Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на Google Play
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Мобільний додаток WOG
Безкоштовно на AppStore
Завантажити
Перейти на мобільний сайт
Центр підтримки клієнтів - 0 800 300 525

Офіційні правила конкурсу «Твори різдвяну дивокаву з WOG CAFE»

1.  Конкурс організовує і проводить Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), надалі іменоване як «Організатор».

2. Брати участь у Конкурсі має право будь-яка дитина (автор малюнку), яка є громадянином України, віком до 16 років (включно) через своїх законних представників, на умовах, визначених цими Правилами, надалі іменований як «Учасник».

3. Організатори пропонують взяти участь в конкурсі та отримати:

3.1. Приз -  потрапляння зі своїм малюнком на святкові горнятка WOG CAFE зимового періоду, а також заохочувальний приз – сімейний вікенд (3 дні, 2 ночі, кількість осіб - до 4-х) у  Діагностичному лікувально-реабілітаційному курортному комплексі «Rixos-Prykarpattya».  Кількість переможців - 3.

4. Терміни проведення Конкурсу:

4.1. Етап: збір/завантаження малюнків для участі у голосуванні - з 1 вересня до 22 вересня 2019 року включно.

4.2. Етап: Голосування - по 30 вересня  2019 року включно.

4.3. Завершальний етап: Оголошення результатів - 1 жовтня 2019 року.

4.4. Отримання оригіналів малюнків від учасників – до 7 жовтня 2019 року.

4.5. Конкурс  проводиться  по всій території України , окрім АР Крим та окупованих територій.

5. Умови участі в Конкурсі:

5.1 Учасник має самостійно намалювати малюнок на новорічну-різдвяну тему. 

З  наступними кроками конкурсу учаснику за необхідністю можуть допомагати близькі.

5.2. Сфотографувати або зробити скан малюнка 

5.3. Завантажити його на сторінці dyvokava.wog.ua, або до Instagram з хештегом #різдвянадивокаваWOG. Зображення з Instagram з хештегом #різдвянадивокаваWOG будуть автоматично завантажуватися на сторінку dyvokava.wog.ua. Після завантаження всі малюнки проходять модерацію адміністратором сторінки, тому можуть бути опубліковані не одразу після їхнього завантаження на сайт чи в Instagram.

5.4. При завантаженні малюнка на сайті зазначити  ім’я та вік автора малюнку, місто, контактний номер телефону або імейл одного з батьків. При завантаженні малюнка в Instagram окрім хештегу #різдвянадивокаваWOG зазначити у дописі ім’я і вік автора малюнку, а також місто.

5.5. Зміст   малюнка,   поданого   на   Конкурс   Учасником,   із   урахуванням   вимог, встановлених   цими Правилами, має розкривати тему Конкурсу: «Твори різдвяну дивокаву з WOG CAFE» (надалі іменований як «Конкурсна робота» або «Малюнок»).

5.6. Один Учасник може подавати на участь у Конкурсі лише один малюнок.

5.7. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує цілковиту згоду з умовами Конкурсу, а також свою згоду на використання малюнка (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права надалі.

5.8. Учаснику може бути відмовлено в участі у Конкурсі, за умови, якщо:

5.8.1. конкурсна робота Учасника подана пізніше строку проведення Конкурсу, визначеного цими

Правилами;

5.8.2. порушено умови участі у Конкурсі;

5.8.3. встановлено факти порушення авторських прав на конкурсну роботу.

6. По завершенню Конкурсу буде визначено 3 (три) переможці, які отримають головний та заохочувальний призи: потрапляння зі своїм малюнком на святкові горнятка WOG CAFE розмірів М, L та XL, а також сімейний вікенд (3 дні, 2 ночі, кількість осіб - до 4-х)  у  Діагностичному лікувально-реабілітаційному курортному комплексі «Rixos-Prykarpattya». Скористатися заохочувальним призом (сімейним вікендом) можна в період листопада-грудня 2019 року.

7. Переможцями Конкурсу вважаються ті учасники, малюнки яких зібрали найбільшу кількість голосів на сторінці dyvokava.wog.ua

8. Голосування та оголошення переможців:

8.1. Голосування відбуватиметься на сторінці dyvokava.wog.ua ,  і триватиме з 09 по 30 вересня 2019 року. Проголосувати може кожен бажаючий.

8.2. Переможців буде оголошено 1 жовтня 2019 року на сайті wog.ua в розділі «Новини», а також на офіційних сторінках мережі АЗК WOG у Facebook, Instagram. 

8.3. Напої у святкових горнятках з дизайном від юних художників можна буде придбати на всіх АЗК WOG та WOG CAFE протягом зимового періоду – з 19 грудня 2019 року по 29 лютого 2020 року.

8.4. Обмеження на голосування: не більше 10 голосів за один малюнок з одної IP-адреси.

9. Учасники та їх законні представники  погоджуються і дають дозвіл на отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, змінювання, поновлення,   використання   і   поширення   (розповсюдження, передачу їх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» .

9.1. Учасник та його законні представники стверджують, що кожен з них як суб’єкт персональних

даних   повідомлений   про   володільця   персональних   даних,   склад   та   зміст   зібраних   персональних даних,  його  права,   визначені  Законом   України  «Про  захист персональних  даних»,  мету  збору  його персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

9.2. Своєю участю у Конкурсі, кожен Учасник та його законні представники підтверджує/-ють свою

згоду   на   безоплатне   використання   Організатором   наданої   Учасником   та   його   законними

представниками інформації з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою способом, що не порушує чинне   законодавство   України   (в   т.   ч.   шляхом   передачі   третім   особам),   зокрема   на   безоплатне використання його/їх імені, прізвища, фотографії, електронної адреси, інтерв’ю або інших матеріалів про   нього/них   з   рекламною/маркетинговою   метою,   в   т.   ч.   право   публікації   (в   т.   ч.   його/їх   імені   і фотографій) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю для ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.  ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких   обмежень  за   територією,   часом   та   способом   використання,   і   таке   використання   жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України

10. Для отримання призу переможцю необхідно до 07 жовтня надіслати оригінали своїх малюнків за адресою: м Київ, вул. Новокостянтинівська 18, БЦ Ріальто, компанія WOG, з позначкою “Конкурс “Твори різдвяну дивокаву””.

10.1.   Для отримання призу переможець   повинен   надістали   копію   свідоцтва   про   народження,   а   його   законний представник – копію чинного паспорта громадянина України або інші документи, що підтверджують статус законного   представника   Переможця,   та   довідку   про   присвоєння   ідентифікаційного   номера.   Копії вказаних документів мають бути передані Організатору після того, як Організтор зв’яжеться з переможцем за контактами, вказаними під час завантаження малюнку.

11. Головний та заохочувальний призи Конкурсу не підлягає обміну та не видається в грошовому еквіваленті. Організатори мають право відмовити Учаснику у наданні головного та заохочувального призу та визначити іншого власника головного та заохочувального призу, якщо учасник надав невірну інформацію або будь-яким іншим способом порушив правила проведення Конкурсу.

11.1. Організатор не відшкодовують Переможцю та його законним представникам вартість проїзду до Місця, де буде відбуватися нагородження Переможця, попередньо погоджене з Переможцем та його законними   представниками,   а   також   будь-які   інші   витрати,   пов’язані   з   отриманням   та   подальшим використанням Призів.

11.2. Отримувачем   Призу   вважатиметься   особисто   Переможець,   а  не  його/її   законні   представники.

11.3. Залучення законного представника до Конкурсу, включаючи, але не виключно, процес здобуття Призу, не є підставою для надання йому жодних прав щодо нього, зокрема права висунення претензій проти Організатора.

11.4.   Неухильне   дотримання   всіх   умов   цих   Правил   та   надання   всіх   передбачених   документів   є необхідною умовою отримання Призу. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє   відповідного   Переможця   Конкурсу   та   його   законних   представників   права   на   одержання Призу.   При   цьому   відповідний   Переможець   Конкурсу   вважається   таким,   що   відмовився   від отримання Призу та не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації

11.5. Якщо зв’язатися   з  Переможцем   за даними,  що були  надані   при подачі   Малюнку  на  участь у Конкурсі,   неможливо,   або   Переможець   та/або   його   законні   представники   відмовились   від   надання необхідних   даних   та   документів   протягом   п'яти   календарних   днів   з   дати   отримання   відповідного повідомлення від Організатора про те, що такий Переможець отримав право на Приз, вважається, що такий Переможець втратив право на Приз. У такому випадку Організатор має право   самостійно   прийняти   рішення   про   подальше розпорядження Призом, яке є остаточним та оскарженню не підлягає.

12. Організатори не несуть відповідальність щодо подальшого використання Переможцем призу після його одержання або за нездатність Переможця скористатись ним не з вини Організаторів.

13. Переможець має право відмовитися від головного та заохочувального призу не пізніше, ніж протягом доби (24 години) з моменту оголошення Переможця Конкурсу, при цьому він   не  має   права   на   одержання від Організатора Конкурсу  будь-якої компенсації.

14. Організатори залишають за собою право без попередження будь-кого вносити зміни  в список головного та заохочувального призів, в механіку проведення конкурсу, в офіційні правила чи в інші умови зміни та поправки, на свій розсуд, під час проведення Конкурсу та / або після його завершення.

15. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Конкурсу офіційним

визнається   тлумачення   Організатора,   яке   є   остаточним   і   обов’язковим   для   всіх   Учасників   та   не підлягає оскарженню.

16. Беручи участь у Конкурсі, Учасник автоматично підтверджує факт ознайомлення і згоди з Офіційними Правилами Конкурсу.

17. Організатор   Конкурсу   мають   право   залучати   третіх   осіб   для   повного   та/або   часткового виконання зобов’язань за цими Правилами

18. Ці Правила містять детальну інформацію про Конкурс та офіційні умови проведення Конкурсу, і розміщені у мережі Інтернет за посиланням: https://wog.ua/ua/page/dyvokava_rules/