Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на Google Play
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на AppStore
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Центр підтримки клієнтів - 0 800 300 525

Офіційні правила акції «Індивідуальні винагороди»

1.  Загальні положення

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції «Індивідуальні винагороди» (далі у тексті – Акція).

1.2. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України на безоплатних засадах юридичними особами і має на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п.14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).

1.3. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.4. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в Інтернет за адресою розміщення цих Правил (п. 1.4.). Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернет на офіційному сайті Організатора за адресою: www.wog.ua.

1.6. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

1.7. Дані правила є доповненням до офіційних правил програми «ПРАЙД» і не відміняють умов програми лояльності «ПРАЙД».

2.  Організатор Акції.

2.1. Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації нафтопродуктів через мережу АЗС WOG - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 (далі у тексті – Організатор).

3.  Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

3.1. Період проведення Акції: з 03.01.2020 р. по 31.12.2021 р. включно. (далі у тексті – Період акції).

3.2. Акція проводиться на АЗК WOG по всій території України, окрім території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО (далі у тексті – місця проведення Акції).Перелік АЗК,які беруть участь в Акції,викладено у Додатку1

3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, які виконали умови Акції.

3.4. Учасниками Акції є учасники програми ПРАЙД, яка діє на АЗК WOG, згідно офіційних правил програми ПРАЙД, відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил. (далі у тексті – Учасники).

3.5. Обмеження: в Акції беруть участь тільки картки ПРАЙД з номерами в діапазонах: 7777770хххххххх, 7777772хххххххх, 77777761ххххххх, де «х» – будь- яка цифра від 0 до 9 та в статусі «Зареєстрована» з наявним номером стільникового телефону, наданого під час реєстрації картки ПРАЙД.

3.6. Після реєстрація картки ПРАЙД прийняти участь в Акції «Індивідуальні винагороди» є можливість не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше ніж через 60 днів з моменту реєстрації та надання контактного номеру стільникового телефону.

3.7. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.  Умови участі та заохочення Акції.

4.1. В акції беруть участь лише покупці, які розраховуються на АЗК за пальне готівкою або банківською карткою разом з карткою ПРАЙД, яка приймає участь в Акції.

4.2. Виконуючи умови Акції, учасники отримують гарантовані заохочення у вигляді винагороди, яка вказана в тексті отриманого текстового(sms) повідомлення на вказаний, при реєстрації карти ПРАЙД, номер стільникового телефону, за кожен придбаний в рамках Акції літр пального (далі у тексті – Заохочення).

4.3. Для участі в акції необхідно протягом Періоду Акції здійснити купівлю бензину, дизпалива або газу до 125 літрів одним чеком (але не більше 1 500 літрів за період, що вказаний у тексті отриманого текстового (sms) повідомлення на вказаний при реєстрації карти ПРАЙД номер стільникового телефону), надавши при розрахунку касиру на АЗК картку ПРАЙД. Вказаний об’єм пального повинен бути оплачений у повному обсязі готівкою або банківською платіжною карткою одним чеком (далі у тексті – Акційна купівля).

Примітка: Якщо покупець пального на АЗК не є учасником програми ПРАЙД та відповідно немає картки ПРАЙД, він може отримати її безкоштовно в момент купівлі на АЗК, зареєструвати та долучитися до участі в програмі ПРАЙД та участі в Акції згідно умов в п. 3.6.

Обмеження:

Бонуси по одній картці «ПРАЙД» зараховуються по перших шести чеках за добу на одному АЗК та за дев'ять чеків в мережі АЗК. За покупки понад встановленні норми вказані в цьому пункті, зарахування бонусів на картку не передбачене. 

За купівлю пального з використанням акційних купонів,що надають миттєву знижку на пальне в рамках інших діючих на даний момент акцій в мережі АЗК WOG, Заохочення не нараховується, а діє тільки знижка за акційним купоном. 

4.4. У випадку, якщо винагорода, вказана в тексті отриманого текстового (sms) повідомлення на вказаний при реєстрації карти ПРАЙД номер стільникового телефону, надається учаснику у вигляді бонусних нарахувань то закупівлю пального, яке не підпадає під умови Акції, а саме: за купівлю пального більше 80 літрів, здійснюється за звичайними умовами програми ПРАЙД.

4.5.  У випадку, якщо винагорода, вказана в тексті отриманого текстового (sms) повідомлення на вказаний при реєстрації карти ПРАЙД номер стільникового телефону, надається учаснику у вигляді миттєвої знижки, нарахування бонусів за Акційну купівлю в період Акції не відбувається.

4.6. Нарахування заохочення здійснюється згідно офіційних правил програми «ПРАЙД», а саме згідно пункту правил 2.11.

4.7. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості Заохочення грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку небажання або неможливості учасника ним скористатись з будь-яких можливих причин.

4.8. Організатор рекомендує протягом періоду Акції зберігати касові чеки, що підтверджують купівлю учасником пального або товарів з магазину з карткою ПРАЙД у період проведення Акції.

5.  Інформація/персональні дані/особисті немайнові права

5.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:

5.2. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень;

5.3. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь- яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень тощо, на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.

5.4. Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь який спосіб, що не суперечить законодавству України.

5.5. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України;

5.6. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6.  Обмеження

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор не несе відповідальність за нездатність Учасників скористатись заохоченнями Акції не з вини організатора.

6.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.

6.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

7.  Інші умови

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання заохочень, передбачених цими Правилами. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Акційних заохочень. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.6. Процедура визначення отримувачів заохочень не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.8. Інформацію про умови Акції можна отримати на cайті Організатора за адресою: www.wog.ua,зателефоном: 0800-300-525 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межахУкраїни безкоштовні), або відправивши безкоштовно SMS-запит на номер 8525 для очікування дзвінка від оператора інформаційної лінії.


Додаток 1 до офіційних правил акції «Індивідуальні винагороди» Перелік АЗК WOG, які беруть участь в акції «Індивідуальні винагороди»

Регіон / назва АЗК

Точна адреса

Регіон / назва АЗК

Точна адреса

Вінницька

АЗК "Жмеринка"

Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Коростівці, вул. Шевченка, 1А, перехрестя 346км+200

АЗК "Лебединського 15А"

м. Вінниця, вул. Лебединського, 15А

АЗК "Зарванці"

Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Молодіжна, 29

АЗК "Лебединського 4А"

м. Вінниця, вул. Лебединського, 4А

АЗК "Комсомольське"

Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Комсомольське, вул. Київська, 135

АЗК "Порека"

м. Вінниця, вул. Василя Порика, 28

АЗК "Немирівське шосе"

Вінницька р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 92

АЗК "Гайсинське шосе"

Вінницька обл., м. Немирів, вул. Гайсинське шосе, 4

АЗК "Келецька"

м. Вінниця, вул. Келецька, 47А

АЗК "Могилів-Подільський"

Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Пушкіна, 74

АЗК "Київська"

м. Вінниця, вул. Київська, 76

Волинська

АЗК "Берестечко"

Волинська обл., Горохівський р-н, с. Кутрів, вул. Л.Українки, 1А

АЗК "Луцька"

Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 192

АЗК "Брище"

Волинська обл., Луцький р-н, с. Сирники, вул. Ковельська, 91

АЗК "Устилузька"

Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 140

АЗК "Вишнів"

Волинська обл., Любомльський р-н, с. Вишнів Київська, 4

АЗК "Луцька"

Волинська обл., м. Горохів, Луцька, 47

АЗК "Камінь-Каширський"

Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Ватутіна, 6

АЗК "Брестська"

Волинська обл., м. Ковель, Брестська, 141

АЗК "Колодяжне"

Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, вул. Луцька, 2А 

АЗК "Варшавська"

Волинська обл., м. Ковель, Варшавська, 3Б

АЗК "Маневичі"

Волинська обл., смт Маневичі, вул. Луцька, 11

АЗК "Луцька"

Волинська обл., м. Ковель, вул. Луцька, 29А

АЗК "Ратно"

Волинська обл., смт Ратне, вул. Центральна, 1А

АЗК "Відродження"

Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, в. Відродження, 40

АЗК "Старовойтове 1"

Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 34

АЗК "Володимирська"

с. Великий Омельяник, Володимирська, 1А

АЗК "Старовойтове 2"

Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 35

АЗК "Київський майдан"

м. Луцьк, вул. Рівненська, 22

АЗК "Струмівка"

Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 120А

АЗК "Конякіна"

м. Луцьк, вул. Конякіна, 22

АЗК "Турійськ"

Волинська обл., м. Турійськ, вул. Володимирська, 45

АЗК "Соборності"

м. Луцьк, пр-т Соборності, 45

АЗК "Цумань"

Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Кадище, Цуманське перехрестя, 35км а/д Луцьк-Рівне-Київ

АЗК "Незалежності"

Волинська обл., смт Любешів, вул. Незалежності, 2А

Дніпропетровська

АЗК "Криворіжське шосе"

Дніпропетровська обл., с. Дороге, вул. Миколаївська, 191А

АЗК "Набережна-Заводська"

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна-Заводська, 3

АЗК "Кротова"

Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Б.Кротова, 22Д


АЗК "Павлоград 2"

Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, Привовчанська с/р, комплекс споруд №1

АЗК "Сучкова"

Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 41Е

АЗК "Павлоград"

Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Богуслав, вул. Лінійна, 2А


АЗК "Передова"

м. Дніпропетровськ, вул. Передова, 263

АЗК "Ювілейне"

Дніпропетровська обл., тер. с/р Ювілейне

АЗК "Донецьке шосе"

м. Дніпропетровськ, тер. Ювілейної с/р, комплекс споруд №7Б

АЗК "Дніпродзержинськ"

Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська, 83

АЗК "Правда 1"

м. Дніпропетровськ, пр-т Газети "Правда", 1І

АЗК "Новомосковська"

Дніпропетровська обл., с. Хащеве, вул. Овчаренко, 52М

АЗК "Правда 2"

м. Дніпропетровськ, пр-т Газети "Правда", 2Г

АЗК "Панікахі"

Дніпропетровська обл., смт Дослідне, вул. Наукова, 79

АЗК "Золоті ключі 2"

м. Дніпропетровськ, смт Ювілейне, Бабенко , 8 (пр-т Газети Правди (в’їзд)

АЗК "П'ятихатки"

Дніпропетровська обл., с. Зоря Комунізму, вул. Молодіжна, 55

АЗК "Курилівка"

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт Курилівка, вул. Зоряна, 1Б

АЗК "Софіївка"

Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Вишневе, вул. Татарця, 21А

АЗК "Золоті ключі"

м. Дніпропетровськ, смт Ювілейне, вул. Кримська, 7 (Донецьке шосе (виїзд))

Донецька

АЗК "Курахово"

Донецька обл., Маріїнський р-н, м. Курахове, пр-т  Маяковського, промзона, 63/1

АЗК "Карпинського"

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Карпинського, 71

АЗК "Маріуполь"

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Куприна, 60

АЗК "Мазая"

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 45

АЗК "Красноармійськ"

Донецька обл., Красноармійський р-н, с. Перше Травня,  пров. Пригородній, 6

Житомирська

АЗК "Бердичівський майдан"

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, м-р Бердичівський, 8

АЗК "Вітрука"

м. Житомир, вул. Вітрука, 1А

АЗК "Броники"

Житомирська обл., Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. Весела, 9, а/д Київ-Чоп

АЗК "Майдан Визволення"

м. Житомир, майдан Визволення, 11

АЗК "Генерала Ватутіна"

м. Житомир, вул. Ватутіна, 63

АЗК "Жовтнева"

Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 26В

АЗК "Глибочиця"

Житомирський р-н, Глибочицька с/р, а/д Київ-Чоп, 127 км+990 (праворуч)

АЗК "Клочове" Коростень

Житомирська обл., Коростенський р-н, Кожухівська с/р, траса Київ-Ковель-Ягодин 159км

АЗК "Зарічани"

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, Бердичівське шосе, 3А

АЗК "Бердичів"

Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, 93А

АЗК "Левків"

Житомирська обл., с. Левків, а/д Київ - Чоп,  127км+990 (ліворуч)

АЗК "Центр"

Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 43

АЗК "Оліївка"

Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Щорса, 269

АЗК "Об'їзна"

Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Нова Романівна, вул. Житомирське шосе, 31

АЗК "Садки"

Житомирський р-н, с. Садки, а/д Київ-Чоп км 154+600

Закарпатська

АЗК "Берегово"

Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Мукачівська, 190

АЗК "Холмок"

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка,  вул. Свободи, 49

АЗК "В.Березний"

Закарпатська обл., смт Великий Березний, вул. Штефаника, 124

АЗК "Хуст"

Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул. Невизначений н/п, а/д Мукачево-Ів.-Франківськ-Рогатин-Львів

АЗК "Вілок"

Закарпатська обл., Виноградівський р-н, смт Вілок, вул. Виноградівська б/н (митний перехід з Угорщиною)

АЗК "Чинадієво 2"

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Чинадієво, вул. Садова, 94В а/д Київ - Чоп 765км+400 (ліворуч)

АЗК "Клячаново"

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Клячаново, вул. Мукачівська, 129

АЗК "Чоп"

Закарпатська обл., м. Чоп, а/д Київ-Чоп 828 км +600 (ліворуч)

АЗК "Нересниця"

Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Нересниця, вул. Заводська, 35 (38)

АЗК "Підгірна"

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. В.Коропець, вул. Мукачівська, 2А

АЗК "Павшино"

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Павшино, вул. Берегівська, 2

АЗК "8 Березня"

Закарпатська обл., м Ужгород, вул.8-Березня, 46

АЗК "Погорєлова"

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької, 48

АЗК "Капушанська"

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги (Капушанська) 152/2

АЗК "Соломоново" нова

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломонове, а/д Київ-Чоп 828км +600 (праворуч)

АЗК "Минайська"

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Минайськ, 16Б

АЗК "Солотвино"

Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Солотвино, вул. Спортивна, 125А

АЗК "Собранецька"

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 162

АЗК "Тячів"

Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів вул. Незалежності, 90

АЗК "Тімірязєва"

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Тімірязєва,15Б

Запорізька

АЗК "Айс"

м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 100Б (біля заводу «АЙС»)

АЗК "Зачиняєва-Істоміна"

м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 21А

АЗК "Балабіно"

Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Балабіно, вул. Українська, 2Д

АЗК "Мелітополь"

Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т Б. Хмельницького, 78

АЗК "Бердянськ"

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 108Б

АЗК "Паркова"

Запорізька обл., Запорізький р-н, c. Сонячне, вул. Паркова, 1

АЗК "Василівка"

Запорізька обл., м. Василівка  м-р 40років Перемоги, 16

АЗК "Чарівна"

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 64А

АЗК "Віражна"

м. Запоріжжя, вул. Стартова, 5Б (вул. Віражна)

АЗК "Чорна Гора"

м. Запоріжжя, вул. Зразкова, 2Б

АЗК "Дніпропетровське шосе"

м. Запоріжжя, Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Сонячне Шосе, 55

АЗК "Мелітопіль"

Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Семенівка, вул. Миру, 64

АЗК "Донецьке шосе"

м. Запоріжжя, Донецьке Шосе, 7 (поруч посту ДАІ)

АЗК "Василівка 2"

Запорізька обл., Василівський р-н, с. Підгірне, а/м М18 343км+300 (праворуч)

АЗК "Дослідна"

м. Запоріжжя, вул. Дослідна станція, 2В

АЗК "Перемоги"

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 90

АЗК "Жукова-Ювілейна"

м. Запоріжжя, пр-т Ювілейний, 36

Івано-Франківська

АЗК "Богородчани"

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Скобичівка вул. Зелена, 51

АЗК "Косів"

Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Смодна, вул. Незалежності, 44А

АЗК "Бурштин"

Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. С.Бандери, 113А

АЗК "Отинія"

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., смт Отинія, вул. Галицька, 123А

АЗК "Вигода"

Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с-ще Вигода, вул. Данила Галицького, 12

АЗК "Раківчик"

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Раківчик, вул. Прикарпатська, 10

АЗК "Делятин"

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт  Делятин, вул.16 липня, 11Б

АЗК "Тисмениця"

Івано-Франківська обл., м. Тисмениця,  вул. Кості Левицького, 114

АЗК "Долина"

Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Богдана Хмельницького, 25В

АЗК "Угринів"

Івано-Франківська обл., с. Угринів, вул. Калуське шосе, 2Д

АЗК "Заболотів"

Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, смт Заболотів, вул. Грушевського, 125Б

АЗК "Ямниця"

Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Галицька, 64А

АЗК "Калуш 2"

Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 78А

АЗК "Довженка"

м. Івано-Франківськ, вул. Довженка, 21А

АЗК "Калуш"

Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Козоріза (Чкалова), 54

АЗК "Тисменецька"

м. Івано-Франківськ, вул. Тисменицька, 248А

Київська

АЗК  "Віра"

Київська обл., м Кагарлик, вул. Жовтнева, 56

АЗК "Науки"

м Київ, вул. Науки, 49

АЗК "Ак.Заболотного"

м. Київ, вул. Заболотного, 31Ж (ліворуч)

АЗК "Дніпровська набережна"

м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 16Б

АЗК "Ак.Заболотного"

м. Київ, вул. Заболотного, 174А (праворуч)

АЗК "Електротехнічна"

м. Київ, Електротехнічна, 2Б

АЗК "Веста 1"

Київська обл., м. Біла Криниця, вул. П.Запорожця, 98

АЗК "Заводська"

м. Київ, вул. Заводська, 72

АЗК "Веста 5"

Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 272

АЗК "Набережно-Лугова"

м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 3

АЗК "Десна"

м. Київ, пр-т Генерала Ватутіна, 2Г

АЗК "Столичне шосе"

м Київ, Столичне шосе, 96

АЗК "Здорівська"

Київська обл., Васильківський р-н, а/д Київ-Одеса 35км+900 (праворуч)

АЗК "Палладіна"

м. Київ, вул. Берковецька, 6

АЗК "Радлена"

м. Київ, пр-т Генерала Ватутіна, 3

АЗК "Севастопольська площа"

м. Київ, Севастопольська Площа, 5

АЗК "Радуга 2"

м. Київ, пр-т Генерала Ватутіна, 16

АЗК "Глушкова"

м. Київ, пр-т Академіка Глушкова,139

АЗК "Свегус"

Київська, обл., м. Бровари,  вул. Київська, 331

АЗК "Богатирська"

м. Київ, вул. Богатирська, 15А

АЗК "Староноводницька"

м. Київ, вул. Старонаводницька, 59

АЗК "Бориспільська"

м. Київ, вул. Бориспільська, 12

АЗК "Тат-К"

Київська обл., м. Вишгород, вул.Набережна, 4Б

АЗК "Здолбунівська-Сортувальна"

м. Київ, вул. Здолбунівська, 3Д

АЗК "Ярило"

м. Київ, Броварський проспект, 11Б

АЗК "Ізюмська"

м. Київ, вул. Ізюмська, 2

АЗК "Фастів Екойл"

Київська обл., м. Фастів, вул. Якубовського, 62

АЗК "Крайня"

м. Київ, вул. Крайня, 1

АЗК "Авангард"

Київська обл., ліва сторона пн.-сх. Обходу Києва, межі Сенківської м/р

АЗК "Народного Ополчення"

м. Київ, вул. Народного ополчення, 11

АЗК "ДакКар"

м. Київ, Наддніпрянське шосе, 8

АЗК "Сім’ї Сосніних"

м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17А

АЗК "Загс"

м. Київ, пр-т Перемоги, 11б

АЗК "Броварський проспект"

м. Київ, пр-т Броварський, 3А

АЗК "Найс"

а/д Київ Харків 34км + 700  (ліворуч)

АЗК "пр-т Відрадний"

м. Київ, пр-т Відрадний, 105

АЗК "Найс"

а/д Київ Харків 34км + 700 (праворуч)

АЗК "пр-т Червонозоряний"

м. Київ, пр-т Червонозоряний, 11Б

АЗК "Ніна-плюс"

Київська обл., м. Бориспіль, Київський шлях, 3

АЗК "Волна"

м. Київ, пр-т Заводський, 1

АЗК "Обухів"

Київська обл., м. Обухів, вул. Піщана, 101В

АЗК "Тараща"

Київська обл., м. Тараща, вул. Білоцерківська, 63Б

АЗК "Путрівська"

Київська обл., Васильківський р-н, а/д Київ-Одеса 35км+900 (ліворуч)

АЗК "Хотянівка"

Київська обл., Вишгородський р-н, с. Хотянівка, вул. Лісова, 2А

АЗК "Саперно-Слобідська"

м. Київ, Саперно-Слобідська, 104

АЗК "Чабани"

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чабани, а/д Київ-Одеса, 18км

АЗК "Солом’янська" (верхня)

м. Київ, вул. Солом'янська, 40А

ННС "Мустанг 3"

Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 3

АЗК "Шана"

Київська обл., а/д Київ-Вишгород-Десна, 19 км

ННС "Мустанг 2"

м. Київ, Набережно-Печерська дорога, 2

Кіровоградська

АЗК "Знам'янка"

Кіровоградська обл., м. Знам´янка, вул. Партизанська, 70

АЗК "Габдрахманова"

м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, 46

АЗК "Садова"

м. Кіровоград, вул. Садова, 43

АЗК "Московська"

м. Кіровоград, вул. Московська, 171

АЗК "40-річчя  Перемоги"

м. Кіровоград, вул. 40-річчя Перемоги, 105А

АЗК "Героїв Сталінграду"

м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграду, 22Б

Луганська

АЗК "Біла Гора"

Луганська обл., Попаснянский р-н,  с. Біла Гора,  Лівобережний масив, 3

АЗК "Новікова"

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 10

Львівська

АЗК "Бартатів"

Львівська обл., Городоцький р-н, с. Бартатів, вул. Львівська, 33Б

АЗК "Солонка"

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, а/д Київ-Чоп, 553км

АЗК "Болехівці"

Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Болехавці, вул. Трускавецька, 1

АЗК "Сопошин"

Львівська обл., Жовківський р-н, с. Сопошин, вул. Львівська, 29

АЗК "Великосілки"

Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н., с. Великосілки, вул. Львівська, 2

АЗК "Талісман"

м. Львів, вул. В.Чорновола,10

АЗК "Вікінг"

Львівська обл., с. Підбірці, траса Київ-Львів-Чоп 540 км

АЗК "Трускавець"

Львівська обл., м. Трускавець, вул. І.Мазепи, 25Б

АЗК "Гамаліївка"

Львівська обл., Жовківський р-н., с. Малі Підліски, а/д Київ-Чоп,   527км+750

АЗК "Шегині"

Львівська обл., Мостиський р-н, с. Баличі, вул. Львівська, 4

АЗК "Гама-Хім"

м. Львів, пр-т Чорновола, 107

АЗК "Борислав"

Львівська обл., м. Борислав, вул. Коваліва, 4

АЗК "Добряни"

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Добряни, вул. Садова, 13

АЗК "Дрогобич"

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В.Великого, 7/3

АЗК "Дубина"

Львівська обл., Сколівський р-н, с. Дубина, вул. Січових-Стрільців, 207

АЗК "Самбірська"

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Самбірська, 51

АЗК "Дуліби"

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дуліби, вул. Заводська, 37

АЗК "Стрийська"

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 443/1

АЗК "Запитів"

Львівська обл., смт. Запитів, вул. Київська, 201

АЗК ЕКОІЛ "Городоцька"

м. Львів, вул. Кузневича, 5

АЗК "Зевс-Холдінг"

м. Львів, вул. Пасічна, 144

АЗК "Б.Хмельницького"

м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 291

АЗК "Ілос"

м. Львів, вул. Луганська-Стрийська, б/н

АЗК "Богданівська"

м. Львів, вул. Богданівська, 11

АЗК "Камянка Бузька"

Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, с. Жовтанці, вул. Львівська, 1А

АЗК "Городоцька"

м. Львів, вул. Городоцька, 288

АЗК "Ковирі"

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Ковирі

АЗК "Катерина"

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, 553км (готель "Катерина", об’їзна дорога)

АЗК "Краківець 2"

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Глиниці, вул. Шевченка, 7

АЗК "Мазепи"

м. Львів, вул. Мазепи-Замарстинівська, 170А

АЗК "Мостиська"

Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 52

АЗК "Поларі"

м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 192А

АЗК "Новояворівськ"

Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ,  вул. Львівська, 2

АЗК "Стуса"

м. Львів, вул. Стуса, 57А

АЗК "Річки"

Львівська обл., Жовківський р-н, с/р Річківська, а/д Львів-Рава-Руська, 65км+900

АЗК "Винники"

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підгірне, а/д Львів- Тернопіль, 13км+136м (ліворуч)

АЗК "Рясне-Руська"

Львівська обл., Яворівський р-н, с/р Рясне Руська, дорога Львів- Яворів 9км+100 (ліворуч)

АЗК "Річки"

Львівська обл., Жовківський р-н, Рiчкiвська с/р, а/д М-09 Львів-Рава-Руська, 66км +900

АЗК "Сілець"

Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, вул. Перехрестя,  2

АЗК "Краківець 3"

Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краківець, митний перехід Краківець-Корчова

АЗК "Сокаль"

Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 19

АЗК "Червоноград"

Львівська обл., м. Червоноград, Хмельницького, 63А

АЗК "Сокільники"

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул. Стрийська, 12

АЗК "Енергія"

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 2А

Миколаївська

АЗК "Криве озеро 1"

Миколаївська обл., смт Криве Озеро, а/д Київ-Одеса 293км (ліворуч)

АЗК "Нова Одеса"

Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Леніна, 50

АЗК "Баштанське шосе"

м. Миколаїв, Кірова, 252

АЗК "Київська 1"

м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграду, 26А

АЗК "Металургів"

м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 281А

АЗК "Варварівка 2"

Миколаївська обл., с. Весняне, а/д Ульянівка-Миколаїв, 224км

АЗК "Героїв Сталінграда"

м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграду, 22В

АЗК "Вознесенськ"

Миколаївська, обл., м. Вознесенськ,  вул. Жовтневої революції, 242Г

АЗК "Лупарево"

м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 588

АЗК "Южноукраїнськ"

Миколаївська, обл., м. Южноукраїнськ, вул. Комунальна зона, 18

АЗК "Мигія"

Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Первомайська, 112А

АЗК "Київська 2"

м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграду, 26А

АЗК "Баштанка"

Миколаївська обл., м. Баштанка, а/д Дніпропетровськ-Миколаїв, 259км

АЗК "Зайчевське Ольга"

Миколаївська обл., с. Коларивка, вул. Дорожня, 6

АЗК "Індустріальна"

м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 3А/3

АЗК "Баштанка 2"

м. Миколаїв, Баштанське шосе, 1

АЗК "Криве озеро 2"

Миколаївська обл., смт Криве Озеро, а/д Київ-Одеса, 293км (праворуч)

АЗК "Зайчевське Інгул"

м. Миколаїв, с. Зайчевське, вул. Дорожна, 3

АЗК "Казанка"

Миколаївська обл., смт Казанка, вул. Васляева, 64 б

АЗК "Липова"

м. Миколаїв, вул. Липова, 40

АЗК "Первомайська"

Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Червонфлотська, 41б

АЗК "Возсіятське"

Миколаївська обл., Єланецький р-н, с. Возсіятське, вул. Кірова, 70

АЗК "Очаківський поворот"

Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Нечаяне, вул. Одеська, 2В

АЗК "Чкалова"

м. Миколаїв, вул. Чкалова, 23/1

АЗК "Сандора"

Миколаївська обл., Жовтневий р-н., с/ р миколаївська, а/д Одеса-Мелітополь-Новоазовськ

АЗК "Луначарського"

м. Миколаїв, вул. Луначарського, 7

АЗК "Варварівка"

Миколаївська обл., с. Весняне, вул. Одеське шосе, 2А

АЗК "Херсонське шосе"

м. Миколаїв, Херсонське шосе, 50Б

Одеська

АЗК "Балківська 1"

м. Одеса, вул. Балківська, 2

АЗК "Люстдорфська 174"

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 174Б

АЗК "Балківська 2"

м. Одеса, вул. Балківська, 53

АЗК "Люстдорфська 55"

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 55

АЗК "Бугаївська"

м. Одеса, вул. Бугаївська, 58/2

АЗК "Маяки"

Одеська обл., с. Маяки, а/д Одеса-Рені, 38км

АЗК "Грушевського"

м. Одеса, вул. Грушевського, 6

АЗК "Овідіопольське шосе"

м. Одеса, Овідіопільська дорога, 3/1

АЗК "Дальницька"

м. Одеса, вул. Дальницька, 55

АЗК "Отамана Головатого"

м. Одеса, Суворовский р-н, вул. От.Головатого, 161

АЗК "Добровольського"

Одеська обл., Фонтанська с/р, а/д Одеса-Мелітополь-Новоазовськ 18км+100 (праворуч)

АЗК "Тираспольське шосе"

м. Одеса, Тираспольське шосе, 15

АЗК "І.Рабіна"

м..Одеса, вул. І.Рабіна, 24

АЗК "Фонтанська дорога"

м. Одеса, Фонтанська  дорога, 2А

АЗК "Ізмаїл"

Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 378

АЗК "Южний"

Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 22

АЗК "Корсунці"

Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Корсунці, вул. Степова, 1Б


АЗК "Кучургани"

Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Одеська, 68, а/д Одеса-Кишинів

АЗК "Нерубайське"

Одеська обл., Біляївський р-н,  Усатівська с/р, а/д Київ-Одеса, 461км

АЗК "Люстдорфська 137"

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 137

Полтавська

АЗК "Великотернівська"

м. Полтава, вул. Великотирнівська, 46

АЗК "Супрунівка 2"

Полтавська обл., с. Супрунівка, вул. Київська, 4В

АЗК "Говтвянчик"

Полтавський р-н, с. Говтвянчик, вул. Київське Шосе, 1

АЗК "Пирятин"

Полтавська обл., м. Пиряти а/д Київ-Харків-Довжанський 154+688(ліворуч)

АЗК "Кобеляки"

Полтавська обл., смт Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 11/2В

АЗК "Полтава Серьогіна"

м. Полтава, вул. Серьогіна, 2А

АЗК "Миргород"

Полтавська обл., м. Миргород, вул. Комишнянська, 141

АЗК "Хорол"

Полтавська обл., Хорольский р-н, с. Глибока Долина, вул. Глибокодолиньска, 27А

АЗК "пр-т Миру"

м. Полтава, пр-т Миру, 8А

Рівненська

АЗК "Бармаки"

Рівненська р-н, с. Бармаки, вул. Польова, 2

АЗК "Остріг"

Рівненська обл., Острозький р-н, с. Межиричі, вул. Хутірська, 21

АЗК "Бранів"

Рівненська обл., Корецький р-н, с. Бранів, вул. Корецька, 8

АЗК "Привільне"

Рівненська обл., Дубнівський р-н, с. Привільне, вул. Дубенська, 6

АЗК "Гоща"

Рівненська обл., смт Гоща, вул. Рівненська, 74А

АЗК "Серпанок"

Рівненська обл., м. Дубно, вул. Комунальна, 2А

АЗК "Здолбунів"

Рівненський р-н, м. Здолбунів, вул. Коперника, 49

АЗК "Дубнівська"

м. Рівне, вул. Дубенська, 163А

АЗК "Зоря"

Рівненська обл., с. Зоря, вул. Жовтнева, 9

АЗК "Сюрприз"

м. Рівне, вул. Менделєєва, 26

АЗК "Опарипси"

Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Опарипси, вул. Бродівська, 96А

АЗК "Біла Криниця"

Рівненська обл., с. Біла Криниця, а/д Чоп-Київ 321км+600 (ліворуч)Тернопільська

АЗК "Байківці"

Тернопільська обл., с. Байківці, вул. Смиковецька, 3

АЗК "Мислова"

Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Мислова, вул. Бойчука,1Б

АЗК "Бережани"

Тернопільська обл., м. Бережани, вул.Т ернопільська, 9А

АЗК "Почаїв"

Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Почаїв, вул. Кременецька, 27

АЗК "Бучач"

Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Галицька, 194

АЗК "Чортків"

Тернопільська обл., м. Чортків, а/д Доманове-Ковель-Чернівці-Мамалига, 405км+100

АЗК "В.Березовиця"

Тернопільська обл., смт В.Березовиця, вул. Микулинецька, 127

АЗК "Борщів"

Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Степана Бандери, 146А

АЗК "Довжанка"

а/д Умань-Львів-Краковець

АЗК  "15 Квітня"

м. Тернопіль, вул.15 квітня, 2А

АЗК "Дружба"

Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Дружба, вул. Лесі Українки, 2А

АЗК "Микулинецька"

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 114

АЗК "Заліщики"

Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Степана Бандери, 118

АЗК "Об'їзна 6км"

Тернопільська обл., с. Великі Гаї (об’їзна 6км+800)

АЗК "Збараж"

Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Січових Стрільців, 1Б

АЗК "Об'їзна 8км" 

Тернопільська обл., с. Великі Гаї (об'їзна 8км +900)

АЗК "Кременець"

Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Лятуринської, 17

АЗК "С.Будного"

м. Тернопіль, вул. С.Будного, 4А

АЗК "Ланівці"

Тернопільська обл., м. Ланівці, вул. Тернопільська, 44

АЗК "Текстильна"

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28А

Харківська

АЗК "50-річчя СРСР"

м. Харків, пр-т 50 річчя СРСР, 2В

АЗК "Проспект Московський"

м. Харків, пр-т Московський, 247А

АЗК "Білочка"

Харківська обл. Харківський р-н, смт Коротич, а/д Київ-Харків-Довжанський, 465км

АЗК "Черкаська Лозова"

Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Черкаська Лозова, пров. Променевий, 29

АЗК "Гагаріна"

м. Харків, пр-т Гагаріна, 183А

АЗК "Чувашська"

м. Харків, вул. Чувашська, 1

АЗК "Красноград"

Харківська обл., Красноградський р-н, с. Пісчанка, вул. Енгельса, 144-146АЗК "Пісочин"

Харківська обл., с. Пісочин, вул. Пушкіна (поворот до райоленівки)

АЗК "Панцерника Потемкіна"

м. Харків, вул. Панцерника Потьомкіна, 4

АЗК "Шевченка"

м. Харків, вул. Шевченка, 41

АЗК "Проспект Л.Свободи"

м. Харків, вул. Людвіга Свободи, 57А

АЗК "Формула"

м. Харків, пр-т Московський, 197/2

Херсонська

АЗК "Цюрупинськ"

Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Гвардейская, 162

АЗК "Молодіжне"

Херсонська обл., с. Молодіжне, а/д антонівська Одеса-Мелітополь-Новоазовск

АЗК "Нова Каховка"

Херсонська обл., м. Нова Каховка,  вул. Паризької Комуни, 81

АЗК "Чорнобаївська"

Херсонська обл., Білозерськи р-н, Чорнобаївська с/р, а/д М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ

Хмельницька

АЗК "Західна-Окружна"

Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Західно- Окружна, 5/2

АЗК "Шаровеки"

Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/р Шаровечківська, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград

АЗК "Кам'янець-Подільський"

Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільский, пр-т Грушевського, 1/10

АЗК "Летичів"

Хмельницька обл., с. Летичів, а/дМ12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, 311км+750

АЗК "Смотрич"

Хмельницька обл., Кам‘янець-Подільский р-н, с. Смотрич вул. Леніна, 32

АЗК "Вінницьке шосе"

м. Хмельницький, вул. Вінницька, 2/2

АЗК "Старокостянтинів"

Хмельницька обл., м. Староконстянтинів, вул.1 Травня, 127

АЗК "Хмельницький"

Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/р Грузевицька, комплекс будівель і споруд №2

АЗК "Старокостянтинівське шосе 2"

Хмельницька обл., м.  Хмельницький,  Староконстянтинівске шосе, 2/1Н

АЗК "Чернівецьке кільце"

Хмельницька обл., Хмельницький р-н, територія Ружичанської с/р, в смузі відводу автодороги

АЗК "Стуфчинці"

Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/р Стуфчинці, а/д Житомир-Чернівці-Тереблече 178км+264

Черкаська

АЗК "Жашків"

Черкаська обл., м. Жашків, вул. Одеська, 50В

АЗК "Умань 2 "

Черкаська обл., м. Умань, Ленінградське шосе, 1Б

АЗК "Кам'янка"

Черкаська обл., м. Камянка, вул. Шевченка, 51А

АЗК "Червона Слобода"

Черкаський р-н, с. Червона Слобода, Жовтнева, 16/4

АЗК "Кононівка"

а/д Київ-Харків, 126км+200

АЗК  Черкаси "Аеропорт"

Черкаський р-н, а/д Черкаси-Сміла, 6км +200

АЗК "Нептун"

Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Ржевська, 24

АЗК "30-річчя  Перемоги"

м. Черкаси, вул.30-річчя Перемоги, 7/1

АЗК "Полянецька праворуч"

Черкаська обл., а/д Стрий-Знам'янка, 550км + 467 (праворуч)

АЗК "Новодмитрівка"

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с/р Новодмитрівська, а/д Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ

АЗК "Комунарська"

Черкаська обл., м. Сміла, вул. Комунарська, 141

АЗК "Тальне"

а/д Н-16 Золотоноша-Умань, 174км +590

АЗК "Умань 1 "

Черкаська обл., м. Умань, Ленінградське шосе, 4В


Чернігівська

АЗК "Красне"

Чернігівська обл., с. Красне, вул. Дружби, 1А

АЗК "Миру"

м. Чернігів, пр-т Миру, 231А

АЗК "Прилуки"

Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 101


Чернівецька

АЗК "Порубне"

Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 134

АЗК "Тарілка"

м. Чернівці, вул. Хотинська, 3Б

АЗК "Порубне2"

Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 151

АЗК "Хотинська"

м. Чернівці, вул. Хотинська, 53А

АЗК "Коломийська"

м. Чернівці, вул. Коломийська, 4А

АЗК "Червоноармійська"

м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 184А


01

Ціни на пальне*
станом на

Фактична цiна вказана на стеллi АЗК WOG
*Середня цiна в мережi АЗК WOG в м. Київ

WOG CAFE

WOG CAFE – це нове слово,
новий концепт української
гастрономічної культури.

Завантажуй новий
додаток PRIDE

  • Актуальний баланс бонусів
  • WOG PAY Пальне, Кава, Гаманець
  • Онлайн магазин
  • Зручна історія транзакцій
Дізнатись більше

Всі переваги pride в одному додатку

Дізнатись більше

Найкавовіша кава на WOG

Ароматне кавове зерно від одного з найдревніших виробників Німеччини, надсучасні швейцарські кавові апарати, стильні та зручні горнятка та можливість самостійно приготувати свій улюблений кавовий напій – ми створили максимально комфортні умови для задоволення потреб найвибагливіших кавоманів.

Програма
лояльності
"ПРАЙД"

За кожну покупку в мережі АЗК WOG отримуйте бонуси на вашу картку "Прайд", накопичуйте їх і обмінюйте на пальне або інші товари.

Дізнатись більше

Контроль якості

На АЗК WOG впроваджена система контролю якості нафтопродуктів, на кожному з етапів його доставки.

1. При укладанні міжнародних контрактів;
2. На кордоні України;
3. Перед зливом пального в резервуари нафтобази;
4. Після зливу пального в резервуари нафтобази;
5. При відвантаженні нафтопродуктів з резервуарів нафтобаз.

24
області, в яких представлені АЗК
150 000
клієнтів щодня
7
типів пального

Про WOG

Одна з найбільших монобрендових мереж автозаправних комплексів і найбільший імпортер пального в Україні. Ми поставляємо 7 сертифікованих типів пального з заводів Литви, Румунії та Республіки Білорусь.