Меню

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ОНЛАЙН-МАГАЗИНОМ WOG

    1. Загальні положення
        1.1. Офіційні правила користування онлайн-магазином WOG (далі – Правила) регулюють відносини між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», 43000, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Єршова, буд. 1 (далі – Власник Онлайн-магазину) і Користувачами/Покупцями Онлайн-магазину, які виникають у зв'язку з використанням Онлайн-магазину.
        1.2. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Онлайн-магазину, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій користувачів Онлайн-магазину.
        1.3. Користувач/Покупець Онлайн-магазину зобов'язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту авторизації в Онлайн-магазині. Користувач/Покупець авторизуючись в Онлайн-магазині, тим самим підтверджує, що йому виповнилось 18 років. Авторизація Користувача/Покупця в Онлайн-магазині означає повне і беззастережне прийняття ним цих Правил, які є юридично обов'язковою угодою між Користувачем/Покупцем і Власником Онлайн-магазину.
        1.4. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Власником Онлайн-магазину в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Користувачів/Покупців Онлайн-магазину. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
Керуючись положеннями п.3., ст. 631 Цивільного кодексу України, умови, визначені даними Правилами/змінами/доповненнями до даних Правил можуть застосовуватись до відносин між Власником Онлайн-магазину і Користувачами/Покупцями Онлайн-магазину, які виникли до дати їх публікації, а саме з моменту авторизації Користувача/Покупця в Онлайн- магазині.
        1.5. Чинна редакція Правил розміщується в мережі Інтернет на офіційному сайті Власника Онлайн-магазину за адресою: wog.ua.
        1.6. Власник володіє електронною базою даних, яка зберігає інформацію про Покупців, історію їх покупок.
        1.7. Поняття та терміни:
Онлайн-магазин – ресурс, який знаходиться за адресою store.wog.ua або в застосунку WOG PRIDE, де користувач може ознайомитися з представленими товарами, вибрати певний товар, оформити замовлення, здійснити оплату. Фактично отримати (вибрати) придбані товари можна в мережі АЗК, що працюють під ТМ «WOG» (надалі – мережа АЗК WOG), перелік яких розміщено на сайті wog.ua, протягом терміну (строку) виконання зобов’язань Покупцем/Одержувачем з вибірки Товару.
Користувач онлайн-магазину (Користувач) – фізична особа, яка здійснює доступ до Онлайн-магазину за допомогою мережі Інтернет.
Покупець – фізична особа, яка може замовити через Онлайн-магазин купівлю Товарів для себе чи іншої особи-Одержувача.
Одержувач – фізична особа для якої Покупець купує через Онлайн-магазин Товар, який Покупець уповноважив на вчинення дій з отримання (фактичній вибірці) Товару. Покупець гарантує, що Одержувач ознайомлений з порядком та умовами використання/отримання Товару. Покупець самостійно ознайомлює Одержувача з порядком та умовами використання/отримання Товару.
Товар – об’єкти купівлі-продажу, що пропонуються Власником Онлайн-магазину для придбання Покупцями та купівлю яких можуть замовляти Покупці безпосередньо через  Онлайн-магазин.
Картка ПРАЙД –картка лояльності клієнта, яка надає можливість Учаснику програми лояльності ПРАЙД накопичувати бонуси за придбання пального, товарів і послуг на АЗК в мережі WOG або в Онлайн-магазині та використовувати нараховані (накопичені) бонуси для отримання винагород. Картка ПРАЙД є віртуальною (електронною, розміщеною у мобільному додатку).
Програма лояльності ПРАЙД – комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між організатором Програми та учасниками Програми, в рамках якої учасники мають можливість накопичувати бонуси та отримувати винагороди. 
Особисте повідомлення – текст, що додається Покупцем в смс-повідомленні з інформацією про покупку при купівлі/придбанні другові або email-повідомлення при купівлі/придбанні Подарункової картки, які відправляються системою автоматично Одержувачу покупки.
Подарункова картка – тип покупки в Онлайн-магазині, що дозволяє оформити  придбані товари у вигляді електронної листівки, яка надсилається системою автоматично на email Одержувача та надає право на знижку на придбання товарів в мережі АЗК WOG (крім алкоголю та тютюну) на суму, що еквівалентна номіналу подарункової картки.
Замовлення Товару – електронне замовлення Покупцем Товарів, що здійснюється через Онлайн-магазин, в якому Покупець зазначає вид (асортимент) та кількість Товару, що підлягає замовленню Покупцем.

    2. Порядок користування ОНЛАЙН-МАГАЗИНОМ
        2.1. Перед початком користування Онлайн-магазином Власник Онлайн-магазину запитує в Користувача/Покупця його номер мобільного телефону та проводить авторизацію, надсилаючи тимчасовий пароль для входу на номер, що вказує Користувач/Покупець.
        2.2. В Онлайн-магазині можуть авторизуватися як Користувачі/Покупці, які вже є власниками карток лояльності ПРАЙД (якщо вони авторизувалися за тим самим номером, на який зареєстровано картку ПРАЙД), так і Користувачі/Покупці, які ще не зареєстровані в програмі ПРАЙД. Після авторизації для них створюється віртуальна картка ПРАЙД.
        2.3. Якщо Покупець купує Товари собі, обираючи тип покупки «Купити собі», товари зараховуються на картку ПРАЙД Покупця і можуть бути використані впродовж терміну (строку) виконання зобов’язань Покупцем з вибірки Товару в мережі АЗК WOG.
        2.4. Якщо Покупець купує Товар іншій особі (Одержувачу), який зареєстрований в програмі лояльності ПРАЙД, обираючи тип покупки «Купити другові», товари зараховуються на картку ПРАЙД Одержувача і можуть бути використані Одержувачем впродовж терміну (строку) виконання зобов’язань Одержувачем з вибірки Товару в мережі АЗК WOG.
        2.5. Якщо Покупець купує товар іншій особі (Одержувачу), який ще не зареєстрований в програмі лояльності ПРАЙД, обираючи тип покупки «Купити другові», для Одержувача створюється віртуальна картка ПРАЙД, на яку зараховуються придбані товари і можуть бути використані Одержувачем протягом терміну (строку) виконання зобов’язань з вибірки Товару в мережі АЗК WOG.
        2.6. Якщо Покупець купує товар іншій особі (Одержувачу), обираючи тип покупки «Подарункова картка», Одержувачу надсилається електронний лист із електронною Подарунковою карткою, на яку зараховані придбані Покупцем товари. Скористатися цими товарами Одержувач може впродовж терміну (строку) виконання зобов’язань з вибірки Товару в мережі АЗК WOG без необхідності бути зареєстрованим учасником програми лояльності ПРАЙД. Придбана Покупцем Подарункова картка також зберігається в особистому кабінеті Покупця на сайті wog.ua.
        2.7. Замовлення та передача Товарів здійснюється відповідно до цін, встановлених Власником Онлайн-магазину в односторонньому порядку та повідомлених Користувачу/Покупцю, шляхом розміщення (публікації) відповідної інформації про ціни на Товари в Онлайн-магазині на момент здійснення Покупцем фактичного замовлення та оплати Товарів.
        2.8. Ціна Товару є динамічною та може змінюватись (визначатись та коригуватись) в односторонньому порядку Власником Онлайн-магазину, залежно від зміни цін на Товари на ринку відповідних товарів, індексу інфляції, зміни курсу грошової одиниці України (гривні) –  стосовно курсів іноземних валют, зміні розміру податків, зборів, інших обов’язкових платежів, тощо.
        2.9. Передача (відпуск) Товарів Покупцю/Одержувачу здійснюється лише за умови фактичної наявності Товарів в мережі АЗК WOG для вільного продажу на момент проведення передачі Товару.
        2.10. Фактична вибірка (отримання) Товарів Покупцем/Одержувачем здійснюється впродовж 90 (дев’яноста) днів з моменту фактичної оплати Товару (партії Товару) Покупцем та/або впродовж іншого більшого строку, визначеного в односторонньому порядку Власником Онлайн-магазину та повідомленого Покупцю/Одержувачу (надалі – термін (строк) виконання зобов’язань Покупцем/Одержувачем з вибірки Товару).
        2.11. У разі невиконання Покупцем/Одержувачем зобов’язання з фактичної вибірки (отриманню) Товару впродовж терміну (строку) виконання зобов’язань Покупцем/Одержувачем з вибірки Товару, зобов’язання між Власником Онлайн-магазину та Покупцем щодо фактичної видачі (передачі) Покупцю Товару на суму вартості Товару, щодо якого порушено Покупцем зобов’язання з вибірки; та/або повернення грошових коштів за Товар щодо якого порушено Покупцем зобов’язання з вибірки вважаються припиненими за домовленістю між Власником Онлайн-магазину та Покупцем.
        2.12. Розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів Онлайн-магазину не допускається без посилання на Власника Онлайн-магазину (без посилання на Сайт).
        2.13. Надаючи свої персональні дані, Користувач/ Покупець/Одержувач надає згоду та дозвіл на використання, обробку та передачу своїх персональних даних виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI для підтвердження повноважень та виконання умов договору.

    3. Права та обов’язки Власника Онлайн-магазину
        3.1. Власник Онлайн-магазину здійснює управління Онлайн-магазином, визначає склад сервісів Онлайн-магазину, його структуру та зовнішній вигляд, дозволяє та обмежує доступ до Онлайн-магазину, здійснює інші права, які йому належать.
        3.2.  Власник Онлайн-магазину не несе відповідальності за зміст Особистих повідомлень Покупця, які відсилаються Покупцем третім особам (Одержувачам) за допомогою Онлайн-магазину, а також за наслідки їхньої публікації, використання, направлення. Відповідальність за повідомлення, що відправляються Покупцем за допомогою Онлайн-магазину, несе Покупець, який їх відправив.
        3.3. Власник Онлайн-магазину зобов’язується фактично видати (передати) Покупцю/Одержувачу Товар за ціною придбання Товару лише в межах терміну (строку) виконання Покупцем/Одержувачем своїх зобов’язань з вибірки Товару.
        3.4. У разі невиконання Покупцем/Одержувачем зобов’язання з фактичної виборці (отриманню) Товару впродовж терміну (строку) виконання зобов’язань Покупцем/Одержувачем з вибірки Товару та повідомленого Покупцю/Одержувачу, Власник онлайн-магазину має право здійснити перерахунок ціни/кількості та/або асортименту Товару, відповідно до цін на Товар, визначених Власником онлайн-магазину в односторонньому порядку на офіційному сайті Власника онлайн- магазину.

    4. Права та обов’язки Користувача/Покупця/Одержувача Онлайн-магазину
        4.1. Оформлюючи тип покупки «Купити другові», Користувач/Покупець підтверджує правильність зазначеного номера телефону, за яким на картку ПРАЙД будуть зараховані придбані товари. Користувач несе відповідальність за правильність введеного номеру телефону.
        4.2. Оформлюючи тип покупки «Подарункова картка», Користувач/Покупець підтверджує правильність зазначеної адреси електронної пошти, на яку буде відправлена Подарункова картка із придбаними товарами. Користувач несе відповідальність за правильність введеної адреси електронної пошти.
        4.3. Користувач/Покупець/Одержувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованому використанню та захисту ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.
        4.4. Покупець/Одержувач зобов’язаний виконати свої зобов’язання по фактичній вибірці (отриманню) Товару протягом 90 (дев’яноста) днів з моменту фактичної оплати Товару (партії Товару) Покупцем.

    5. Обмеження
        5.1. Одночасне використання одної платіжної картки кількома картками ПРАЙД (кількома клієнтами) неможливе. Платіжна картка реєструється за одним номером телефону клієнта, за цим самим номером вона використовується і в Онлайн-магазині.
        5.2. На один номер телефону можна зареєструвати лише одну картку лояльності ПРАЙД.
        5.3. Добові обмеження на покупки в Онлайн-магазині з мобільного застосунку PRIDE та на сайті store.wog.ua однією карткою ПРАЙД:
    • покупки на суму до 100 грн на добу здійснюються без 3-D Secure (додаткове  підтвердження платежу шляхом введення коду з sms від банку);
    • покупки на суму від 100 до 20 000 грн з 3-D Secure;
    • загальна сума покупок на добу не має перевищувати 20 000 грн;
    • загальна кількість транзакцій на добу – не більше 3;
    • максимальна кількість літрів пального (різних видів), яка може зберігатись однією картою ПРАЙД складає 500 літрів.
        5.4. Заміна придбаного виду товару на інший можлива через звернення на гарячу лінію за  номером 0 800 300 525 або іншим способом, вказаним на офіційному сайті wog.ua.