Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на Google Play
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на AppStore
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Гаряча лінія - 0 800 300 525

Офіційні правила Акції

«Бонуси з WOG PAY»

1. Загальні положення

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції для користувачів Masterpass у сервісу WOGPAY в мобільного додатку WOGPRIDE (далі у тексті – Акція).

1.2. Акція – це захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед споживачів та стимулювання збуту продукції, формування інтересу та споживчого попиту на продукцію, формування обізнаності споживачів про продукцію під ТМ «WOG», збільшення обсягів продажу такої продукції та передбачає надання заохочень Учасникам Акції, які відповідно до умови даних Правил отримають на це право. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України і має на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).

1.3. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.4. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: www.wog.ua.

1.6. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

2. Організатор Акції.

2.1. Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації нафтопродуктів через мережу АЗС WOG, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РИТЕЙЛ», 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 (далі у тексті – Організатор).

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

3.1. Період проведення Акції: з 20.06.2018 з 14:00 по 16.09.2018 р. включно (далі у тексті – Період акції), це період протягом якого можна стати Учасником Акції.

3.2. У Акції беруть участь наступні карти Програми лояльності: ПРАЙД, ПРАЙД віртуальний, ПРАЙД Віді Авто Ощадбанк.

3.3. В акції беруть участь картки ПРАЙД з номерами в діапазоні 7777770хххххххх, де “хх” - будь-яка цифра від 0 до 9; 7777772хххххххх, де “хх” - будь-яка цифра від 0 до 9; 77777762ххххххх, де “хх” - будь-яка цифра від 0 до 9;.

3.4. Акція проводиться на АЗК, що працюють під ТМ «WOG» по всій території України, окрім АР Крим та окупованих територій (далі у тексті – місце проведення Акції). Перелік АЗК, які приймають участь в Акції, міститься у Додатку №1 до даних Правил. Акція діє на тих АЗК, де є можливість використання сервісу WOGPAY.

3.5. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, що постійно проживають на території України, та які виконали умови Акції (далі у тексті – Учасники).

3.6. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Учасниками Акції є користувачі Masterpass з сервісом WOG PAY в мобільному додатку WOG PRIDE, які відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил.

4.2. Спеціальна пропозиція в рамках даної Акції – це право нарахування акційних бонусів на картку «ПРАЙД» в торгівельній мережі Організатора (АЗК WOG) у розмірі:

а) При кожній заправці будь-яким пальним (окрім газу) та оплати за допомогою сервісу WOGPAYі способу оплати Masterpass, встановити нарахування бонусів:

при заправці від 2х л до 24л (включно) - 2,5 грн/л. бонусами на картнку ПРАЙД;

при заправці від 25л до 100л – 3 грн/л. бонусами на картку ПРАЙД.

б) При кожній заправці газом та оплати за допомогою сервісу WOGPAYі способу оплати Masterpass, встановити нарахування бонусів:

при заправці від 2х л до 24л (включно) - 0,80 грн/л. бонусами на картнку ПРАЙД;

при заправці від 25л до 100л – 1 грн/л. бонусами на картку ПРАЙД.

4.3. Щоб отримати право на нарахування акційних бонусів, необхідно безпосередньо розраховуватися з сервісу WOG PAY у мобільному додатку WOGPRIDE за допомогою банківських платіжних карток у гаманці Masterpass.

4.4. Заохоченням акції є акційне нарахування бонусів вказаних в п. 4.2 Цих правил.

4.5. Заохочення є багаторазовим та надається кожного разу при кожній заправці, за умови заправки від 2 до 100 літрів одним чеком та сплати за неї за допомогою Masterpassу сервісу WOG PAY у мобільному додатку WOG PRIDE.

4.6. Мобільний додаток WOG PRIDE можна встановити на телефон, завантаживши з сервісу GooglePlayMarket та AppleStore.

4.7. Обмеження: від 2 до 100 літрів бензину, дизельного пального або газу за одну транзакцію.

4.8. Приймаючи участь у акції, інші діючі акції в мережі WOG не діють, крім акції до Дня народження.

4.9. Акція до Дня народження має вищий пріоритет. При дії акції до Дня народження, дана акція спрацьовує одноразово в первую чергу ігноруючи умови даної акції.

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права

5.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:

5.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Організатор Акції.

5.1.2. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень тощо, на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.

5.1.3. Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України.

5.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України;

5.3. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

5.4. При безпосередньому розрахунку з сервісу WOG PAY у мобільному додатку WOGPRIDE за допомоги платіжних карток у гаманці Masterpass, при натисканні “Заправити авто”, підтверджуєте коректність обраних чи введених даних, а саме відповідність АЗК та номеру колонки.

6. Інші умови Акції.

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.

6.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення Акції з будь-яких причин, що від нього не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в клієнта у момент купівлі діючої картки ПРАЙД тощо.

6.5. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості Заохочення грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку їх неотримання з будь-яких можливих причин.

6.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

6.7. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочення. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.8. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

6.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.10. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.11. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: www.wog.ua, за телефоном: 0-800-300-525 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні), або відправивши безкоштовно SMS-запит на номер 8525 для очікування дзвінка від оператора інформаційної лінії.

Додаток 1

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗК м Київ, вул. Стеценка (Волна2)

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Вєра"м.Кагарлик,вул.Жовтнева,56

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Ак.Заболотного(ліва)" вул.Ак.Заболотного 31-ж

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Ак.Заболотного(права)" вул.Ак.Заболотного ,174-а

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Веста-1" м.Біла Церква, вул.Запорожця,98а

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Веста-5",Сквирське шосе,272"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Десна" вул.,Ватутіна,2

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Жашків"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Здорівська" автодорога Київ-Одеса, км 35+900(праворуч)

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Знам'янка"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Кам'янка"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Кононівка"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Нептун"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Полянецька праворуч"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Радлена" вул.,Ватутіна,3

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Радуга-2" м.Київ, вул.Ватутіна,16

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Свегус"м.Бровари,вул.Київська,331

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Сміла "Комунарська"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Староноводницька"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Тат-К" м.Вишгород,вул.Набережна,4-б

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Умань 1 "

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Умань 2 "

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Червона Слобода"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  "Ярило" м.Київ, пр-т Броварський,11б

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  (Фастов Екойл)

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС  17  Миколаїв "Криве озеро1"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  Садова

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС  Черкаси "Аеропорт" Смілянське

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "30-річчя  Перемоги" Черкаси

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "40-річчя  Перемоги"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "50-річчя СРСР"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Авангард"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Айс"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Байківці"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Балабино"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Балківська 2"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Балківська,53"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Бармаки"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Бартатів"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Бердичівський майдан"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Бердянськ"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Берегово"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Бережани"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Берестечко"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Біла Гора"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Білочка"(тр.Київ-Харків, Пісоч с/р)

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Богородчани"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Болехівці"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Бранів"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Брище"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Бронники"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Бугаївська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Бурштин"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Бучач"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "В.Березний"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "В.Березовиця"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "В.Бичків"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Василівка"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Великосілки"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Великотернівська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Вигода"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Вишнів"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Вілок"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Віражна"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Гагаріна"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Гамаліївка"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Гама-Хім"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Генерала Ватутіна"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Глибочиця

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Говтвянчик"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Гоща"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Грушевського"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "ДакКар"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Дальницька"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Делятин"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Дніпропетровське шосе" (с. Сонячне)

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Добровольського"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Добряни"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Довжанка"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Долина"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Донецьке шосе"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Дослідна"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Дружба"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Дубина"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Дуліби"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Жмеринка"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Жукова-Ювілейна"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Заболотів"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Загс" пр-т Перемоги,11

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Заліщики"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Запитів"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Зарванці"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Зарічани"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Затурці"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Західна-Окружна"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Зачиняєва-Істоміна"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Збараж"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Здолбунів"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Зевс-Холдінг" Пасічна

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Зоря"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "І.Рабіна"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Іване Пусте"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Івачів-Долішній"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Ізмаїл"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Ілос"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Калуш вул.Б.Хмельницького

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Калуш"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Камінь Каширський"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Кам'янець Подільський"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Камянка Бузька"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Клячаново"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Кобеляки"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Ковирі"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Колодяжне"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Комсомольське"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Корсунці"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Косів"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Краківець2"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Красне"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Красноград"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Кременець"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Криворіжське шосе"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Кротова"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Курахово"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Кучургани"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Ланівці"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Левків"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Люстдорфська 137"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Люстдорфська 174"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Люстдорфська 55"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "М. Добронь"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Малопанасівський в'їзд"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Маневичі"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Маріуполь"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Маяки"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Мелітополь"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Миргород"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Мислова"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Мостиська"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Найс" ліворуч

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Найс" праворуч

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Немирівське шосе"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Нересниця"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Новікова"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Новояворівськ"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Обухів"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Овідіопольське шосе"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Оліївка"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Опарипси"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Остріг" Межиріч

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Отамана Головатого"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Отинія"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Павлоград 2" (Приволчанська с/р)

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Павлоград"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Павшино"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Панцерника Потемкіна"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Паркова" (Сонячне)

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Погорєлова"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Порубне"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Почаїв"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "пр.Миру"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Привільне"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Прилуки"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Проспект Л.Свободи"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Проспект Московський"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Путрівська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Раківчик"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Ратно"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Річки"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Рясне-Руська"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Садки"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Саперно-Слобідська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Свалява"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Середнє"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Серпанок"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Сілець"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Смотрич"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Сокаль"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Сокільники"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Солом’янська" (верхня)

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Соломоново" нова

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Солонка"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Солотвино"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Сопошин"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Старовойтове1"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Старовойтове2"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Старокостянтинів"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Старокостянтинівське шосе 2"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Страбічево"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Струмівка"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Стуфчинці"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Супрунівка-2"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Талісман"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Теофіполь"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Тираспольське шосе"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Тисмениця"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Трускавець"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Турійськ"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Тячів"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Угринів"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Фонтанська дорога"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Холмок" Розівка

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Хуст"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Цумань"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Чарівна"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Черкаська Лозова"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Чинадієво"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Чинадієво2"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Чоп"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС "Чорна Гора"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС "Чортків"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС "Шана"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС "Шаровеки"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Шегині"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС "Южний"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС "Ямниця"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 10  Миколаїв "Баштанське шосе"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 11 Миколаїв "Металургів"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 12  Миколаїв "Героїв Сталінграда"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 14  Миколаїв "Мигія"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 15 "Баштанка"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 16  "Індустріальна"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 18  Миколаїв "Криве озеро 2"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 19 "Казанка"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 20 "Первомайська"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 21  "Очаківський поворот"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 22  "Сандора"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 23 "Варварівка"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 24 "Нова Одеса"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 25 "Київська-1"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 26 "Варварівка2"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 27 "Вознесенськ"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 28 "Южноукраїнськ"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 29 "Київська-2"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 30"Баштанка 2"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 31 "Цюрупинськ"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 4 Миколаїв "Інгул"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 462-й

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 5 Миколаїв "Липова"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 6  "Возсіятське"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 7  Миколаїв "Чкалова"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 8  Миколаїв "Луначарського"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС 9  Миколаїв "Херсонське шосе"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС №13 "Чувашська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Борислав "Коваліва"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Борщів "С.Бандери"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Вол.Волинський "Луцька"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Вол.Волинський "Устилузька"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Габдрахманова

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Горохів "Луцька"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Горохів "Львівська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Дрогобич "В.Великого"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Дрогобич "Самбірська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Дрогобич "Стрийська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС ЕКОІЛ "Городоцька"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Житомир "Вітрука"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Житомир "Майдан Визволення"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС І.-Франківськ"Довженка"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС І.-Франківськ"Тисменецька"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Київ вул.Науки

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Київ Дніпровська набережна

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Київ Електротехнічна

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Київ Заводська

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Київ Набережно-Лугова

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Київ Столичне шосе

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Кіровоград "Московська"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Кіровоград"Героїв Сталінграду"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Ковель "Брестська"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Ковель "Варшавська"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Ковель "Луцька"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Коростень "Жовтнева"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Коростень "Клочове"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Летичів, Хмельницької обл.

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Луцьк "Відродження"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Луцьк "Володимирська"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Луцьк "Київський майдан"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Луцьк "Конякіна"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Луцьк "Соборності"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Любешів "Незалежності"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Львів "Б.Хмельницького, 291"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Львів "Богданівська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Львів "Городоцька"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Львів "Катерина"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Львів "Мазепи"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Львів "Поларі"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Львів "Стуса"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м. Дніпропетровськ, вул. Передова, 263

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, тер.Ювілейної с/р

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда",1і

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда",2г

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правди (в’їзд) (Золоті ключі 2)

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м. Київ, вул. Берковецька,6 Святош.р-н, "Палладіна" (Ашан)

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м. Київ, Севастопольська площа

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС м. Львів, в'їзд з Тернополя (с. Підгірне)

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м. Мелітополь, виїзд на Запоріжжя

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м. Харків, вул.Шевченка, 41

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС м.Бердичів, вул.Леніна

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Василівка-2, Підгірненська с/р, Запорізький р-н

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС м.Вінниця, вул. Келецька, 47а

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС м.Вінниця, вул. Київська, 76

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС м.Вінниця, вул. Лебединського, 15а

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС м.Вінниця, вул. Лебединського, 4а

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС м.Вінниця, вул. Порека, 28

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Волноваха (траса Донецьк-Маріуполь)

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Дніпродзержинськ, перехід Курилівка

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Дніпропетровськ, Донецьке шосе (виїзд),"Золоті ключі"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Дніпропетровськ, Набережна-Заводська

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Дніпропетровськ, СТОІК, Криворізьке шосе

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 92

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, вул.Академіка Глушкова, 139

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, вул.Богатирська, 15а

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, вул.Бориспільська, 12

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, вул.Здолбунівська-Сортувальна

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, вул.Ізюмська, 2

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, вул.Крайня, 1

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, вул.Народного Ополчення, 11

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, вул.Сім’ї Сосніних, 17а

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, Дніпровська набережна (Волна)

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, пр-т Броварський, 3а

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, пр-т Відрадний, 105

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Київ, пр-т Червонозоряний, 116

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Красноармійськ

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Кременчуг, вул. 60-річчя Жовтня, 7-б

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Кременчуг, вул. Київська

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Кременчуг, вул. Ярмарочна, 7к

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Маріуполь, вул.Карпинського

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Маріуполь, вул.М.Мазая

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС м.Немирів, вул.Гайсинське шосе, Вінницької обл.

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Новомосковськ, вул.Сучкова

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Пирятин

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Суми вул.Баумана

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Харків, вул.Тракторобудівельників, 1-А

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС м.Харків, пр. Московський (Формула)

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС м.Хмельницький, вул.Вінницьке шосе

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС м.Чернігів вул.Миру

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Могилів-Подольський, вул.Пушкінська, 47а

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Мукачево "Підгірна"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС Нова Каховка

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Новоград-Волинськ "Центр"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Новоград-Волинський "Об"їзна"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Новодмитрівка

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС Полтава Серьогіна

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Рава-Руська "Річки"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Рівне "Дубнівська"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Рівне "Сюрприз"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС с.Біла Криниця

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС с.Кіпті

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС с.Краківець-3

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС с.Лобойківка тр.Дніпропетровськ-Київ №2 (Петриківська с/р)

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС с.Молодіжне

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС с.Нерубайське

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС с.Пісочин

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС с.Тереблече (КПП Порубне), Глибочицький р-н

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Самбір "Хутір Рудня"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Скала "КамянецьПодільська"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Сміла Жовтнева

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС смт Ювілейне

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС Староаврамівська с/р, Хорол.р-н, Полт.обл.

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Тальне

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Тараща

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Тернопіль "15 Квітня"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Тернопіль "Микулинецька"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Тернопіль "Обїзна 6км"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Тернопіль "Обїзна 8км"  В,Гаї

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Тернопіль "С.Будного"

АЗС - Волинської регіональної дирекції

АЗС Тернопіль "Текстильна"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Ужгород "8 Березня"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Ужгород "Капушанська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Ужгород "Минайська"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Ужгород "Тімірязєва" - Шахта

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Хмельницьк "пр. Миру"

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Хотянівка

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Чабани

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Червоноград "Б.Хмельницького 63а"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Червоноград "Енергія" Промислова 2а

АЗС - Київської регіональної дирекції

АЗС Черкаси "Смілянська"

АЗС - Житомирської регіональної дирекції

АЗС Чернівецьке кільце, Хмельницької обл.

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Чернівці "Тарілка"

АЗС - Львівської регіональної дирекції

АЗС Чернівці "Червоноармійська"

АЗС - Одеська регіональної дирекції

АЗС Чорнобаївська с/р, білозерського р-ну, Херс.обл.

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС"Дніпродзержинськ"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС"Новомосковська"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС"Панікахі"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС"П'ятихатки"

АЗС - Дніпропетровької регіональної дирекції

АЗС"СофіЇвка"