Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на Google Play
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на AppStore
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Центр підтримки клієнтів - 0 800 300 525

Офіційні правила маркетингової кампанії «Додатково 50% бонусами за оплати з Mastercard NFC-гаманцями»

1.  Загальні положення

1.1. Ці офіційні правила (далі в тексті – «Правила») визначають порядок проведення та умови участі в акції ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» «Додатково 50% бонусами за оплати з Mastercard NFC-гаманцями» (далі в тексті – «Акція»).

1.2. Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного й належного ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені в цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в цих Правилах. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

2.  Організатор Акції

2.1. Організатором Акції є ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» (43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38) (далі в тексті – «Організатор»).

3.  Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції

3.1. Період проведення Акції: з 16.08.2018 р. (9:00) по 27.09.2018 р. включно (далі в тексті – «Період акції»). Період акції – це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.

3.2. Учасниками Акції є держателі карток лояльності «ПРАЙД», яка діє на АЗК WOG, згідно з офіційними правилами Акції, що відповідають вимогам, зазначеним у цих Правила та належним чином виконали умови цих Правил (далі в тексті – «Учасники»).

3.3. Учасником Акції може бути кожна фізична особа, яка є повністю дієздатною та відповідає вимогам, зазначеним в цих Правилах, і належним чином виконала всі умови цих Правил.

4.  Умови участі й заохочення Акції

4.1.  В Акції беруть участь особи, які в період з 16.08.2018 р. (9:00) по 27.09.2018 р. включно розрахуються за пальне, товари й послуги на АЗК WOG банківськими картками міжнародної платіжної системи Masterсard (далі – «Картки») за допомогою NFC-гаманця в смартфоні, що підтримує функцію NFC та/або розумні годинники та нададуть картку «ПРАЙД» (далі – «Транзакція»), а також належним чином виконають усі умови цих Правил (надалі – Учасники Акції).

4.2.  У період Акції Учасникам Акції, які здійснили Транзакцію, надається гарантована можливість збільшення розміру нарахованих по цій Транзакції бонусів «ПРАЙД» на 50 %.

Примітка 1. Картку учасника програми «ПРАЙД» можна безкоштовно отримати на АЗК WOG згідно з офіційними правилами програми «ПРАЙД» (www.wog.ua) та здійснити реєстрацію в особистому кабінеті на сайті, зателефонувавши на гарячу лінію, або завантажити мобільний додаток WOG PRIDE та зареєструватись у ньому.

Примітка 2. Транзакція – операція фактичної передачі пального, товарів і послуг Учаснику Акції, яка відбувається при оплаті банківськими картками міжнародної платіжної системи Masterсard за допомогою NFC-гаманця в смартфоні, що підтримує функцію NFC та/або розумні годинники та нададуть картку «ПРАЙД».

Примітка 3. Бонуси «ПРАЙД» – одиниці виміру винагороди (в тому числі розмір знижки, якщо на момент оплати така знижка встановлена Організатором), які отримує Учасник (фізична особа, яка бере участь у Програмі лояльності «ПРАЙД») при виконанні умов Програми згідно з офіційними правилами програми «ПРАЙД»: www.wog.ua

4.3.  Щоб скористатися можливістю збільшення розміру нарахованих по Транзакції бонусів «ПРАЙД» на 50 %, необхідно безпосередньо розраховуватися банківськими картками міжнародної платіжної системи Masterсard за допомогою NFC-гаманця в смартфоні, що підтримує функцію NFC та/або розумні годинники та нададуть картку «ПРАЙД».

4.4.  Заохоченням Акції є можливість збільшення розміру нарахованих бонусів «ПРАЙД», зазначена в п. 4.2. цих Правил.

4.5.  Заохочення є багаторазовим і надається кожного разу для збільшення розміру нарахованих по Транзакції бонусів «ПРАЙД» на 50 %.

4.6.  Додатковим заохоченням Акції є розіграш 10 (десяти) смартфонів (Apple iPhone X) серед усіх учасників Акції, які виконали умови Акції.

4.7.  Кожна Транзакція, по якій виконано умови Акції (п. 4.1. – 4.3.), автоматично бере участь у розіграші додаткового заохочення, вказаного в п. 4.6.

4.8.  Ідентифікатор кожного клієнта (ідентифікатор Транзакції) – номер чека з виконаними умовами Акції. Розіграш буде проведено серед усіх акційних чеків.

4.9.  Контактні дані клієнта – дані із зареєстрованої картки «ПРАЙД», з якою була здійснена покупка. Організатор не несе відповідальності за правильність контактних даних згідно з профілем клієнта. Якщо контактні дані було вказано не вірно, Організатор зобов’язаний провести розіграш повторно.

4.10.  Розіграш буде проведено 05.10.2018 року о 15:00 в онлайн-ефірі в соціальній мережі Facebook за допомогою сервісу Random.org серед усіх номерів чеків із виконаними умовами в присутності Комісії Організатора. Результати Акції будуть опубліковані на сайті Організатора й на офіційній сторінці Організатора у Facebook 05.10.2018 року.

4.11.  Для повідомлення Переможця Акції про виграш буде здійснено телефонний дзвінок Організатора Переможцю згідно з контактними даними в п. 4.9. у період з 15:30 05.10.2018 до 17:30 08.10.2018 року.

4.12.  Для підтвердження свого права на отримання виграшу, Переможець Акції згідно з п. 4.9. та 4.10. цих Правил, повинен не пізніше 12.10.2018 року 10:00 ранку надіслати в електронному листі за адресою kateryna.safonova@wog.ua такі дані:

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- копію власного паспорта громадянина України, а саме, сторінки 1, 2, 3, 4 й сторінку з відмітками про реєстрацію місця проживання;

- копію власної довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

4.13. У разі якщо Учасник, який не надав свої персональні дані у строки, зазначені у п. 4.12., то Організатор скасовує розіграш додаткового заохочення для такого учасника й здійснює повторний розіграш згідно з процедурою, зазначеною вище, не пізніше 17:00 12.10.2018 року.

4.14. Додаткове заохочення переможець розіграшу може отримати тільки особисто. Додаткове заохочення, вказане в п. 4.6., надається Учаснику, який став переможцем розіграшу заохочення, виключно на підставі персональних даних, які він надав відповідно до вимог п. 4.12. та за умови обов’язкового пред’явлення свого паспорта громадянина України в момент отримання заохочення. Якщо надані персональні дані не співпадають із даними пред’явленого паспорта громадянина України, такому Учаснику буде відмовлено у видачі додаткового заохочення.

4.15. Грошовий еквівалент вартості заохочень не виплачується. Організатор не розглядає претензії Учасників щодо компенсації вартості заохочень грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку їх неотримання з будь-яких можливих причин.

4.16. Кожен Учасник Акції має можливість отримати лише одну одиницю додаткового заохочення.

4.17.  Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати додаткове заохочення Акції з будь-яких причин, що від нього не залежить, в т. ч. у зв’язку з відсутністю необхідних документів та/або якщо контактний телефон, прізвище, ім’я, по-батькові або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була зазначена невірно тощо.

4.18. Детальний перелік пристроїв, які підтримують NFC-оплати й більше про оплати смартфоном – на сайті https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/features-benefits/mobile-payments.html

4.19 Перелік АЗК, які беруть участь в Акції, зазначено в Додатку № 1 до цих Правил.

4.20. Одна особа відповідно до п. 4.1. цих Правил може декілька разів брати участь в Акції та отримати відповідну кількість винагород від Організатора Акції.

4.21. Оподаткування Заохочень Акції та Додаткових Заохочень Акції забезпечується Організатором відповідно до вимог локального законодавства.

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права

5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку своїх персональних даних будь-яким незабороненим законодавством способом, а також на безкоштовне використання наданої Організатору Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншоюметою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т. ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Організатор Акції гарантує, що під час збору, обробки й подальшого використання інформації, отриманої від Учасника Акції, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

5.3. Переможці розіграшу додаткового заохочення погоджуються, що їхні імена й прізвища, фото- й відеоматеріали з їх зображенням можуть бути опубліковані Організатором і використовуватися у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах для цілей даної Акції без додаткової спеціальної згоди Переможця, і таке використання ніяким чином не оплачується Переможцю.

6. Обмеження

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор не несе відповідальності за якість додаткового заохочення. Організатор не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, які є предметом додаткового заохочення. Учасник Акції зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів і має право пред’явити претензії щодо їх якості безпосередньо відповідним виробникам, постачальникам у порядку, передбаченому Законом України «Про захист прав споживачів».

6.3.   Додаткове заохочення обміну й поверненню не підлягає. Організатор не несе відповідальності за використання переможцями розіграшу додаткового заохочення після його одержання.

6.4. Організатор залишає за собою право не вступати й не вести письмові переговори з Учасниками.

6.5. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними й такими, що не підлягають оскарженню.

6.6. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7. Інші умови

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме: можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил і зобов’язуються їх виконувати.

7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання заохочень. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор не відшкодовує будь-яких витрат Учасника Акції, в тому числі транспортних, телефонних, які зазнав учасник під час участі в Акції.

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.

7.5. Процедура визначення отримувачів заохочень не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику грою, і не має на меті отримання прибутку.

Додаток № 1 до Правил Акції

«Додатково 50 % бонусами з NFC»

Перелік АЗК, які беруть участь в Акції

Регіон / назва АЗК

Точна адреса

Вінницька

АЗС «Жмеринка»

с. Коростівці Жмеринського р-ну Вінницької обл., вул. Шевченка 1а, перехрестя км 346 + 200 * км 1 + 050

АЗС «Зарванці»

с. Зарванці, Вінницького р-ну, Вінницької обл., вул. Молодіжна, 29

АЗС «Комсомольське»

с. Комсомольське, Козятинського р-ну, Вінницької обл., вул. Київська, 135

АЗС «Немирівське шосе»

с. Вінницькі Хутори, Вінницького р-ну, Вінницької обл., вул. Немирівське шосе, 92

АЗС м. Вінниця, вул. Келецька, 47а

м. Вінниця, вул. Келецька, 47а

АЗС м. Вінниця, вул. Київська, 76

м. Вінниця, вул. Київська, 76

АЗС м. Вінниця, вул. Лебединського, 15а

м. Вінниця, вул. Лебединського, 15а

АЗС м. Вінниця, вул. Лебединського, 4а

м. Вінниця, вул. Лебединського, 4а

АЗС м. Вінниця, вул. Порика, 28

м. Вінниця, вул. Василя Порика, 28

АЗС м. Немирів, вул. Гайсинське шосе, Вінницької обл.

м. Немирів Вінницької обл., вул. Гайсинське шосе, 4

АЗС м. Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, 47а

м. Могилів-Подільський, Вінницької обл., вул. Пушкіна, 74

Волинська

АЗС «Берестечко»

с. Кутрів, вул. Л. Українки, 1а

АЗС «Брище»

с. Сирники, вул. Ковельська, 91

АЗС «Вишнів»

Волинська обл., Любомльський р-н, с. Вишнів, вул. Київська, 4

АЗС «Камінь Каширський»

вул. Ватутіна, 6

АЗС «Колодяжне»

с. Колодяжне, вул. Луцька, 2а, Ковельського р-ну

АЗС «Маневичі»

смт Маневичі, Волинська обл., вул. Луцька, 11

АЗС «Ратно»

Волинська обл. смт Ратне, вул. Центральна, 1А

АЗС «Старовойтове 1»

Волинська обл. Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 34

АЗС «Старовойтове 2»

Волинська обл. Любомльський р-н, с. Старовойтове вул. Прикордонників, 35

АЗС «Струмівка»

Волинська обл, Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 120А

АЗС «Турійськ»

44800 смт Турійськ, вул. Володимирська, 45

АЗС «Цумань»

Ківерцівський р-н

АЗС м. Володимир-Волинський «Луцька»

м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 192

АЗС м. Володимир-Волинський «Устилузька»

м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 140

АЗС м. Горохів «Луцька»

м. Горохів, Луцька, 47

АЗС м. Горохів «Львівська»

м. Горохів, Львівська, 42

АЗС м. Ковель «Брестська»

м. Ковель, Брестська, 141

АЗС м. Ковель «Варшавська»

м. Ковель Варшавська, 3б

АЗС м. Ковель «Луцька»

м. Ковель, Волинська обл., вул. Луцька, 29а

АЗС м. Луцьк «Відродження»

Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Відродження, 40

АЗС м. Луцьк «Володимирська»

с. Великий Омельяник, вул. Володимирьска, 1а

АЗС м. Луцьк «Київський майдан»

вул. Рівненська, 22

АЗС м. Луцьк «Конякіна»

м. Луцьк, вул. Конякіна, 22

АЗС м. Луцьк «Соборності»

м. Луцьк, просп. Соборності, 45

АЗС смт Любешів «Незалежності»

Волинська обл., смт Любешів, вул. Незалежності, 2а

Дніпропетровська

АЗС «Криворізьке шосе»

Дніпропетровськ

АЗС «Кротова»

м. Дніпропетровськ, вул. Б. Кротова, д. 22д

АЗС «Павлоград 2» (Приволчанська с/р)

комплекс будівель 1

АЗС «Павлоград»

с. Богуслав, вул. Лінійна, 2 а

АЗС м. Дніпропетровськ, вул. Передова, 263

вул. Передова, 263

АЗС м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, тер. Ювілейної с/р

комплекс будівель 7б

АЗС м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда», 1і

м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда»,1і

АЗС м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда», 2г

м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда»,2г

АЗС м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда» (в’їзд) (Золоті ключі 2)

смт Ювілейне, вул. Бабенко , 8

АЗС м. Дніпродзержинськ, перехід Курилівка

смт Курилівка, вул. Зоряна, 1б

АЗС м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе (виїзд), «Золоті ключі»

смт Ювілейне, вул. Кримська, 7

АЗС м. Дніпропетровськ, Набережна Заводська

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 3

АЗС м. Дніпропетровськ, СТОІК, Криворізьке шосе

м. Дніпропетровськ, Криворізьке шосе, 33

АЗС м. Новомосковськ, вул. Сучкова

м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 41е

АЗС с. Лобойківка, тр. Дніпропетровськ – Київ № 2 (Петриківська с/р)

Дніпропетровська обл, Петріківський р-н, Єлизаветівська сільрада, автодорога Дніпропетровськ – Царичан

АЗС смт Ювілейне

АЗС «Дніпродзержинськ»

м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська, 83

АЗС «Новомосковська»

с. Хащеве, вул. Овчаренко, 52м

АЗС «Панікахі»

смт Дослідне, вул. Накова, 79

АЗС «П'ятихатки»

АЗС «Софіївка»

с. Вишневе, вул. Татарста, 21а

Донецька

АЗС «Курахово»

Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, просп. Маяковського, 63/1 (промзона)

АЗС «Маріуполь»

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Куприна, 60

АЗС м. Красноармійськ

Донецька обл., Красноармійський р-н, с. Перше Травня, пров. Пригородний, 6

АЗС м. Маріуполь, вул. Карпинського

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Карпінського, 71

АЗС м. Маріуполь, вул. М. Мазая

Донецька обл. м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 45

Житомирська

АЗС «Бердичівський майдан»

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, м-н Бердичівський, 8

АЗС «Броники»

Житомирська обл., Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. Весела, 9

АЗС «Генерала Ватутіна»

м. Житомир, вул. Ватутіна, 63

АЗС «Глибочиця

Глибочицька сільська рада, Житомирського р-ну, автодорога Київ – Чоп, км 127 + 990 (праворуч)

АЗС «Зарічани»

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, Бердичівське шосе 3а

АЗС «Левків»

а/д Київ – Чоп 127 + 990

АЗС «Оліївка»

Житомирський рай., с. Оліївка, вул. Щорса, 269

АЗС «Садки»

Житомирський рай., с. Садки, автодорога Київ – Чоп, км 154 + 600

АЗС м. Житомир «Вітрука»

м. Житомир, вул. Вітрука, 1а

АЗС м. Житомир «Майдан Визволення»

м. Житомир, майдан Визволення, 11

АЗС м. Коростень «Жовтнева»

м. Коростень, вул. Жовтнева, 26в

АЗС м. Коростень «Клочове»

Житомирська обл., Коростенський рай., Кожухівська с/р, автодорога Київ – Ковель – Ягодин, км 159 + 000

АЗС м. Бердичів, вул.Леніна

Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, 93а

АЗС м. Новоград-Волинський «Центр»

Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 43

АЗС м. Новоград-Волинський «Об’їзна»

Житомирська обл., м. Новоград-Волинський р-н, с. Нова Романівка, вул. Житомирське шосе, 31

Закарпатська

АЗС «Берегово»

м. Берегово, Мукачівська, 190

АЗС «Великий Березний»

смт Великий Березний, вул. Штефаника, 124

АЗС «Вілок»

Закарпатська обл. Виноградівський р-н. смт Вілок, вул. Виноградівська б/н

АЗС «Клячаново»

с. Клячаново, вул. Мукачівська, 129

АЗС «Нересниця»

Закарпатська обл., Тячівський р-н, вул. Заводська, 35 (38)

АЗС «Павшино»

с. Павшино, вул. Берегівська б/н

АЗС «Погорєлова»

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької, 48

АЗС «Соломоново» нова

а/д Київ – Чоп, 828 км +600 м (праворуч)

АЗС «Солотвино»

Солотвино, Спортивна, 125а

АЗС «Тячів»

Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Незалежності, 90

АЗС «Холмок» c. Розівка

с. Розівка, вул. Свободи, 49

АЗС «Хуст»

Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул. Невизначений НП. Регіональна автомобільна дорога Р-03

АЗС «Чинадієво 2»

Закарпатська обл. Мукачівський р-н, с. Чинадієво , вул. Садова, 94 в а/д Київ – Чоп, 765 + 400 км

АЗС «Чоп»

а/д Київ – Чоп, 828 км + 600 м (ліворуч)

АЗС м. Мукачево «Підгірна»

Мукачівський р-н, с. Верхній Коропець, вул. Мукачівська, 2А

АЗС м. Ужгород «8 Березня»

м. Ужгород, вул.8-Березня, 46

АЗС м. Ужгород «Капушанська»

м. Ужгород, вул. Перемоги (Капушанська), 152/2

АЗС м. Ужгород «Минайська»

м. Ужгород, вул. Минайськ, 16Б

АЗС м. Ужгород «Собранецька»

Закарпатська обл. м. Ужгород, вул. Собранецька, 162

АЗС м. Ужгород «Тімірязєва» – Шахта

Закарпатська обл., м. Ужгород., вул. Тімірязєва, 15Б.

Запорізька

АЗС «Айс»

м. Запоріжжя, Магістральна, 100б

АЗС «Балабино»

смт Балабине, вул. Українська, 2Д

АЗС «Бердянськ»

Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 108Б

АЗС «Василівка»

м. Василівка, мкр-н 40 років Перемоги, 16

АЗС «Віражна»

м. Запоріжжя, Стартова, 5б

АЗС «Дніпропетровське шосе» (с.Сонячне)

м. Запоріжжя, Сонячне шосе, 55

АЗС «Донецьке шосе»

м. Запоріжжя, Донецьке шосе, 7

АЗС «Дослідна»

м. Запоріжжя, вул. Дослідна станція, 2в

АЗС «Жукова-Ювілейна»

м. Запоріжжя, просп. Ювілейний, 36

АЗС «Зачиняєва-Істоміна»

м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 21а

АЗС «Мелітополь»

м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 78

АЗС «Паркова» (Сонячне)

м. Запорізька обл., c. Сонячне, вул. Паркова, 1

АЗС «Чарівна»

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 64а

АЗС «Чорна Гора»

м. Запоріжжя, вул. Зразкова 2Б

АЗС м. Мелітополь, виїзд на Запоріжжя

Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Семенівка, вул. Миру, 64

АЗС м. Василівка-2, Підгірненська с/р, Запорізький р-н

Запорізька обл., Василівський р-н, с. Підгірне, а/м М18 343+300 (праворуч)

АЗС м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 92

Запоріжжя, вул. Перемоги, 90

Івано-Франківська

АЗС «Богородчани»

Богородчанський р-н, с. Скобичівка, вул. Зелена, 51

АЗС «Бурштин»

м. Бурштин, вул. С. Бандери, 113а

АЗС «Вигода»

Долинський р-н, с-ще Вигода, вул. Данила Галицького, 12

АЗС «Делятин»

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт. Делятин, вул.16 липня 11б, АЗК№14

АЗС «Долина»

Богдана Хмельницького, 25в

АЗС «Заболотів»

смт Заболотів, вул. Грушевського, 125б, Снятинський р-н, Івано-Франківська обл, 78324

АЗС «Калуш вул. Б. Хмельницького

Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 78А

АЗС «Калуш»

м. Калуш Вулиця Козоріса (Чкалова), 54

АЗС «Косів»

с. Смодна, вул. Незалежності, 44а

АЗС «Отинія»

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт Отинія, вул. Галицька, 123а.

АЗС «Раківчик»

Івано-Франківська обл, Коломийський р-н, с. Раківчик, вул. Прикарпатська, 10а

АЗС «Тисмениця»

Івано-Франківська обл., м. Тисмениця, вул. Кості Левицького, 114

АЗС «Угринів»

с. Угринів, вул. Калуське шосе, 2д

АЗС «Ямниця»

Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Галицька, 64А

АЗС м. Івано-Франківськ «Довженка»

м. Івано-Франківськ, вул. Довженка, 21а

АЗС м. Івано-Франківськ «Тисменецька»

м. Івано-Франківськ, вул. Тисменицька, 248А.

Київська

АЗС «Вєра» м. Кагарлик, вул. Жовтнева, 56

м. Кагарлик, вул. Жовтнева, 56

АЗС «Акад. Заболотного (ліворуч)», вул. Акад. Заболотного, 31ж

м. Київ, вул. Заболотного, 31ж

АЗС «Акад. Заболотного (праворуч)», вул. Акад. Заболотного , 174а

м. Київ, вул. Заболотного, 174а

АЗС «Веста-1» м. Біла Церква, вул. Запорожця, 98а

вул. П. Запорожця, 98

АЗС «Веста-5», Сквирське шосе,272»

Сквирське шосе, 272

АЗС «Десна» вул., Ватутіна, 2

Генерала Ватутіна, 2г

АЗС «Здорівська» автодорога Київ – Одеса, км 35+900 (праворуч)

Траса Київ – Одеса, 35 км + 900 м (праворуч)

АЗС «Радлена» вул., Ватутіна, 3

просп. Генерала Ватутіна, 3

АЗС «Радуга-2» м. Київ, вул.Ватутіна,16

Генерала Ватутіна, 16

АЗС «Свегус» м. Бровари, вул. Київська, 331

м. Бровари, вул. Київська, 331

АЗС «Староноводницька»

Старонаводницька, 59

АЗС «Тат-К» м. Вишгород, вул. Набережна, 4-б

Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 4б

АЗС «Ярило» м. Київ, просп. Броварський, 11б

м. Київ, Броварський проспект, 11б

АЗС (Фастів Екойл)

08500 Київська обл., м. Фастів, вул. Якубовського, 62

АЗС «Авангард»

АЗС «ДакКар»

м. Київ, Наддніпрянське шосе, 8

АЗС «Загс» просп. Перемоги,11

м. Київ, Перемоги, 11б

АЗС «Найс» ліворуч

автодорога Київ – Харків, 34 км + 700 м (ліворуч)

АЗС «Найс» праворуч

автодорога Київ – Харків, 34 км + 700 м (праворуч)

АЗС «Ніна-плюс» м. Бориспіль

м. Бориспіль, Київський шлях, 3

АЗС «Обухів»

вул. Піщана, 101В

АЗС «Путрівська»

Траса Київ – Одеса, 35 км + 900 м (ліворуч)

АЗС «Саперно-Слобідська»

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 104

АЗС «Солом’янська» (верхня)

м. Київ, Солом'янська, 40а

АЗС «Шана»

автодорога Київ – Вишгород – Десна, 19 км

АЗС м. Київ, вул. Науки

м. Київ, вул. Науки, 49

АЗС м. Київ, Дніпровська набережна

вул. Дніпровська набережна, 16 Б

АЗС м. Київ «Хвиля»

вул. Дніпровська набережна, 17

АЗС м. Київ, вул. Електротехнічна

м. Київ, вул. Електротехнічна, 2б

АЗС м. Київ, вул. Заводська

м. Київ, вул. Заводська, 72

АЗС м. Київ, вул. Набережно-Лугова

м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 3

АЗС м. Київ, Столичне шосе

М. Київ, Столичне шосе, 96

АЗС м. Київ, вул. Берковецька, 6, Святошинський р-н, «Палладіна» (Ашан)

вул. Берковецька, 6

АЗС м. Київ, вул. Стеценка, 21

м. Київ, вул. Стеценка, 21

АЗС м. Київ, Севастопольська площа

Севастопольська площа, 5

АЗС м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 139

м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 139

АЗС м. Київ, вул. Богатирська, 15а

вул. Богатирська 15а

АЗС м. Київ, вул. Бориспільська, 12

вул. Бориспільська 12

АЗС м. Київ, вул. Здолбунівська-Сортувальна

вул. Здолбунівська 3 Д

АЗС м. Київ, вул. Ізюмська, 2

вул. Ізюмська, 2

АЗС м. Київ, вул. Крайня, 1

м. Київ, вул.Крайня,1

АЗС м. Київ, вул. Народного Ополчення, 11

м. Київ, вул. Народного ополчення, 11

АЗС м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17а

м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17а

АЗС м. Київ, просп. Броварський, 3а

м. Київ, Броварський проспект, 3а

АЗС м. Київ, просп. Відрадний, 105

м. Київ, просп. Відрадний, 105

АЗС м. Київ, просп. Червонозоряний, 116

АЗС Тараща

Київська область м. Тараща вул. Білоцерківська 63Б, 09500

АЗС с. Хотянівка

Київська обл., Вишгородський р-н, с. Хотянівка, вул. Лісова, 2а

АЗС с. Чабани

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чабани, автошлях Київ – Одеса, 18 км

ННБ «Вишгород»

Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 3

Кіровоградська

АЗС «Знам'янка»

Кіровоградська обл., м. Знам´янка, вул. Партизанська, 70

АЗС Садова

м. Кіровоград, вул. Садова, 43

АЗС «40-річчя Перемоги»

м. Кіровоград, вул. 40-річчя Перемоги, 105а

АЗС Габдрахманова

м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, 46

АЗС м. Кіровоград «Московська»

Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Московська ,171

АЗС м. Кіровоград «Героїв Сталінграда»

Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 22б

Луганська

АЗС «Біла Гора»

Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Біла Гора, Лівобережний масив, 3

АЗС «Новікова»

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 10

Львівська

АЗС «Бартатів»

Львівська обл., Городоцький р-н, с. Бартатів, вул. Львівська, 33Б

АЗС «Болехівці»

Дрогобицький р-н, с. Болехавці, вул. Трускавецька, 1

АЗС «Великосілки»

Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, с. Великосілки, вул. Львівська, 2

АЗС «Вікінг»

Львівська обл., с. Підбірці, траса Київ – Львів – Чоп 540 км

АЗС «Гамаліївка»

Львівська обл. Жовківський р-н, с. Малі Підліски, а/д Київ – Чоп, км 527 + 750

АЗС «Гама-Хім»

м. Львів, просп.Чорновола,107

АЗС «Добряни»

Стрийський р-н, с. Добряни

АЗС «Дубина»

Львівська обл., Сколівський р-н, с. Дубина, вул. Січових-Стрільців, 207

АЗС «Дуліби»

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дуліби, вул. Заводська, 37

АЗС «Запитів»

Львівська обл., смт Запитів, вул. Київська, 201

АЗС «Зевс-Холдінг» Пасічна

вул. Пасічна, 144

АЗС «Ілос»

м. Львів, вул. Луганська - Стрийська б/н

АЗС «Камянка Бузька»

80401 Львівська обл., Кам’янка-бузький р-н, с. Жовтанці вул. Львівська, 1а

АЗС «Ковирі»

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Ковирі

АЗС «Краківець2»

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Глиниці, вул. Шевченка, 7

АЗС «Мостиська»

Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 52

АЗС «Новояворівськ»

Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Львівська, 2

АЗС «Річки»

Львівська обл, Жовківський р-н, с/рада Річківська, а/д Львів – Рава – Руська, 65 км + 900 м

АЗС «Рясне-Руська»

Львівська обл., Яворівський р-н, с/р Рясне Руська, дорога Львів – Яворів, 9 км +100м (ліворуч)

АЗС «Сілець»

Львівська обл. Сокальський р-н, с. Сілець, вул. Перехрестя, 2

АЗС «Сокаль»

Львівська обл. Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 19

АЗС «Сокільники»

с. Сокільники, вул. Стрийська, 12

АЗС «Солонка»

553-й км. Київ – Чоп

АЗС «Сопошин»

Львівська обл., Жовківський р-н, с. Сопошин, вул. Львівська, 29

АЗС «Талісман»

м. Львів, вул. В.Чорновола,10

АЗС «Трускавець»

Львівська обл., м. Трускавець, вул. І. Мазепи, 25б

АЗС «Шегині»

Львівська обл., Мостиський р-н, с. Баличі, вул. Львівська, 4

АЗС м. Борислав «Коваліва»

м. Борислав, Коваліва, 4б

АЗС м. Дрогобич «В. Великого»

вул. В. Великого, 7/3

АЗС м. Дрогобич «Самбірська»

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Самбірська, 51

АЗС м. Дрогобич «Стрийська»

м. Дрогобич, Стрийська, 443/1

АЗС ЕКОІЛ «Городоцька»

м. Львів, вул. Кузневича, 5

АЗС м. Львів «Б. Хмельницького, 291»

м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 291

АЗС м. Львів «Богданівська»

м. Львів, вул. Богданівська, 11

АЗС м. Львів «Городоцька»

м. Львів, Городоцька, 288

АЗС м. Львів «Катерина»

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка

АЗС м. Львів «Мазепи»

м. Львів, вул. Замарстинівська, 170а  / вул.Мазепи І.

АЗС м. Львів «Поларі»

м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 192а

АЗС м. Львів «Стуса»

м. Львів, вул. Стуса, 57а

АЗС м. Львів, в'їзд з Тернополя (с. Підгірне)

а/д Львів – Тернопіль 13 км + 136 м (ліворуч)

АЗС м. Рава-Руська «Річки»

Сільська рада Рiчкiвська, а/д М-09 Львів – Рава – Руська, 66 км + 000 м

АЗС с.Краківець-3

Львівська область, Яворівський район, смт Краківець, митний перехід Краківець – Корчова

АЗС м. Червоноград «Б. Хмельницького 63а»

м. Червоноград, Хмельницького, 63а

АЗС м. Червоноград «Енергія» Промислова 2а

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 2а

Миколаївська

АЗС 17 Миколаїв «Криве озеро1»

смт Криве Озеро, а/д Київ – Одеса, 293 км (ліворуч)

АЗС 10 Миколаїв «Баштанське шосе»

м. Миколаїв, Кірова, 252

АЗС 11 Миколаїв «Металургів»

просп. Жовтневий, 281а

АЗС 12 Миколаїв «Героїв Сталінграда»

м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 22В

АЗС 13 «Лупарево»

просп. Жовтневий, 588

АЗС 14 Миколаїв «Мигія»

Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Первомайська, 112А

АЗС 15 «Баштанка»

м. Баштанка, а/д Дніпропетровськ – Миколаїв, 259 км

АЗС 16 «Індустріальна»

м. Миколаїв вул. Індустріальна, 3а/3

АЗС 18 Миколаїв «Криве озеро 2»

смт Криве Озеро а/д Київ – Одеса, 293 км (праворуч)

АЗС 19 «Казанка»

смт Казанка, вул. Васляєва, 64 б

АЗС 20 «Первомайська»

м. Первомайськ, Червонфлотська, 41б

АЗС 21 «Очаківський поворот»

Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Нечаяне, вул. Одеська, 2-В

АЗС 22 «Сандора»

Миколаївська обл., Жовтневий р-он., с/рада Миколаївська, автодорога Одеса – Мелітополь – Новоазовськ

АЗС 23 «Варварівка»

Миколаївська обл., с-ще Весняне, вул. Одеське шосе, 2а

АЗС 24 «Нова Одеса»

Миколаївська обл., м. Нова Одеса, Леніна, 50

АЗС 25 «Київська-1»

просп. Героїв Сталінграда, 26А

АЗС 26 «Варварівка2»

Миколаївська обл., с-ще Весняне, а/д Ульянівка – Миколаїв, 224 км

АЗС 27 «Вознесенськ»

м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 242г

АЗС 28 «Южноукраїнськ»

м. Южноукраїнськ, вул. Комунальна зона, 18

АЗС 29 «Київська-2»

просп. Героїв Сталінграда, 26А

АЗС 3 м. Миколаїв «Ольга»

Миколаївська обл. с. Коларивка, вул. Дорожня, 6

АЗС 30 « Баштанка 2»

м. Миколаїв, Баштанське шосе, 1

АЗС 4 м. Миколаїв «Інгул»

м. Миколаїв, с. Зайчевське, вул. Дорожня, 3

АЗС 5 м. Миколаїв «Липова»

м. Миколаїв, Липова, 40

АЗС 6 «Возсіятське»

Миколаївська обл., Єланецький р-н, с. Возсіятське, вул. Кірова, 70

АЗС 7 м. Миколаїв «Чкалова»

Чкалова, 23/1

АЗС 8 м. Миколаїв «Луначарського»

м. Миколаїв, Луначарського, 7

АЗС 9 м. Миколаїв «Херсонське шосе»

м. Миколаїв , Херсонське шосе, 50б

Одеська

АЗС «Балківська 2»

м. Одеса, вул. Балківська, 2

АЗС «Балківська, 53»

АЗС «Бугаївська»

вул. Бугаївська, 58/2

АЗС «Грушевського»

м. Одеса, Грушевського, 6

АЗС «Дальницька»

м. Одеса, вул. Дальницька 55

АЗС «Добровольського»

Одеська обл., Фонтанська с/р, а/д Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 18 км + 100 м (праворуч)

АЗС «І. Рабіна»

м. Одеса, вул, І. Рабіна, 24

АЗС «Ізмаїл»

м. Одеса, вул, І. Рабіна, 24

АЗС «Корсунці»

Одеська область, Коминтернівський район, с. Корсунці, вул. Степова, 1Б

АЗС «Кучургани»

Одеська область, Роздільнянський район, с. Кучурган

АЗС «Люстдорфська 137»

Люстдорфська дор. 137

АЗС «Люстдорфська 174»

Люстдорфська дорога, 174б

АЗС «Люстдорфська 55»

Люстдорфська дор 55

АЗС «Маяки»

с. Маяки, а/д Одеса – Рені, 38 км

АЗС «Овідіопольське шосе»

м. Одеса, Овідіопільська дорога 3/1

АЗС «Отамана Головатого»

м. Одеса, Суворовський р-н, вул. Отамана Головатого, 161

АЗС «Тираспольське шосе»

м. Одеса, Тираспольське шосе, 15

АЗС «Фонтанська дорога»

вул. Фонтанська дорога, 2А, Одеса, Одеська обл., Україна

АЗС «Южний»

Одеська обл., м. Южний, вул. Будівельників, 22

АЗС 462-й

Одеська обл., Біляївський р-н, автодорога Київ – Одеса, 462 км + 325 м

АЗС с. Нерубайське

Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада Усатівська, автодорога Київ – Одеса, 461 км

Полтавська

АЗС «Великотернівська»

м. Полтава, вул. Великотирнівська, 46

АЗС «Говтвянчик»

Полтавський р-н, с. Говтвянчик, вул. Київське шосе, буд. 1

АЗС «Кобеляки»

Полтавська область, смт Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 11/2в

АЗС «Миргород»

м. Миргород, вул. Комишнянська, 141

АЗС «просп. Миру»

Полтава, просп. Миру, 8а

АЗС «Супрунівка-2»

с. Супрунівка, вул. Київська 4в

АЗС м. Пирятин

м. Пиряти, а/д Київ – Харків – Довжанський, 154 + 568, 154 + 688 (ліворуч)

АЗС м. Полтава Серьогіна

м. Полтава, вул. Серьогіна, 2а

АЗС Староаврамівська с/р, Хорольский р-н, Полтавський обл.

Полтавська обл., Хорольский р-н, с. Глибока Долина, вул. Глибокодолиньска, 27а

АЗС м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 7б

м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 7б

АЗС м. Кременчук, вул. Київська, 66Б

м. Кременчук, вул. Київська, 66Б

АЗС м. Кременчук, р-н уч. № 16, вул. Ярмаркова, 7к

м. Кременчук, р-н уч. № 16, вул. Ярмаркова, 7к

Рівненська

АЗС «Бармаки»

с. Бармаки, вул. Польова, -

АЗС «Бранів»

Рівненська обл., Корецький р-н, с. Бранів, вул. Корецька, 8

АЗС «Гоща»

смт Гоща , Рівненська, 74 а

АЗС «Здолбунів»

м. Здолбунів, Коперника, 49

АЗС «Зоря»

с. Зоря, вул. Жовтнева, 9

АЗС «Опарипси»

Рівненська обл. Радивилівський р-н, с. Опарипси

АЗС «Остріг» с. Межиріч

Рівненська обл. Острозький р-н, с. Межиріч, вул. Хутірська, 21

АЗС «Привільне»

с. Привільне, Дубенська, 6

АЗС «Серпанок»

м. Дубно, Комунальна, 2а

АЗС м. Рівне «Дубнівська»

м. Рівне, вул. Дубенська, 163 а

АЗС м. Рівне «Сюрприз»

м. Рівне, Менделєєва, 26

АЗС с. Біла Криниця

Траса Київ – Чоп, 321 км + 600 м (ліворуч)

Сумська

АЗС м. Суми вул. Баумана

м. Суми, вул. Баумана, 105

Тернопільська

АЗС «Байківці»

Тернопільська обл., с. Байківці, вул. Смиковецька, 3

АЗС «Бережани»

м. Бережани, Тернопільська , 9а

АЗС «Бучач»

м. Бучач, Галицька, 194

АЗС «В. Березовиця»

Тернопільська обл., смт В. Березовиця, вул. Микулинецька, 127

АЗС «Довжанка»

а/д Умань – Львів – Краковець

АЗС «Дружба»

смт Дружба, Лесі Українки, 2а

АЗС «Заліщики»

АЗС «Збараж»

м. Збараж, Січових Стрільців, 1б

АЗС «Кременець»

м. Кременець, Лятуринської

АЗС «Ланівці»

АЗС «Мислова»

Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Мислова, вул. Бойчука, 1б

АЗС «Почаїв»

м. Почаїв, вул. Кременецька, 27, Кременецький р-н, Тернопільська обл.

АЗС «Чортків»

м. Чортків, вул. Ягільницька

АЗС Борщів «С. Бандери»

м. Борщів, Бандери, 146а

АЗС Тернопіль «15 Квітня»

м. Тернопіль, вул. 15 квітня 2а

АЗС Тернопіль «Микулинецька»

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 114

АЗС Тернопіль «Об’їзна 6 км»

с. Великі Гаї (об’їзна 6 + 800 км)

АЗС Тернопіль «Об’їзна 8 км» с. Великі Гаї

с. Великі Гаї (об’їзна 8 + 000 км)

АЗС Тернопіль «С. Будного»

м. Тернопіль, вул. С. Будного, 4а

АЗС Тернопіль «Текстильна»

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28а

Харківська

АЗС «50-річчя СРСР»

м. Харків просп. 50 річчя СРСР

АЗС «Білочка»(тр. Київ – Харків, Пісоч. с/р)

Харківська обл. Харківський район, смт Коротич, а/д Київ – Харків – Довжанський, 465 км

АЗС «Гагаріна»

м. Харків, просп. Гагаріна, 183А

АЗС «Красноград»

Харківська обл., Красноградський район, с. Пісчанка, вул. Енгельса, 144-146

АЗС «Малопанасівський в'їзд»

м Харків, Малопанасівський в’їзд, 1

АЗС «Панцерника Потьомкіна»

м Харків, вул. Панцерника Потьомкіна, 4

АЗС «Просп. Л. Свободи»

м Харків, вул. Людвіга Свободи, 57а

АЗС «Просп. Московський»

м. Харків, просп. Московський, 247а

АЗС «Черкаська Лозова»

Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Черкаська Лозова, пров. Проминевий, 29

АЗС №13 «Чувашська»

м. Харків, вул. Чувашська, 1

АЗС м. Харків, вул. Тракторобудівельників, 1-А

м. Харків, просп. Тракторобудівників, 1а

АЗС с. Пісочин

с. Пісочин, вул. Пушкіна

АЗС м. Харків, вул. Шевченка, 41

Херсонська

АЗС 31 «Цюрупинськ»

м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 162

АЗС м. Нова Каховка

м. Нова Каховка, вул. Паризької комуни, 81

АЗС с. Молодіжне

Херсонська обл., м. Херсон. Селищна рада Антонівська. автодорога Одеса – Мелітополь – Новоазовск (на Таганрог)

АЗС Чорнобаївська с/р, Білозерського р-ну, Херсонська обл.

Херсонська обл., Білозерський р-н, Чорнобаївська с/р, автодорога М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ

Хмельницька

АЗС «Західна-Окружна»

Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Західно Окружна, 5/2 АЗК № 12 «Західно-Окружна»

АЗС «Кам'янець Подільський»

Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільский, просп. Грушевського, 1/10

АЗС «Смотрич»

Хмельницька обл., с. Смотрич Кам‘янець-Подільского р-ну, вул. Леніна, 32

АЗС «Старокостянтинів»

Хмельницька обл., м. Староконстянтинів, вул.1 Травня, 127 АЗК № 10 Старокостянтинів

АЗС «Старокостянтинівське шосе 2»

Хмельницька обл., м. Хмельницький, Староконстянтинівське шосе, 2/1Н

АЗС «Стуфчинці»

Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/р Стуфчинці, автодорога Житомир – Чернівці – Тереблече, 178 км + 264 м

АЗС «Шаровеки»

Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Шаровечківська, автодорога Стрий – Тернопіль – Кіровоград

АЗС смт Летичів, Хмельницької обл.

Хмельницька обл., автодорога М12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка, 311 км – 750 м, до 312 км – 00 м

АЗС м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе

м. Хмельницький, вул. Вінницька, 2/2

АЗС м. Хмельницький «пр. Миру»

Хмельницька обл., Хмельницький район. с/рада Грузевицька , Комплекс будівель і споруд № 2

АЗС Чернівецьке кільце, Хмельницької обл.

Хмельницька обл., Хмельницький р-н, територія Ружичанської сільської ради, в смузі відводу автодороги

Черкаська

АЗС «Жашків»

м. Жашків, Одеська, 50в

АЗС «Кам'янка»

Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Шевченка, 51а

АЗС «Кононівка»

а/д Київ-Харків, 126 км.+200 м.

АЗС «Нептун»

Черкаська обл., Сміла, вул. Ржевська, 24

АЗС «Полянецька праворуч»

а/д Стрий – Знам'янка, 550 км + 467 м

АЗС «Сміла «Комунарська»

Черкаська обл. м. Сміла, вул. Комунарська, 141

АЗС «Умань 1»

м. Умань, Ленінградське шосе, 4в

АЗС «Умань 2»

м. Умань, Ленінградське шосе, 1б

АЗС «Червона Слобода»

с. Червона Слобода, Жовтнева, 16/4

АЗС м. Черкаси «Аеропорт» Смілянське

Черкаський р-н, а/д Черкаси – Сміла, 6 км + 200 м

АЗС «30-річчя Перемоги» Черкаси

м. Черкаси, 30-річчя Перемоги, 7/1

АЗС с. Нова Дмитрівка

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с/рада Новодмитрівська, автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ

АЗС м. Тальне

а/д Н-16 Золотоноша – Умань, 174 км +590 м

АЗС м. Черкаси «Смілянська»

м. Черкаси, Смілянська, 78/4

Чернігівська

АЗС «Красне»

с. Красне, Дружби, 1а

АЗС «Прилуки»

вул. Котляревського, 101

АЗС м. Чернігів, вул. Миру

м. Чернігів, просп. Миру, 231 а

АЗС с. Кіпті

Чернігівська обл, Козелецький р-н, с. Кіпті, вул. Слов'янська, 53А

Чернівецька

АЗС «Порубне»

с. Тереблече, вул. Головна, 134, Глибоцького р-ну, Чернівецької обл.

АЗС с. Тереблече (КПП Порубне), Глибочицький р-н

с. Тереблече, вул. Головна , 151 Глибоцького р-ну, Чернівецької обл.

АЗС м. Чернівці «Коломийська»

м. Чернівці вул. Коломийська, 4-Б

АЗС м. Чернівці «Магала»

с. Магала, вул. Чернівецька, 18

АЗС м. Чернівці «Тарілка»

м. Чернівці, вул. Хотинська, 3-Б

АЗС м. Чернівці «Хотинська»

м. Чернівці, вул. Хотинська, 53-А

АЗС м. Чернівці «Червоноармійська»

м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 184а