно, надмірно або не у відповідності з його призначенням;

·  Завдають шкоди Сервісом або його працездатності;

·  Здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Сервісу та інформації яка міститься в ньому;

·  Створюють загрозу збою технічних і/або програмних засобів Розробника і/або третіх осіб.

3.7.  Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити Користувачеві користування Сервісом в разі прийняття відповідного рішення державного чи іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України та Міжнародними правилами/ законами.

4. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ТА ПОСЛУГ

4.1.Використання автоматизованої інформаційної системи для здійснення сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху є добровільним, платним і здійснюється у Застосунку PRIDE.

4.2. Розробник має право зберігати та обробляти дані, що вводяться Користувачем під час заповнення полів та вносити їх до загальної бази Користувачів, зокрема — персональні дані. Розробник не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при заповненні полів анкети. Внесення актуальної та достовірної інформації є відповідальністю Користувача. Розробник також має право зберігати та обробляти інформацію Користувача з метою надання йому Послуг при введені Користувачем даних (під час заповнення полів) для перевірки наявності/відсутності штрафу.

4.3. Відповідальність за збереження даних, номерів та серій постанов, адреси електронної пошти та інших даних несе Користувач. Користувач не має права передавати свої дані для заповнення полів анкети третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, зокрема, але не обмежуючись, розголошенням його персональних даних, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

4.4. У випадку несанкціонованого використання даних для заповнення полів анкети третіми особами, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Розробника через Службу підтримки. Якщо у Користувача виникають підозри, що будь-які з його даних для заповнення полів анкети, були передані третій особі, він має право у будь-який час зробити запит до Розробника(Служби підтримки) на тимчасове блокування доступу до Послуг за вказаними реквізитами.

4.5.Погоджуючись з умовами цієї Угоди Користувач зобов’язується здійснювати використання інформаційної автоматизованої системи «PRIDE» винятково в особистих (некомерційних) цілях.

4.6.Користувач приймає і розуміє той факт, що внесена ним інформація є значущим фактом, від якого залежить надання послуг. Внесення Користувачем інформації, що не відповідає умовам Угоди, не передбачена Угодою або частково не є достовірною, повністю знімає з Розробника відповідальність за якість надання послуг з використанням Застосунку PRIDE.

4.7.При використанні послуги «Придбання ОСЦПВ» Користувач зобов’язується ввести достовірну інформацію щодо об’єму двигуна автомобіля, інформація про який вноситься. Внесення Користувачем інформації, що не співпадає з фактичними даними, не передбачена Угодою або частково не є достовірною, повністю знімає з Розробника відповідальність за якість надання послуг та інформаційні рекомендації, що будуть згенеровані у полі «Страховий поліс».

4.8.При наданні інформації про послуги Страхового агента, Розробник не несе відповідальності за дії Страхового агента, зокрема, але не обмежуючись, наступним: факт оформлення або не оформлення електронного полісу, інтеграція Полісу у МТСБУ (ЦБД), ціну на послуги Страхового агента, Страхової компанії або третьої особи, що задіяна у даному процесі.

4.9.Розробник, на основі даних, що внесені Користувачем, з використанням технічних засобів та з отриманням інформації від третіх сторін, відповідальності за яку Розробник не несе, надає інформаційні послуги щодо вартості полісів страхування та опцію їх придбання через Страхового агента.

4.10.Розробник не несе відповідальності за дані, сформовані для Користувача при перевірці наявності штрафу та/або автоматичному заповненні полів для сплати штрафу. Інформація, доступна в Застосунку PRIDE  щодо наявності/відсутності штрафу, його розміру, тощо на основі доступу до відкритих даних МВС.

4.11. При використанні сервісу електроних винагород, які можна залишити після успішного придбання пального   з Сервісом "WOGPAY Пальне", корисувач автоматично погоджується з офертою за цим посиланням - https://actinia.com.ua/files/offer_tips.pdf

4.12. Для нарахування бонусів при здійсненні покупок у партнерів в мережі Інтернет Учаснику Програми необхідно здійснити перехід на сайт Інтернет-магазину з розділу Послуги-Кешбек PRODE, розміщеного в мобільному застосунку PRIDE. Бонуси за покупки нараховуються на рахунок Учасника Програми протягом 20 днів після підтвердження партнером здійснення оплати і отримання замовлення Учасником Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.

4.13. Учасник Програми має переконатись, що програма Adblock або інший вид блокування реклами у його браузері відключені (оскільки вони можуть блокувати передачу даних до партнера і, як наслідок, не дозволяють нарахувати бонуси за здійснені покупки), а також при оформленні замовлення не відкривати інші сайти, які містять рекламні банери.

4.14. Формувати кошик для оплати на сайті партнера Учасник Програми повинен після переходу до партнера з мобільного застосунку PRIDE. До початку формування замовлення кошик на сайті партнера має бути порожнім. На товари, які були додані в кошик до переходу на сайт партнера з мобільного застосунку PRIDE, бонуси не нараховуються. Бонуси нараховуються лише у випадку, якщо покупка буде оформлена одразу після переходу на інтернет сайт партнера через розділ Кешбек PRIDE з мобільного застосунку PRIDE.

4.15. Оформлення замовлення слід зробити протягом однієї браузерної сесії. Формуючи замовлення, Учасник Програми повинен не здійснювати переходу на інші сайти і не закривати сторінку магазину у своєму браузері.

4.16. Потрібно видаляти cookies в налаштуваннях браузера Учасника Програми, попередньо закривши в ньому всі вкладки, а тоді переходити в застосунок PRIDE, в розділ Кешбек PRIDE і здійснювати купівлі в партнерів. При нездійсненні видалення cookies Організатори не несуть відповідальності у випадку блокування передачі даних з застосунку PRIDE на сайт партенера і, як наслідок, неможливості нарахування бонусів за здійснені купівлі.

5.  КОНФІДИЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

5.1.  Сторони зобов'язуються приймати всі необхідні заходи щодо безпеки та захисту інформації та документів, обмін яких здійснюється в Сервісі або доступних сторонам у зв'язку з використанням Сервісу.

5.2.  Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованому використанню та захисту ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.

5.3.  Розробник зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо особистих даних Користувача, а також іншої інформації про Користувача, яка стала відомою Розробнику у зв'язку з використанням Сервісу, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством.

5.4. При заповненні полів анкети на сайті та/або  Застосунку PRIDE та користуванні Послугами Користувач надає інформацію щодо себе, яку Розробник вправі використовувати винятково для цілей надання інформації згідно Угоди. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних (регіону правопорушення, номеру та серії постанови, ПІБ, ідентифікаційний код, серію та номер паспорта, номер ID картки, суми штрафу, електронної адреси, тощо) несе Користувач.


5.5. Розміщуючи на Сайті та/або Застосунку PRIDE свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Розробнику з метою отримання Послуг. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен заповнювати поля анкети чи повинен негайно подати запит на видалення персональних даних і використовувати сайт Розробника, Застосунок PRIDE виключно для перегляду.


5.6.Надаючи свої персональні дані, Користувач дає Розробнику свою добровільну згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон»), у цілях, визначених Угодою, а також у цілях просування Розробником Застосунку PRIDE , сервісів та послуг, що надаються з використанням Застосунку PRIDE, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого накопичення і зберігання у базах даних.
5.7. Якщо Користувач не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Розробника (Служби підтримки) із Заявою, написаній у довільній формі. В такому випадку вся отримана від Користувача персональна інформація видаляється з бази даних Розробника  протягом 15 робочих днів, що унеможливлює подальше надання Послуг Користувачу, використання Застосунку PRIDE, використання Сервісу.


5.8. Розробник обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним на Сайті, Застосунку PRIDE, або при заповненні Анкети, або отримані програмним комплексом збору даних поїздок Безпечне водіння. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту, Застосунку PRIDE.


5.9. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних користувачів сайту Розробника/ Застосунку PRIDE  для забезпечення функціонування Сайту/ Застосунку PRIDE і подальшого надання послуг Користувачу з використанням Застосунку PRIDE.


5.10. Користувач зобов’язується не розміщувати на сайті Розробника, Застосунку PRIDE  персональні дані інших осіб без їх згоди, а також не використовувати персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або у будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов Угоди.


5.11. Розробник зобов’язується не розголошувати отриману від Користувача персональну інформацію, зокрема поза межами Сайту, Застосунку PRIDE  , у вигляді електронних листів, повідомлень, телефонних дзвінків та іншого обміну інформацією між Розробником та Користувачем у будь-якій формі.


5.12. Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до вимог законодавства.


5.13. Розробник має право зберігати архівну копію персональних даних Користувача та без згоди Користувача передати такі дані державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом ; на підставі судового рішення ; в інших передбачених чинним законодавством випадках.


5.14. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі сайту Розробника, Застосунку PRIDE, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та будь-яких інших форс-мажорних обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам.
Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Розробника у зв’язку з цим.

5.15.  Сторони приймають на себе зобов'язання:

·  Не здійснювати за допомогою Сервісу незаконні фінансові операції, незаконну торгівлю, операції з легалізації надходжень, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та будь-які інші операції у порушення чинного законодавства.

·  Запобігати спробам незаконної торгівлі, незаконних фінансових операцій, операцій, спрямованих на легалізацію  доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму.

·  Користувач не має права використовувати Сервіс для здійснення операцій, спрямованих на систематичне вилучення прибутку, приховування доходу чи іншого порушення вимог діючого законодавства України. Користувачу відомо про кримінальну та адміністративну відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації або з порушенням правил реєстрації, або з порушенням ліцензійних вимог та умов, а також за здійснення незаконних фінансових операцій, операцій спрямованих на легалізацію (стирання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

 

6.  ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.  Для виконання цієї Угоди Розробником в односторонньому порядку можуть залучатися треті особи. 5.2.  Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих на заподіяння шкоди Розробникові, операторам стільникового мобільного зв’язку, правовласникам або іншим особам.

5.3.  У разі порушення правил використання Застосунку PRIDE та/або Сервісу, умов даної Угоди, Користувач зобов’язується відшкодувати Розробникові збитки, завдані такими діями в повному обсязі.

5.4.  Користувач несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Застосунку PRIDE, встановленому на мобільний пристрій Користувача, в т.ч. до інформації, яка міститься в Застосунку PRIDE  Користувача.

5.5.  У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем в Застосунок PRIDE  інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача, всю відповідальність несе Користувач.

5.6.  Визнаючи міжнародний характер інтернету, Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання всіх місцевих правил і законів (Користувач використовує Застосунок PRIDE), що стосуються дій Користувача в мережі.

5.7.  Користувач Застосунку PRIDE  зобов’язується не виконувати дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Застосунку PRIDE .

5.8.  Розробник гарантує схоронність і нерозповсюдження інформації, яка надається Користувачем про використанні Застосунку PRIDE .

 

6.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.  Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили (обставин форс-мажору).

6.2.  Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту встановлення Застосунку PRIDE  на мобільний пристрій Користувача і діє безстроково, протягом усього періоду використання Користувачем Застосунком PRIDE .

6.3.  Ця Угода складена українською мовою.

6.4.  Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

Користувач підтверджує, що ознайомлений із усіма пунктами цієї Угоди та вважає їх зрозумілими і приймає їх умови.