Мобильное приложение WOG
Бесплатно в Google Play
Скачать
Перейти на мобильный сайт
Мобильное приложение WOG
Бесплатно в AppStore
Скачать
Перейти на мобильный сайт
Центр поддержки клиентов -0 800 300 525

Умови використання
Мобільного додатку 
PRIDE та його елементів (сервіс WOGPAY).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Ця Угода (далі – «Угода») регламентує відносини між розробником мобільного додатка PRIDE (далі – «Розробник»), і Фізичною особою, яка належним чином приєдналася до цієї Угоди (далі – «Користувач») для отримання права використання мобільного додатка PRIDE (далі – «Додаток»).Користувачем мобільного додатку PRIDE вважається будь яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Додатку або частин Додатку, та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.

1.2. Додаток PRIDE – мобільний додаток, що дозволяє скористатися всіма перевагами програми лояльності «ПРАЙД» мережі АЗК WOG. Картка лояльності інтегрована безпосередньо в мобільний додаток, а для того, щоб нею скористатися досить мати при собі мобільний пристрій, що працює під управлінням операційних систем iOS і Android.

1.3. Послуги – це технологічна платформа, яка дає змогу користувачам мобільного додатку PRIDE, передбачених умовами надаваних Послуг (окремо іменовані «Додаток»), можливість користуватись всім доступним функціоналом в мобільному додатку, а також користування сервісом WOG PAYв додатку PRIDE, з метою оплати за пальне за допомогою додатку."

1.4. Сервіс  WOGPAY - сервіс у додатку PRIDE, за допомогою якого можна сплачувати за пальне в мережі АЗК WOG з мобільного додатку. Щоб скористатися Сервісом необхідно зареєструватись або авторизуватись у мобільному додатку PRIDE, мати картку лояльності ПРАЙД та прив'язану платіжну картку до гаманця Masterpass. Після цього обрати сервіс WOGPAY, ввести пін-код, перевірити АЗК, обрати номер колонки з якої має відбуватись заправка, вказати вид та кількість пального (на певну суму грошей, на кількість літрів або повний бак), обрати вид оплати (бонусами ПРАЙД, Гаманцем ПРАЙД, платіжною карткою) натиснути кнопку «Заправити авто». 

Після натискання кнопки «Заправити авто», Користувач автоматично підтверджує коректність введених даних.

1.5. Для оплати пального з сервісом WOGPAY використовуються персональні дані, GPS координати про місце знаходження та бездротова передача даних. 

1.5.1. Визначення місця розташування відубвається згідно даних GPS, які передаються гаджетом (мобільним пристроєм). На підставі даних гаджету (мобільного пристрою) відображається найближчий, до переданих данних, авто заправний комплекс "WOG".

1.6. Обмеження по використанню сервісу WOG PAY:

а) загальна максимальна сума транзакцій з використанням сервісу – не більше 4 000 грн на добу (24 години від останньої покупки пального з WOG PAY). Дане обмеження діє на всі способи вказання кількості пального (в грошах, об’ємі літрів, «повний бак»);

б) не більше 4 транзакцій на добу (24 години від останньої  покупки пального з WOG PAY), якщо загальна сума перевищує 2000 грн.;

в) одна транзакція з використанням сервісу WOG PAY не може перевищувати 2 500 грн. Дане обмеження діє на всі способи вказання кількості пального (в грошах, об’ємі літрів, «повний бак»).

1.7. Masterpass – це сховище даних платіжних карток під захистом системи безпеки Mastercard.

1.8. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди використання Додатку PRIDE розташовується в мережі Інтернет за адресою https://wog.ua/page/umovu_wog_pride/

1.9. Встановлення Додатка на мобільний пристрій Користувача є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди та з умовами програми лояльності «ПРАЙД».

1.10. Використовуючи додаток, Користувач автоматично погоджується з умовами цієї Угоди.

1.11. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Розробником його даних, в тому числі персональних, внесених Користувачем в Додаток, а також на відправку повідомлень згідно з правилами програми лояльності ПРАЙД.

1.11. Перед початком роботи мобільного Додатку Розробник запитує у Користувача особисті данні та проводить реєстрацію, які включають у себе: номер мобільного пристрою, ім’я (ПІБ Користувача), адресу електронної пошти. У разі небажання Користувача надавати особисту інформацію, Користувач зобов’язаний припинити реєстрацію та подальшекористування  Додатку.

1.12.  Щоб оплатити пальне за допомогою Сервісу через платіжну картку необхідно прив'язати платіжну картку до гаманця Masterpass. Для цього потрібно зайти в сервіс WOGPAY натиснути Спосіб оплати або зайти в розділ Особисті дані. Натиснути Додати платіжну картку, заповнити всі обов'язкові поля (назва картки, номер карти, термін дії, CVV код), додати картку. Після цього, відбудеться процедура реєстрації masterpass-гаманця. Для реєстрації гаманця, потрібно впевнитися, що реєструєтесь Ви особисто, для цього на Вашому рахунку буде заблоковано 1 гривню. Користувачу буде надіслано смс-повідомлення з кодом підтвердження від банку на той номер телефону, який Ви вказали під час отримання картки, зареєстрованої у гаманці Masterpass. У деяких випадках, повідомлення може надійти у мобільний додаток банку. Код з смс-повідомлення потрібно ввести (6 цифр) і після цього натиснути Підтвердити. Перед початком користування мобільним Сервісом Користувачу необхідно пройти перевірку за допомогою введення пін-коду картки ПРАЙД.

1.13. Особиста інформація Користувача, та інша інформація, яка надається Користувачем, використовується Розробником з метою досягнення цілей використання Додатку.

1.14. Умови цієї Угоди є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Розробник надає Користувачеві права доступу і використання Додатка на умовах цієї Угоди.

1.15. Ця Угода може бути змінена та / або доповнена Розробником в односторонньому порядку, без будь-якого спеціального повідомлення. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди, означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

1.16. Звернення, пропозиції і претензії користувачів до Розробника, пов’язані з функціонуванням Додатку, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: support_loyalty@wog.ua.

1.17. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, підтверджує достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

1.18. Користувач приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов’язані з його діями по використанню Додатку.

1.19. Для забезпечення високого рівня безпеки додатку PRIDE, віртуальної картки лояльності в мобільному додатку PRIDE, а також інформації, дозволяється використовувати одну картку (обліковий запис) тільки на одному присторї за унікальним ID. Використання однієї картки (облікового запису) ПРАЙД на різних пристроях забороняється та буде відбуватись автоматичний вихід на попередньому пристрої.

1.20. Умови користування он-лайн магазином (розділ Магазин) вказані в правилах за цим посиланям - https://wog.ua/ua/page/rules_storewog/

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

2.1. Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися умови цієї Угоди.

2.2. Користувач має право використання Додатку виключно з метою особистого використання відповідно до умов цієї Угоди.

2.3. Користувач зобов’язується не використовувати Додаток в порушення прав і законних інтересів Розробника, інших правовласників, третіх осіб, та цієї Угоди.

2.4. Користувач зобов’язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність в разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.

2.5. Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Додатку, а також здійснювати реверс-інжиніринг Додатку.

2.6. Користувач несе особисту відповідальність за використання Додатку будь-якими способами, прямо не дозволеними цією Угодою.

2.7. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Додатком.

2.8. Перед встановленням Додатка у свій мобільний пристрій, Користувач зобов’язаний ознайомитися з усією інформацією про Додаток, яка розміщена на сайті wog.ua. Установка Додатку у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем зазначеного в цьому пункті зобов’язання. У разі незгоди з умовами цієї Угоди, використання Додатка Користувачем повинно бути негайно припинено.

2.9. Користувачеві надається можливість безоплатно завантажувати і користуватися повним функціоналом.

2.10. Користувач надає згоду Розробникові здійснювати обробку його персональних даних, інших даних, які Користувач своїми діями надає Розробнику, шляхом їх розміщення в Додатку, для досягнення цілей функціонування Додатку.

2.11. Інструкція з заправки транспортного засобу:

2.11.1. Вставити пiстолет в бак та зайти в додаток PRIDE;

2.11.2. Додати платiжну картку (при необхідності);

2.11.3. Натиснути WOGPAY;

2.11.4. Ввести свій ПІН-код;

2.11.5. Обрати та перевірити АЗК відповідно до місця знаходження

2.11.6. Обрати номер колонки, з якої має відбуватись заправка;

2.11.6 Вказати вид та кількість пального; 

2.11.7. Обрати спосіб оплати; 

2.11.8. Натиснути "Заправити авто".

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОЗРОБНИКА

3.1. Розробник має право передавати права та обов’язки за цією Угодою, третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.

3.2. Розробник має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Сервісом, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в Додатку.

3.3. Розробник має право надавати Користувачам платні і безкоштовні послуги. Про умови надання платних послуг Розробник інформує Користувача шляхом розміщення в Додатку або на інтернет-сайті wog.ua відповідної інформації про послугу (найменування послуги, її вартість, форма і порядок оплати).

3.4. Розробник має право заблокувати доступ Користувача до Сервісу або його частини в разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.

3.5. Розробник має право, з урахуванням пункту 2.10 цієї Угоди, здійснювати обробку персональних даних Користувача, а також інших даних, наданим Користувачем, для досягнення цілей функціонування додатку.

3.6. Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Сервісом без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі в разі, якщо у Розробника є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (навмисно чи ненавмисно):

· При користуванні Сервісом порушують Законодавство, положення цієї Угоди або права і законні інтереси третіх осіб;

· Користуються Сервісом недобросовісно, надмірно або не у відповідності з його призначенням;

· Завдають шкоди Сервісом або його працездатності;

· Здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Сервісу та інформації яка міститься в ньому;

· Створюють загрозу збою технічних і/або програмних засобів Розробника і/або третіх осіб.

3.7. Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Сервісом в разі прийняття відповідного рішення державного чи іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України та Міжнародними правилами/ законами.

4. Використання сервісів та послуг.

4.1.Використання автоматизованої інформаційної системи для здійснення сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху є добровільним, платним і здійснюється у Додатку.

4.2. Розробник має право зберігати та обробляти дані, що вводяться Користувачем під час заповнення полів та вносити їх до загальної бази Користувачів, зокрема — персональні дані. Розробник не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при заповненні полів анкети. Внесення актуальної та достовірної інформації є відповідальністю Користувача. Розробник також має право зберігати та обробляти інформацію Користувача з метою надання йому Послуг при введені Користувачем даних (під час заповнення полів) для перевірки наявності/відсутності штрафу.

4.3. Відповідальність за збереження даних, номерів та серій постанов, адреси електронної пошти та інших даних несе Користувач. Користувач не має права передавати свої дані для заповнення полів анкети третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, зокрема, але не обмежуючись, розголошенням його персональних даних, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

4.4. У випадку несанкціонованого використання даних для заповнення полів анкети третіми особами, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Розроника через Службу підтримки. Якщо у Користувача виникають підозри, що будь-які з його даних для заповнення полів анкети, були передані третій особі, він має право у будь-який час зробити запит до Розробника(Служби підтримки) на тимчасове блокування доступу до Послуг за вказаними реквізитами.

4.5.Погоджуючись з умовами цього договору Користувач зобов’язується здійснювати використання інформаційної автоматизованої системи «PRIDE» винятково в особистих (некомерційних) цілях.

4.6.Користувач приймає і розуміє той факт, що внесена ним інформація є значущим фактом, від якого залежить надання послуг. Внесення Користувачем інформації, що не відповідає умовам даного Договору, не передбачена даним Договором або частково не є достовірною, повністю знімає з Розробника відповідальність за якість надання послуг.

4.7.При використанні послуги «Придбання ОСЦПВ» Користувач зобов’язується ввести достовірну інформацію щодо об’єму двигуна автомобіля, інформація про який вноситься. Внесення Користувачем інформації, що не співпадає з фактичними даними, не передбачена даним Договором або частково не є достовірною, повністю знімає з Розробика відповідальність за якість надання послуг та інформаційні рекомендації, що будуть згенеровані у полі «Страховий поліс».

4.8.При наданні інформації про послуги Страхового агента, Розробник не несе відповідальності за дії Страхового агента, зокрема, але не обмежуючись, наступним: факт оформлення або не оформлення електронного полісу, інтеграція Полісу у МТСБУ (ЦБД), ціну на послуги Страхового агента, Страхової компанії або третьої особи, що задіяна у даному процесі.

4.9.Розробник, на основі даних, що внесені Користувачем, з використанням технічних засобів та з отриманням інформації від третіх Сторін, відповідальності за яку Розробник не несе, надає інформаційні послуги щодо вартості полісів страхування та опцію їх придбання через Страхового агента.

4.10.Розробник не несе відповідальності за дані сформовані для Користувача при перевірці наявності штрафу та/або автоматичному заповненні полів для сплати штрафу. Виконавець надає інформацію щодо наявності/відсутності штрафу, його розміру, тощо на основі доступу до відкритих даних МВС.

4.11. При використанні сервісу електроних винагород, які можна залишити після успішної заправки з сервісом "WOG PAY Пальне", корисувач автоматично погоджується з офертою за цим посиланням - https://actinia.com.ua/files/offer_tips.pdf

5. КОНФІДИЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

5.1. Сторони зобов'язуються приймати всі необхідні заходи щодо безпеки та захисту інформації та документів, обмін яких здійснюється в Сервісі або доступних Сторонам у зв'язку з використанням Сервісу.

5.2. Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованому використанню та захисту ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.

5.3. Розробник зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо особистих даних Користувача, а також іншої інформації про Користувача, яка стала відомою Розробнику у зв'язку з використанням Сервісу, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством.

5.4. При заповненні полів анкети на Сайті та Додатку та користуванні Послугами Користувач надає інформацію щодо себе, яку Виконавець вправі використовувати винятково на умовах даного договору. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних (регіону правопорушення, номеру та серії постанови, ПІБ, ідентифікаційний код, серію та номер паспорта, номер ID картки, суми штрафу, електронної адреси, тощо) несе Користувач.


5.5. Розміщуючи на Сайті та/або Додатку свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцю з метою отримання Послуг. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен заповнювати поля анкети чи повинен негайно подати запит на видалення персональних даних і використовувати Сайт, Додаток виключно для перегляду.


5.6.. Надаючи свої персональні дані, Користувач дає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон»), у цілях, визначених Договором, а також у цілях просування Виконавцем своїх послуг різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого накопичення і зберігання у базах даних. Відповідно до ст. 8 Закону дана згода може бути відкликана тільки за умови повідомлення Виконавця Користувачем у порядку, передбаченому п. 10.4 цього Договору.


5.7. Якщо Користувач не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Виконавця (Служби підтримки) із Заявою, написаній у довільній формі. В такому випадку вся отримана від Користувача персональна інформація видаляється з бази даних Виконавця протягом 15 робочих днів, що унеможливлює подальше надання Послуг Користувачу.


5.8. Виконавець обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним на Сайті, Додатку, або при заповненні Анкети, або отримані програмним комплексом збору даних поїздок Безпечне водіння. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту, Додатку.


5.9. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних користувачів Сайту для забезпечення функціонування Сайту, Додатку і подальшого надання послуг Користувачу Виконавцем.


5.10. Користувач зобов’язується не розміщувати на Сайті, Додатку персональні дані інших осіб без їх згоди, а також не використовувати персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або у будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов Договору.


5.11. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Користувача персональну інформацію, зокрема поза межами Сайту, Додатку, у вигляді електронних листів, повідомлень, телефонних дзвінків та іншого обміну інформацією між Виконавцем та Користувачем у будь-якій формі.


5.12. Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.


5.13. Виконавець має право зберігати архівну копію персональних даних Користувача та без згоди Користувача передати такі дані, державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом ; на підставі судового рішення ; в інших передбачених чинним законодавством випадках.


5.14. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, Додатку, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та будь-яких інших форс-мажорних обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам.
Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв’язку з цим.

5.15. Сторони приймають на себе зобов'язання:

· Не здійснювати за допомогою Сервісу незаконні фінансові операції, незаконну торгівлю, операції з легалізації надходжень, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та будь-які інші операції у порушення чинного законодавства.

· Запобігати спробам незаконної торгівлі, незаконних фінансових операцій, операцій, спрямованих на легалізацію  доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму.

· Користувач не має права використовувати Сервіс для здійснення операцій, спрямованих на систематичне вилучення прибутку, приховування доходу чи іншого порушення вимог діючого законодавства України. Користувачу відомо про кримінальну та адміністративну відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації або з порушенням правил реєстрації, або з порушенням ліцензійних вимог та умов, а також за здійснення незаконних фінансових операцій, операцій спрямованих на легалізацію (стирання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

5. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Для виконання цієї Угоди можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і власникові прав на використання Програми.

5.2. Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих виключно на заподіяння шкоди Розробникові, операторам стільникового мобільного зв’язку, правовласникам або іншим особам.

5.3. У разі порушення правил використання Додатка та Сервісу, обов’язків Користувача і заборон, зазначених у розділі 3 цієї Угоди, а також в разі порушення пункту 4.2 цієї Угоди, Користувач зобов’язується відшкодувати Розробникові збитки, завдані такими діями в повному обсязі.

5.4. Користувач несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Додатка, встановленому на мобільний пристрій Користувача, в т.ч. до інформації, яка міститься в Додатку Користувача.

5.5. У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем в Додаток інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача, всю відповідальність несе Користувач.

5.6. Визнаючи міжнародний характер інтернету, Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання всіх місцевих правил і законів (Користувач використовує Додаток), що стосуються дій Користувача в мережі.

5.7. Користувач Додатку зобов’язується не виконувати дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Додатку.

5.8. Розробник гарантує схоронність і нерозповсюдження інформації, яка надається Користувачем про використанні Додатку.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Розробник докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в відповідному компетентному суді за місцем знаходження Розробника.

6.2. Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.

6.3. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту встановлення Додатку в мобільний пристрій і діє безстроково, протягом усього періоду використання Користувачем Додатку.

6.4. Ця Угода складена українською мовою.

6.5. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

Користувач підтверджує, що ознайомлений із усіма пунктами цієї Угоди та вважає їх зрозумілими і приймає їх умови.


01

Цены на топливо*
состоянием на

Фактическая цена, указанная на стелле АЗК WOG
*Средняя цена в сети АЗК WOG в г. Киев

WOG CAFE

WOG CAFE – это новое слово,
новый концепт украинской
гастрономической культуры.


Загружай новое
приложение PRIDE

  • Актуальный баланс бонусов
  • WOG PAY Топливо, Кофе, Кошелек
  • Онлайн магазин
  • Удобная история транзакций
Узнать больше

Всі переваги pride в одному додатку

Узнать больше

"Найкавовіша
кава" на WOG

Ароматное кофейное зерно от одного из древнейших производителей Германии, сверхсовременные швейцарские кофейные аппараты, стильные и удобные чашки и возможность самостоятельно приготовить свой ​​любимый кофейный напиток - мы создали максимально комфортные условия для удовлетворения потребностей самых требовательных кофеманов.

Программа
лояльности
"ПРАЙД"

За каждую покупку в сети АЗК WOG получайте бонусы на вашу карточку "Прайд", накапливайте их и обменивайте на топливо или другие товары.

Узнать больше

Контроль качества

На АЗК WOG внедрена система контроля качества нефтепродуктов, позволяющая проверять топливо на соответствующие стандартам, на каждом этапе его доставки:

1. При заключении международных контрактов;
2. При пересечении границы Украины ;
3. Перед сливом топлива в резервуары нефтебазы;
4. После слива топлива в резервуары нефтебазы;
5. При отгрузке нефтепродуктов из резервуаров нефтебаз;

24
области, в которых представлены АЗК
150 000
клиентов ежедневно
7
типов топлива

О WOG

Одна из крупнейших монобрендовых сетей автозаправочных комплексов и самый большой импортер топлива в Украине. Мы поставляем 7 сертифицированных типов топлива с заводов Литвы, Румынии и Республики Беларусь.